KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tuulia Ikkelä-Koski, Keskusta, 49

Oma esittely

Kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tuulia Ikkelä-Koski:

Suomen talouteen on tartuttava nyt rohkeasti ja selkeästi. On laadittava ohjelma, joka johdattaa velaksi elämisen päättymiseen. Oleellista on saada talous kasvuun ja sitä kautta myös hyvinvointi voidaan turvata.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tuulia Ikkelä-Koski:

Suomessa palkkaverotus on jo nykyisin korkealla tasolla kansainvälisessä vertailussa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tuulia Ikkelä-Koski:

Ydinvoimaa voi lisätä jonkin verran, mutta oleellisinta energiapolitiikassa on saada kotimaisen energian osuus nousuun ja fossiilisten polttoaineiden osuus on saatava laskuun.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tuulia Ikkelä-Koski:

Fossiilisten polttoaineiden käyttöä on vähennettävä, erityisesti kivihiilen käyttöön on suhtauduttava kriittisesti. Turpeen käytöstä ei pidä luopua, koska sen aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin on puututtu tehokkaasti ja korjaavasti. Onnistunut turvetuotanto ennallistaa suon takaisin metsäksi, mikä on kestävää kehitystä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tuulia Ikkelä-Koski:

Tämä tilanne on ollut tiedossa jo pitkään ja sen eteen on tehty lujasti töitä, mikä on näkynyt julkisen sektorin ja yritysten työntekijöiden suhteen muuttumisena oikeaan suuntaan.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tuulia Ikkelä-Koski:

Suomi on alueellisesti laaja maa ja sen eri osissa on paikallisesti erilaisia tarpeita, joten pakollisen kielen opiskelussa tulisi olla valintaa. Kielten opintojen määrää en vähentäisi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tuulia Ikkelä-Koski:

Pääsääntöisesti työn tekeminen kannattaa aina.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tuulia Ikkelä-Koski:

Suomessa yhteiskunnalla on erittäin holhoava rooli koskien alkoholia. Päihteistä aiheutuvat ongelmat eivät liity ravintoloiden aukioloaikoihin, vaan syyt ovat syvemmällä ja korjaantuvat muunlaisesta yhteiskunnan toiminnasta kuin rajoitteista.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tuulia Ikkelä-Koski:

Kunnissa kannattaa hakea toimivia ratkaisuja kuntalaisten palveluiden järjestämiseksi ja tehdä sen eteen rohkeitakin ratkaisuja. Selvää on se, että tässä ajassa on muutoksen tarvetta. Kuntien yhteistyössä ja innovatiivisuudessa on muutoksen avaimet, ei pakkokeinoissa, uhkailussa ja määräilyssä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tuulia Ikkelä-Koski:

Paikallisten ratkaisujen käytön mahdollistamisessa voisi olla ratkaisu monen työpaikan luomiseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tuulia Ikkelä-Koski:

On tärkeää, että Suomi on Naton rauhankumppanuusmaa ja säilyttää mahdollisuuden hakea Nato-jäsenyyttä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tuulia Ikkelä-Koski:

Puolustusvoimat ovat vastanneet muutostarpeeseen hyvin. Seuraava askel on uusia mm. laivastoa Laivue2020-hankeessa, jonka investoinnit on turvattava.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tuulia Ikkelä-Koski:

Jos kurilla tarkoitetaan autoritääristä määräilyä, niin mielestäni sen aika on todellakin ohi. Yhteisön toimintakulttuuria luodaan ennen kaikkea välittämisellä ja kohtaamisella, ei määräyksillä ja rangaistuksilla.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tuulia Ikkelä-Koski:

Näin voi toimia jos se on kuntalaisten etu.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tuulia Ikkelä-Koski:

Veronkorotus on helppo tapa, mutta se ei ole pidemmällä aikajaksolla viisas tapa, koska se ei pakota miettimään uusia ratkaisuja ja tapoja toimia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset