KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Juho Kautto, Vasemmistoliitto, 103

Oma esittely

Juho Kautto. Ammattina työehtosihteeri eli ammattiyhdistystoimitsija. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi -96 ja -97 syntyneet tyttäret. Harrastuksinani on kaikkinainen kuntoilu joka käsittää lähinnä kuntosalia ja ikämiesjalkapalloa. Intohimona myös metsässä liikkuminen koirieni kanssa, sekä marjastus ja sienestys. Harrastan myös mehiläistarhausta. Olen toista kertaa ehdolla eduskuntavaaleissa ja viime kerralla tulin valituksi varakansanedustajaksi 2112 äänellä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Juho Kautto:

Suomi tarvitsee oikein kohdistettua elvytystä. Meillä on usean miljardin euron korjausvelka julkisissa rakennuksissa, mitkä tulee pikaisesti korjata. Tämä on sekä elvytystä, että säästöä alentuneina työttömyysmenoina, että ihmisten sairastumisen vähentymisenä mikä säästää terveyskuluja. Meidän tulee myös korjata pahoin rapistuneet tie-ja rautatieverkostot, jotta niistä tulee turvallisia ja vientiteollisuutemme selviää.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Juho Kautto:

Pieni-ja keskituloisten ansiotuloverotusta ei ole varaa kiristää sillä tämä olisi tuhoisaa ostovoiman kannalta. Suuria ansiotuloja ja ennenkaikkea suuriä pääomatuloja on mahdollista kiristää. Pääomatulot tulee saattaa progressiiviseksi. Tästä hyötyvät myös pienyrittäjät pienillä pääomatuloillaan. Osinkotuloilla kikkailu ja veroparatiisien porsaanreiät on tukittava.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Juho Kautto:

Tarvitsemme ydinvoimaa vielä kymmeniä vuosia, sillä se on raskaalle teollisuudellemme välttämätöntä. Meidän tulee kuitenkin kehittää uusiutuvia energiamuotoja työllisyysnäkökulmasta, sekä ympäristön kannalta. Olemme liiaksi tuontienergian varassa ja meidän tulee pyrkiä omavaraisuuteen sen suhteen. Tämä tulee tapahtua pitkässä juoksussa uusiutuven energiamuotojen kautta. Uusia ydinvoimaloita jo luvan saaneuiden rinnalle ei kyllä tarvita. Kunhan saatais rakenteilla olevakin valmiiksi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Juho Kautto:

Erityisesti kivihiilen käytöstä olisi toivottavaa päästä eroon. Turpeen käytöllä on kuitenkin työllistävä vaikutus eikä nopealla aikataululla siitä ole mahdollisuuksia luopua. Turvetuotannon ympärille tulee kehittää entistä tehokkaampia ympäristönsuojelun keinoja jotka estävät vesistöjen pilaantumista. Kannatettava tavoite luopua näistä energiamuodoista mutta ei realistista kymmenessä vuodessa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Juho Kautto:

Suomen ongelma ei ole liian suuri julkinen sektori vaan liian pieni yksityinen sektori. Julkisellakin puolella on turhia byrokratian rattaita joita on syytä karsia mutta peruspalveluita ei tule vähentää. Tämä johtaa vain palveluiden yksityistämiseen ja niiden kokonaiskustannukset kasvavat.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Juho Kautto:

Mielellään näen muitakin kieliä vaihtoehtoisina Ruotsin kielen rinnalla.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Juho Kautto:

Jo tällä hetkellä työn vastaanottosäde on 80 kilometriä. Meillä on jo nykyisellään velvollisuus ottaa työtä vastaan mikäli se on edes jotenkin kohtuullista. Meillä on ennenkaikkea pulaa työstä eikä sen vastaanottajista ja työttömyysturvaa tai sen ehtoja heikentämällä ei luoda yhtään uutta työpaikkaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Juho Kautto:

Kaikille tulee turvata hyvä vanhuus. Kysymyksessä ei määritellä varallisuuden tasoa, joten hieman ympäripyöreä kysymys.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Juho Kautto:

Emme tarvitse kieltolakia. Siirrämme rajoituksilla alkoholin käytön ongelmia vain ihmisten kotiin. Rajoituksilla olisi myös ikäviä työllisyysvaikutuksia ravintola-alalle.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Juho Kautto:

En usko pakkoliitoksiin. Kuntien määrä tulee kuitenkin vähentymään vääjäämättä taloudellisen paineen alla. Tämä pitää tapahtua kuitenkin yhteisymmärryksessä ja ottaen huomioon myös reuna-alueiden palveluiden säilyminen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Juho Kautto:

Työehtosopimukset Suomessa eivät ole työllisyyden esteenä. Työehtosopimukset määrittelevät ainoastaan minimipalkat mitkä eivät ole korkealla tasolla. Palkkoja alentamalla heikennämme vain kotimaista kysyntää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Juho Kautto:

Koko Suomi tulee todellakin pitää asuttuna. Sosiaaliset ongelmat kasaantuvat kasvukeskuksiin. Erityisen ongelmallista koen tämän pääkaupunkiseudulla. Toki verovarojen käyttämisessä tähänkin tarkoitukseen on rajansa. Tärkeintä on luoda työpaikkoja maakuntiinkiin. .

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Juho Kautto:

Hyvinvointivaltion perustana on toimivat julkiset palvelut. Ihmisten sairastuvuus ei sillä vähene että julkinen terveydenhuolto ajetaan alas. Tutkimukset puoltavat sitä, että maissa joissa on voimakkaasti terveyspalveluita yksityistetty on terveydenhuollon kokonaiskustannut suuremmat kuin niissä missä se on julkisen toimijan tekemiä. Meidän tulee turvata kaikille tasavertaiset terveyspalvelut.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Juho Kautto:

Soteongelma on siinä, että kuntien itsemääräämisoikeuksia karsitaan. Toisaalta ei ole tärkeää mikä taho palvelut suorittavat kunhan ne ovat toimivat. Erikoissairaanhoito on järkevää keskittää niihin erikoistuneisiin sairaaloihin. Perusterveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ovat kuitenkin ihmisten lähipalveluita.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Juho Kautto:

Mielestäni taksitoiminnassa pitää säilyttää kontrolli, ettei mene aivan villiksi kilpailu ja epäterveelle pohjalle. Näistä ns. pimeistä takseista meillä on esimerkkejä monista maista.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Juho Kautto:

Olemme liian suuria nettomaksajia EU:n suuntaan ja sieltä säädellään liiaksi kansallista lainsäädäntöämme. Toisaalta EU:n aikana olemme saaneet pidettyä korkotason alhaisena mikä on auttanut kotitalouksia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Juho Kautto:

Suomeen tulee olla mukana rahoitusmarkkinaverossa ja estää valuutansiirtokeinottelu tai saada ainakin siitä pieni osa hyödyttämään koko yhteiskuntaa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Juho Kautto:

Ei mitään perusteita. Tulee pysyä aidosti liitoutumattomana ja olla sitä kautta edistämässä maailmanrauhaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Juho Kautto:

Vaikka oma puolustus on säilytettävä uskottavalla tasolla ei tässä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollisuutta rahaa antaa aseisiin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Juho Kautto:

Ei perusteita tässä työttömyystilanteessa helpottaa. Harkintaa pitää olla ettemme luo kaksia työmarkkinoita ja polje työehtoja.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Juho Kautto:

Tämä on ihmisoikeuskysymys ja toisaalta ei mikään ongelma valtaväestölle. Meillä on paljon suurempiakin asioita esillä ensi eduskuntakaudella.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Juho Kautto:

Riippuen millaisia taloudellisia velvoitteita se asettaa tai vastaavasti miten toisi työpaikkoja. Merkitystä on myös millaisista oloista pakolaiset tulevat. Meidän tulee kantaa vastuumme sotaa pakoon lähtevistä ihmisistä tavalla tai toisella.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Juho Kautto:

En kannata karttakepillä kuriin keinoja kuten vielä omana kouluaikanani. Muutoin pitää keinot keksiä koulurauhan saavuttamiseksi.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Juho Kautto:

Väheksymättä näitä arvoja mielestäni parempia arvoja on ihmisyys, humaanisuus ja tasa-arvo.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Juho Kautto:

Julkiset palvelut tulee säilyttää ja niitä' kehittää jotta ne olisivat kaikkien saatavilla. Yksityistäminen aiheuttaa vain kansalaisten epätasa-arvoista kohtelua. Hyvinvointivaltiomme perusta on toimivat julkiset palvelut. Tämä on vielä tutkitusti tehokas tapa hoitaa esim.terveydenhuolto. Toki sinnekin tarvitaan varmasti muutoksia ja päällekkäisyyksien poistamista mutta näillä ei saa olla palveluita heikentävää vaikutusta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Juho Kautto:

Emme voi leikata enää heikoimmassa asemassa olevilta. Tämä ei ole oikeudenmukaista, eikä sillä muuta kuin pahennetaan taloudellista tilannettamme. Samoin pieni-ja keskituloistern palkansaajien verotus on jo niin korkea ettei sitä ole varaa eikä järkevää korottaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Juho Kautto:

Lahjakkuudesta voi ja pitää palkita mutta suuret tuloerot eivät ole kannatettavia. On tutkittua tietoa, että mitä pienemmät tuloerot niin sitä vakaampi yhteiskunta ja samalla se on paras tapa säilyttää hyvinvointivaltio.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Juho Kautto:

Ongelmana ei ole liian suuri julkinen sektori vaan liian pieni yksityinen sektori.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Juho Kautto:

Ei pidä turmella luontoa mutta nykyteknologialla on mahdollista se estää, vaikka esimerkiksi tehtaita rakennetaankin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Juho Kautto:

Emme voi turmella ympäristöä hankkeilla jotka ovat sille vahingollisia. Ympäristövaikutukset ovat keskeinen osa päätöksentekoa kaikissa hankkeissa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset