KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Hanna Huumonen, SDP, 76

Oma esittely

Liikuttavaa sosialidemokratiaa. Olen opiskelija, ryhmäliikunnan ohjaaja ja ihmisoikeusaktivisti. Toimin Sosialidemokraatisten Opiskelijoiden puheenjohtajana ja olen ehdolla eduskuntavaaleissa, sillä minulle hyvinvointi, yhdenvertaisuus, nuorten osallisuus, pk-yrittäjyys ja ihmisoikeudet ovat tärkeitä asioita. Terveydenhuoltoon tulee panostaa. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon laiminlyönnin me kaikki muuten maksamme lopulta veroistamme. Laadukas terveydenhuolto ei saa olla vain rikkaan eliitin luksusta, vaan meidän kaikkien oikeus. Sukupuolten välistä tasa-arvoa tulee edistää ja lasikattoja murtaa määrätietoisesti. Suomessa tulee tunnustaa kolmas sukupuoli ja taata yhtäläiset oikeudet kaikille sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille. Jokaisella maailman kansalaisella tulisi olla oikeus elää täysipainoista ja yhdenvertaista elämää. Jokaisella tulisi olla myös oikeus ihmisarvoiseen kuolemaan. Kannatan eutanasian eli armokuoleman laillistamista Suomessa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Hanna Huumonen:

Elvyttävä politiikka luo hyvinvointia ja ostovoimaa. Se nostaa Suomen suosta, ei kurjistava leikkauspolitiikka.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Hanna Huumonen:

Nykyiset ydinvoimalaluvat tulee toteuttaa, mutta samalla suunnata tutkimusmäärärahoja aidosti saastettomien energiamuotojen kehittämiseen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Hanna Huumonen:

Ilmaston muutos on pysäytettävä ja siinä avainasemassa on saastuttavista energiamuodoista luopuminen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Hanna Huumonen:

SOTE-uudistus järkevöittää julkista sektoria

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Hanna Huumonen:

Jos olemme valmiita luopumaan pakkoruotsista, tulee meidän luopua myös pakkosuomesta. Niin kauan kuin valtiomme on kaksikielinen, täytyy molempia kotimaisia kieliä opiskella ja opettaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Hanna Huumonen:

Pakkotyö ei motivoi ketään, vaan sopivan koulutuksen ja työpaikan saaminen. Työn ohjaukseen ja täydennyskouluttautumiseen panostamalla myös työhön sitoutuminen paranee.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Hanna Huumonen:

Hoivapalvelut tulee kustantaa yhteisesti progressiivisen verotuksen kautta. Suurituloisten verotusta voidaan sen vuoksi kiristää.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Hanna Huumonen:

Alkoholiverotusta voidaan päivittäiskaupassa kiristää, mutta samalla tarjota ravintoloille enemmän vapauksia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Hanna Huumonen:

Suomea ei saada nousuun palkansaajaa polkemalla, vaan yrittäjyyden esteitä purkamalla - esimerkiksi alv-kattoa helpottamalla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Hanna Huumonen:

Kannatan yksikanavarahoitusta. Laadukas terveydenhuolto ei saa missään nimessä olla vain rikkaan eliitin etuoikeus, vaan kaikkien kansalaisten oikeus.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Hanna Huumonen:

En kannata NATO-jäsenyyttä, vaan pohjoismaisen puolustusyhteistyön tiivistämistä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Hanna Huumonen:

Suomi tarvitsee myös maahanmuuttajia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Hanna Huumonen:

Kaikkien tulee olla lain edessä yhdenvertaisia. Myös translaki on vietävä maaliin tulevalla hallituskaudella.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Hanna Huumonen:

Tuloluokka ei välttämättä kerro mitään ihmisen lahjakkuudesta. Tutkitusti myös pienemmän tuloerot parantavat yhteiskuntarauhaa ja kansalaisten luottamusta toisiinsa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset