KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jan-Henrik Merihonka, Kristillisdemokraatit, 11

Oma esittely

Olen toiminut 14 vuotta teknisenä kirjoittajana terveysteknologian kehitystyössä globaalissa työympäristössä, asunut Yhdysvalloissa ja Venäjällä, kirjoittanut kirjan Napoleonista jne. Tarkempi kuvaus löytyy kotisivuni merihonka.com henkilökuvasta. Haluan tuoda taustani, kansainvälisen kokemukseni ja laajan kielitaitoni Suomen asioiden ja tulevaisuuden puolesta tehtävään työhön.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Tuleville sukupolville ei saa antaa perinnöksi kohtuutonta velkataakkaa. Kun leikkauksia kohdennetaan, lapsiperheiden palvelujen ja etuuksien pitää muuttua vähiten. Mikäli suinkin mahdollista, niin niitä ei pitäisi leikata lainkaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Kiristetään jossain määrin, mutta tuloja ei saa yliverottaa, ettei käy kuin Ranskassa, jossa kohtuuton vero ajoi ihmisiä muuttamaan ulkomaille.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Olkiluoto 3:n jälkeen ei pidä lisätä ydinvoimaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Kannatan ajatusta, mutta en usko tuon toteutuvan ilman vesivoiman käytön merkittävää lisäystä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Moninkertaiset hallintotasot esim. maatalouteen liittyvissä asioissa on syytä yksinkertaistaa. Johtajaporrasta pitää karsia mahdollisimman pieneksi.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Keski-Suomessa asuessani olen ainoastaan yhden kerran tarvinnut ruotsin kieltä. Norjassa ja Ruotsissa liikkuessani ruotsin osaamisesta sen sijaan on ollut hyötyä. Ymmärrän niitä, ketkä haluavat luopua pakollisesta ruotsin kielestä, mutta minusta ruotsintaito on myös sekä yleissivistystä että pohjoismaalaisuutta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Tämä saattaa johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin. Mikäli velvoitteita kiristetään, niin ohjeistuksen pitää huomioida tapauskohtaisuus.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Riippuen onko varallisuus yksi ainoa asunto, missä asuu vai helposti realisoitavaa muuta omaisuutta. On kohtuutonta, jos ihminen joutuu myymään asuntonsa hoivapalvelumaksujen takia.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Ihmiset ovat vähentäneet ravintoloissa ostetun alkoholin määrää niin paljon, että sen mitä ravintolassa haluavat juoda, luulisi nykyistenkin aukioloaikojen riittävän.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Ei pakkoliitoksia. Kuntaliitoshuuma saisi muutenkin jo mennä ohi. Kuntaliitoksissa pienemmät yksiköt kuihtuvat ja palvelut keskittyvät isompiin keskuksiin. 1920-luvulla kotikaupunkini Jämsä jakaantui neljään kuntaan. Koska tulee uusi kuntien itsenäistymisaalto?

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Joissain tapauksissa tämä saattaisi tulla kyseeseen, mutta riskinä on, että siitä helposti tulisi vallitseva käytäntö.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Kaikki koulu- ynnä muut investoinnit rakennuksiin ja infrastruktuuriin menevät hukkaan, jos niille ei ole käyttäjiä. Valtion ei pidä keskittää toimintoja kasvukeskuksiin, vaan jakaa työtehtäviä ympäri Suomea. KELA käsittelee jo nyt esim. ruuhka-Suomen asioita vaikka Lapin konttoreissa. Miksei verotoimistokin voisi tehdä samoin? Jämsässä suljettiin verotoimisto, joka olisi voinut hoitaa muidenkin alueiden veroasioita.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Miksi yksityisten pitäisi päästä noukkimaan rusinat pullasta? Julkiseen terveydenhoitoon pitää järjestää varoja ja järjestää se järkevästi. Yksityisten lääkäripalveluja järjestävien yritysten johtajille kuitenkin pitää maksaa bonukset sun muut edut. Silti tehokkuus kuitenkin revitään työntekijöiden selkänahasta. Mieluummin käyttäisin rahan julkisen järjestelmän parantamiseen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jan-Henrik Merihonka:

On kohtuutonta, että kunnalta lähtee yli puolet varoista sotealueelle ja päätösvalta kapenee olemattomiin. Sote-uudistus pitää avata kokonaan uusiksi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Tämä on monitahoinen asia: päivystysasiat, hiljainen aika, miten hoidetaan KELA-kyydit, jotka tuovat suuren osan taksitoiminnan edellytyksistä. Pitää varmistaa, että pysyy paikallinen taksisaatavuus.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jan-Henrik Merihonka:

EU-jäsenyyden alussa tuntui, että jäsenyydestä on hyötyä, mutta sittemmin vaaka on alkanut kääntyä toiseen suuntaan. Esim. EU-määrärahojen loppuessa loppuvuodesta, maanviljelijät joutuvat odottamaan rahojaan seuraavalla budjettikaudella ja tämä aiheuttaa kohtuuttomia selviytymisvaikeuksia maataloudelle. Lisäksi on kaikenlaisia pitkiä direktiivejä vihanneksen leikkauksesta lähtien. Turhaa säätelyä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Vaikka Euroopassa tapahtuvat asiat suorastaan työntävät maita NATOn syliin, olisin siltikin harkitsevainen asian suhteen. Meillä on todella pitkä raja Venäjän kanssa ja NATO-jäsenyys merkitsi valtavia jännitteitä Suomen rajalle. Eikä jäsenyys olisi mikään edullinen juttu Suomelle.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Näin tehdään Yhdysvalloissakin, jossa työluvan saamiseksi pitää osoittaa, että maan omilta työmarkkinoilta ei löydy sopivaa työvoimaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Minun mielestäni lapsella on lähtökohtaisesti oikeus äitiin ja isään. Vaikka heteroparille tulisi ero, lapsella kuitenkin olisi isä ja äiti, joita tavata. Ja pahimpia erotapauksia lukuunottamatta on aina toivottavaa, että vanhempien välit korjaantuvat ja perhe yhdistyy jälleen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Kunnalle pitää jättää mahdollisuus hyväksyä tai olla hyväksymättä tarjousta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Opettajan pitää johtaa, eikä koululaisen. Ei voi olla oikein, että oppilaat provosoivat opettajia ja kuvaavat älypuhelimella, että miten opettaja reagoi tähän. Rajoja pitää olla. Entisaikojen karttakepillä lyömiseen ei silti pidä palata. Älypuhelimet ja muut vastaavat laitteet pitäisi laittaa jonnekin talteen luokkaan tai kouluun mennessä, jotta koululaiset keskittyisivät opetukseen. Luokkaan jokaiset oma lokerot, jonne laittaa puhelimet.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Näiden varaan on hyvä rakentaa turvallista ja ihmisarvoista yhteiskuntaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Miksi pitäisi antaa noukkia rusinat pullasta? Yksityisten yritysten johtoportaalle maksetaan kannustinpalkkioita ym. ja tulos kuitenkin revitään työntekijöiden selkänahasta. Jotkut yksityiset palveluntuottajat ovat lisäksi ulkomaisia yrityksiä, joiden tuloksesta valuu vähintään osa ulkomaille, pois Suomen taloudesta. Parempi kehittää julkista järjestelmää palvelujen osalta. Mahtuu sinne siltikin yksityisiä palveluntuottajia.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Veronkorotukset syövät ostovoimaa heti. Leikkaukset ovat kipeitä, mutta voivat antaa hiukan aikaa talouden parantua. Molempi pahempi loppupeleissä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Esim. Freelancer-pohjalta työskentelevien verotus voisi olla kevyempää. Hehän tekevät työnsä oikeasti itse. Mikäli suuri yritysjohtaja hyvällä tuurilla onnistuu olemaan johtajana suotuisassa suhdanteessa tai muussa vastaavassa, niin hänen bonuksensa tulevat lähinnä työntekijöiden kumuloituneesta työstä. Vaikka tällaista tuloa verotettaisiin enempi, niin viivan alle jäisi kuitenkin tulosta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Mikäli talous ei enää tokene, niin varmasti ovat liian raskaita. Mikäli vielä löytyy lääke talousahdinkoon, niin hyvinvointiyhteiskunnasta pitää pitää kiinni.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jan-Henrik Merihonka:

Ilmasto-asiassa Suomen teot ovat pieniä esim. Kiinan, Intian ja Yhdysvaltain rinnalla, eikä kannattaisi hirttää omaa teollisuuttamme sen takia, mutta paikalliset ympäristön suojeluteot ovat kannatettavia. Olen uusiutuvan vesivoiman lisäyksen kannalla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset