KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Petri Honkonen, Keskusta, 47

Oma esittely

Olen saarijärveläinen kuntapäättäjä ja koulutukseltani historianopettaja. Olen lähdössä eduskuntaan työllisyyden, koulutuksen ja koko Keski-Suomen elinvoimaisuuden puolustajaksi.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Petri Honkonen:

Leikkaukset eivät saa olla ainoa tie Suomen pelastamiseksi. Tarvitaan panostuksia kasvuun ja elvyttäviä, pitkäkestoista hyötyä tuottavia julkisia investointeja. Leikkauksiakin tarvitaan. Esimerkiksi valtion hallintoa voisi kaventaa erityisesti ministeriöiden päästä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Petri Honkonen:

Verotus tarvitsee kokonaisuudistusta. Pienempituloisten verotusta ei tule kiristää. Kokonaisveroaste ei saa nousta. Verotusta on uudistettava siten, että se vähentää kuluttajien ostovoimaa mahdollisimman vähän ja kannustaa yrityksiä investoimaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Petri Honkonen:

Suomi tarvitsee nykyisen ydinvoimakapasiteetin, mutta uudet investoinnit tulee suunnata uusiutuviin, hajautetusti tuotettaviin energiamuotoihin. Näistä esimerkkejä ovat biokaasu, metsähake ja aurinkoenergia. Ne ovat myös Keski-Suomen työllisyydelle huima mahdollisuus. Ydinvoima ei työllistä maakunnassamme lainkaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Petri Honkonen:

Tavoite on hyvä, mutta ei realistinen. Kivihiilen käytöstä tulisi luopua vuoteen 2025 mennessä, mutta samanaikaisesti muista edellä mainituista ei ole mahdollista näin nopealla aikataululla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Petri Honkonen:

Suomen julkisen sektorin rahoitusjärjestelmä on luoto jatkuvan talouskasvun oloihin. Valtion ja kuntien palveluiden rahoitus on kriisissä yhä jatkuvan pitkän laman seurauksena. Vaihtoehtoina ovat joko julkisen sektorin pienentäminen tai uuden talouskasvun aikaansaaminen ja palveluiden tuottaminen entistä tehokkaammin. Kannatan enemmän jälkimmäistä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Petri Honkonen:

Keski-Suomessa tarvitseee ruotsia hyvin vähän. Kannatan alueellista kokeilua, jossa ruotsin voisi korvata jollain toisella valinnaisella kielellä esimerkiksi Keski-Suomessa. Kielten opiskelua ei tule vähentää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Petri Honkonen:

Kannatan enemmän porkkanaa kuin pakkoa. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmämme ei kannusta hankkimaan työtä. Se rankaisee työnteosta ja työttömyysturvaa peritään takaisin. Kannatan perustulokokeilua, jossa poistettaisiin nykyisen työttömyysturvan ongelmat ja annettaisiin ihmisille mahdollisuus työskennellä vaikka osa-aikaisesti.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Petri Honkonen:

Yhteiskunnan on taattava hyvät hoivapalvelut ihmisille maksukyvystä riippumatta. Jo nyt käytetään tuloharkintaa asiakasmaksuissa ja näin tulee tehdä jatkossakin. En kuitenkaan kannata mallia, jossa ikäihmisten olisi pakko esimerkiksi myydä kiinteää omaisuuttaan jos heillä sellaista on.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Petri Honkonen:

En näe perusteita aukiolojen rajoittamiselle. Toki ravintolan sijainti saattaa aiheuttaa vaatimuksia rajoituksiin, jos ne sijaitsevat asuinalueilla. Näitä on harkittava tapauskohtaisesti.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Petri Honkonen:

Kunta on muutakin kuin hallinnollinen yhteisö. Kuntaliitos tappaa usein myös elinkeinoelämän pienemmän kuntakeskuksen alueelta ja vie loputkin asukkaat. Kunnille liian raskaita tehtäviä kuten sosiaali- ja terveyspalveluita tulee tarkastella uudelleen ja saattaa ne pois kuntien järjestämisvastuulta maakunnille.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Petri Honkonen:

Kannatan paikallista sopimista. Työnantajille ja työntekijöille tulee antaa mahdollisuus neuvotella palkoista. On työntekijöidenkin etu säilyttää työpaikat, vaikka palkka alenisi väliaikaisesti.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Petri Honkonen:

Suomen vahvuus on ollut aina alueellinen ja ihmisten välinen tasa-arvo. Kehitysalueita tulee tukea uudella alue- ja teollisuuspolitiikalla. Suomi elää luonnonvaroista ja ne sijaitsevat maaseudulla. Tästä syystä maaseudun palvelut ja tieverkosto on pidettävä kunnossa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Petri Honkonen:

On hyvä että annetaan myös yrittäjille mahdollisuus tuottaa palveluita kuntien tai kuntayhtymien ohella. Kuitenkin suosisin mielläni pieniä, paikallisia yrityksiä enkä ylikansallisia suuryrityksiä. Se on mahdollista, jos vain on tarvittava osaaminen ja tahto suosia pienempiä yrityksiä tai järjestöjä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Petri Honkonen:

Kannatan maakunnallista mallia, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuu on maakunnilla. Kunnat voivat jatkossakin tuottaa palveluja, joita maakuntahallinto ostaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Petri Honkonen:

Maaseudun taksipalvelujen säilymisen kannalta on tärkeää, että taksiyrittämistä säädellään. Taksilupien vapauttamista esimerkiksi kaupunkialueilla voisi kokeilla Juha Sipilän esittämän kokeiluyhteiskunnan hengessä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Petri Honkonen:

EU:n sisämarkkinoista on ollut Suomelle hyötyä. Suomi vaurastui 2000-luvun alussa pitkälti EU:n ansiosta. Suomen viennistä pääosa menee EU-maihin. EU:n haittapuolia ovat olleet arkielämästä täysin vieraantunut lainsäädäntö, direktiivit ja asetukset jotka hankaloittavat kansalaisten elämää. Maatalous ja maaseutu ovat kärsineet EU-jäsenyydestä eniten.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Petri Honkonen:

Rahoitusmarkkinavero asettaisi todennäköisesti Suomen epäedulliseen asemaan, kun kaikki EU-maat eivät ole siihen lähteneet. Se voisi aiheuttaa pääomien karkaamista Suomesta ja heikentää Suomen asemaa houkuttelevana sijoituskohteena. Kaupankäyntiä saattaisi siirtyä Suomesta pois niihin maihin, jotka eivät ole ottaneet veroa käyttöön ja yritysten lainansaanti heikkenisi entisestään.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Petri Honkonen:

Suomen vahvuus maailmalla on jo pitkään ollut puolueettomuus ja riippumattomuus. Suomi voi seurustella kaikkien maiden kanssa ennakkoluulottomasti, koska olemme riippumattomia sotilasliitoista. Suomen ei tule uhrata tätä vahvuutta. Uskon että Nato-jäsenyys päinvastoin heikentäisi Suomen turvallisuustilannetta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Petri Honkonen:

Keskusta on sitoutunut puolustusvoimien määrärahojen korottamiseen. Jotta voimme säilyttää tulevaisuudessakin uskottavan puolustuskyvyn, ei armeijaa saa päästää rappeutumaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Petri Honkonen:

Nykyinen käytäntö on hyvä. Meidän tulee pyrkiä työllisyysasteen nostoon kotimaassa ja tarpeen mukaan, kuten tähänkin asti, antaa työlupia ETA-maiden ulkopuolelta tuleville.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Petri Honkonen:

Jo nykyään rekisteröidyssä parisuhteessa elävä pariskunta voi adoptoida toinen toisensa lapsen. Tosin epäilen että samaa sukupuolta olevien adoptio kohtaa vaikeuksia etenkin ulkomailta adoptoitaessa, joten tällä uudistuksella tuskin on toivottavaa vaikutusta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Petri Honkonen:

Vastaus riippuu siitä mitä valtio tarjoaa kylkiäisenä. Turvapaikanhakijat tulevat usein vaikeista olosuhteista ja tarvitsevat erityistä tukea. Omalla kotikunnallani Saarijärvellä ei varmastikaan olisi varoja vastata tähän palvelutarpeeseen ilman valtion lisärahoitusta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Petri Honkonen:

On hyvä että opettajilla on mahdollisuudet toimia lapsen edun mukaisesti, tarvittaessa jämäkästikin. Kasvatus on parempi väylä kuin kuri, eikä se ole mahdollista ellei lasten kotoa tule tukea kasvatustyöhön.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Petri Honkonen:

Julkiset palvelut tulee tuottaa mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti. Aina ulkoistaminen ei kuitenkaan tuo automaattisesti säästöjä tai tehokkuutta. Tämä ei ole ideologinen kysymys, vaan käytännönläheinen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Petri Honkonen:

Kokonaisveroaste on Suomessa jo valmiiksi korkea. On selvää että leikkauksiakin joudutaan tekemään. Ne tulisi kuitenkin ensi sijassa tehdä valtion tehottomasta toiminnasta, kuin palveluista tai sosiaalietuuksista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Petri Honkonen:

Suuria tuloeroja tulee olemaan halusimme tai emme. Ne eivät kuitenkaan johdu ihmisten lahjakkuudesta. Suuret tuloerot johtuvat talouskasvusta, ja niitä tulee tasata oikeudenmukaisella verotuksella. Kuitenkin siten, ettei talouskasvu heikkene verotuksen johdosta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Petri Honkonen:

Nykyiset palvelut on luotu jatkuvan talouskasvun aikana. Emme voi kustantaa palveluita ja etuuksia ilman talouskasvua. Siksi meidän tulee ponnistella talouskasvun aikaansaamiseksi uudistamalla verotusta, yritysten toiminta- ja kasvumahdollisuuksia, sekä koulutusta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Petri Honkonen:

Uskon että kestävän kehityksen mukainen talouskasvu on mahdollista. Keski-Suomessakin on huikeat määrät uusiutuvia luonnonvaroja, joille talouskasvu voi kestävästi pohjautua. Suomen kilpailukykyä ei tule heikentää entisestään.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Petri Honkonen:

Ympäristövaikutuksia arvioidaan jo riittävästi. Suomessa tehdään harvoin ympäristölle todella vaarallisia hankkeita. Niiden ei tule antaa haitata uusia investointeja esimerkiksi teollisuudessa ja maataloudessa. Ympäristölupaprosesseja tulee nopeuttaa nykyisestä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset