KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Lari Kemiläinen, Kristillisdemokraatit, 5

Oma esittely

Medianomi, mainosalan yrittäjä

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Lari Kemiläinen:

Peruspalveluista tinkiminen on paljon kalliimpaa velanottoa kuin markkinakorkoinen laina. Se vastaa hinnaltaan pikavippejä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Lari Kemiläinen:

Progressiohan meillä palkkaverotuksessa on jo. Pääomatulojen verotus on minusta se, jossa pitäisi päästä samankaltaisiin prosentteihin kuin palkoissa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Lari Kemiläinen:

Ydinvoima on tehokas tapa korvata CO2-lähteitä, ja siksi nyt päätetyt hankkeet kannattaa viedä maaliin. Tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa en tosin käyttäisi venäläistä yhteistyökumppania.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Lari Kemiläinen:

Turpeen käytön ongelmallisuudesta en osaa sanoa, kivihiili ja maakaasu voisivat kyllä hävitä polttoainekartalta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Lari Kemiläinen:

Suomi työllistää liian monta byrokraattia siinä, kun peruspalvelut kärsivät. Kannatan perustuloa, jotta byrokraattista koneistoa saataisiin kevennettyä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Lari Kemiläinen:

Kielten opiskelu on hyödyllistä, pakko ei kuitenkaan ole paras mahdollinen kannustin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Lari Kemiläinen:

Sopimattoman työpaikan vastaanottamiseen pakottaminen on epähumaania ja voi aiheuttaa kroonisen sairastumisen ja sen myötä henkkilön siirtymisen kokonaan ulos työmarkkinoilta. Tätä pitäisi välttää ja nimenomaan satsata enemmän siihen, että kaikki löytävät oikean työpaikkansa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Lari Kemiläinen:

Kunnat vastaavat lähipalveluista ja -demokratiasta. Ei kuntaverkkoa voi liian pieneksi vetää. Hallinnosta voi kyllä karsia fiksumminkin. Terveydenhoitopalvelut siirtäisin kokonaan valtiolle.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Lari Kemiläinen:

Eihän palkanalennuksia haeta työllistämisen halusta, vaan voiton kasvattamiseksi. Jos palkkoja lasketaan, seuraa eriarvoistumista ja uhkana on jopa deflaatiokehitys.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Lari Kemiläinen:

Suomi on pidettävä asuttuna ja tätä on tuettava vero- ja rakennusmääräyshelpotuksin. Maalla asuminen voi olla tulevaisuudessa huomattavasti halvempi elämäntapa, ja kun työpaikat vähenevät jatkuvasti, saattaa alkaa jopa uusi maallemuutto.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Lari Kemiläinen:

Ainut tapa pitää julkisen terveydenhuollon laatu korkealla on se, että myös työssäkäyvä ja äänestävä keskiluokka käyttää sitä. Laatu on jo tippunut samaa tahtia työterveydessä käymisen osuuden laajentuessa. Ylikansallisille ei myöskään saa luoda rahastusautomaatteja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Lari Kemiläinen:

Minusta sosiaali- ja terveyspalvelut voisivat aivan hyvin olla vaikka kokonaan valtiolla, jottei kunnille tulisi houkutusta ottaa niiden rahoituksesta "pikavippejä".

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Lari Kemiläinen:

Puolueettomuuden ja oman puolustuksen on jatkossakin oltava linjamme. On turha kuvitella, etteivätkö suurvallat jaa kovan paikan tullen etupiirejään niinkuin ennenkin, ja siinä eivät liittoutumiset paljon paina.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Lari Kemiläinen:

PV on onnistunut hyvin tehostamaan toimintaansa. Puolustuskyky ei ole pelkästään budjetista kiinni, se on myös paljon kiinni kansalaisten puolustushalusta ja -kyvystä. PV:n niukentunutta budjettia suurempi uhka on suomalaismiesten huono kunto.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Lari Kemiläinen:

On täysin perusteltua arvioida, onko sentyylistä työtä tarjolla, mitä työluvanhakija tavoittelee.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Lari Kemiläinen:

Valtion silmissä olen valmis suomaan heille samat oikeudet, mutta jättäisin uskonnollisille yhteisöille mahdollisuuden valita jatkossakin vihittävänsä oman moraalikäsityksensä mukaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Lari Kemiläinen:

Autoritäärisyys ei sovi läheskään kaikille lapsille, ja saattaa vain vaikeuttaa koulunkäyntiä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Lari Kemiläinen:

Perheiden tukeminen, oikeus uskontoon ja kansallisen hyvinvoinnin ajattelu muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Lari Kemiläinen:

Kaikki, mikä voidaan ulkoistaa, voi myös päätyä heikentämään vaihtotasetta tai huoltovarmuutta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Lari Kemiläinen:

Yleisesti julkiset palvelut ovat olemassa sitä varten, että ne parantavat hyvinvointia ja niiden tuottaminen keskitetysti on kansalaisten kannalta järkevämpää kuin se, että jokainen hankkisi palvelut itse. Siellä, missä kumpikaan ei toteudu, voidaan toki leikata.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Lari Kemiläinen:

Martin Saarikangaskin sen sanoi, että yksikään johtaja ei ole ansainnut yli viisinkertaista palkkaa alaisiinsa nähden. Niin nerokkaita ja ainutlaatuisia ihmisiä eivät ns. superjohtajatkaan ole kuin mitä heidän palkkansa antavat ymmärtää. Johdolla ja omistajilla vain on tulokilpailu meneillään.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Lari Kemiläinen:

Kyllä, näin huonot ennaltaehkäisevät palvelut tulevat liian kalliiksi julkiselle taloudelle. Samoin näin repaleiset sosiaalietuudet, joiden käsittely vaatii kokonaisen byrokraattien armeijan. Palvelutasoa täytyy parantaa sote-ketjun alkupäässä ja perustulo täytyy saada kokeiluun.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Lari Kemiläinen:

Ympäristöstä ei voi enää vippailla. Se tie on nähty.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Lari Kemiläinen:

Onko kysyjä tosissaan? Ei suinkaan kaikessa mahdollisessa päätöksenteossa ole merkittäviä ympäristönäkökulmia. Mutta kyllä, ympäristöä tulee varjella.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset