KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Rurik Rantalainen, Vihreät, 145

Oma esittely

Nuori leipomotyöntekijä Kouvolasta. Opiskelemaan lähdössä ensi syksynä. Toimin tällä hetkellä Kouvolan teknisessä lautakunnassa. Vapaa-ajan harrastuksiini kuuluu kuntosali ja jalkapallon seuraaminen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Rurik Rantalainen:

Jos velkaantuminen jatkuu tulevaisuudessa vie se meiltä lopulta kaikki palvelut. Mitä aikaisemmin ryhdymme säästötoimiin sitä varmemmin voimme tulevaisuudessakin nauttia hyvistä palveluista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Rurik Rantalainen:

En kannata palkkaverotuksen nostoa. Jos palkkaverotusta nostetaan tulee sen olla tasapuolista. Pelkästään hyvin ansaitsevien verotusta nostettaessa voi mm.opiskelun kiinnostavuus nuorten silmissä laskea.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Rurik Rantalainen:

Suomen nykyinen ydinvoimamyönteinen politiikka on lyhytkatseista ja epäkannattavaa. Tulevaisuudessa uraanin hinnan arvioidaan jopa tuplaantuvan ja tämä kataa monet nykyiset arviot Suomen ydinvoimaloiden kannattavuudesta. Uusiutuvaan energiaan panostaminen mahdollistaa kestävät energiaratkaisut ja ympäristöystävällisen energiatuotannon. Tuulivoimala ei myöskään säteile eikä omista suuren räjähdyksen vaaraa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Rurik Rantalainen:

Nykyisillä energiaratkaisuillamme meillä ei ole varaa tehdä päätöksiä energiantuotantomuodoista luopumisesta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Rurik Rantalainen:

Toisen kielen opiskelu tulee olla pakollista, mutta ruotsin rinnalle tulee saada ainakin venäjä vaihtoehtoiseksi kieleksi. Tämä olisi hyödyllistä etenkin Itä-Suomessa, jossa ruotsista ei käytännössä ole lähes lainkaan hyötyä verrattuna venäjään.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Rurik Rantalainen:

Ennen kun voimme alkaa toimimaan nuorisotyöttömyyttä tai köyhyyttä vastaan täysin tulee meidän kiristää tarjotun työn ottamista vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Rurik Rantalainen:

Nykyinen alkoholipolitiikkamme kiristäminen hyödyttää kyllä Itämeren laivayhtiöitä, mutta ei Suomen valtiota.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Rurik Rantalainen:

Kuntaliitokset ovat aloitettu, joten ne tulee viedä myös loppuun. Muuten jo kuntaliitokset tehneet kunnat jäävät alempaan asemaan katsottaessa valtiontukia kunnille. Tulevaisuudessa pienten kuntien selviytyminen yhteiskuntarakenteen muuttuessa vaikenee muutenkin ja maksaa näin enemmän myös valtiolle.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Rurik Rantalainen:

Jokaisella tulee olla mahdollisuus asua missä haluaa. Palveluiden on myös löydyttävä kohtuullisen matkan päästä. Valtiontukia tähän en kuitenkaan nää tarpeellisena.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Rurik Rantalainen:

Vaarana eriarvoistaa kansalaiset.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Rurik Rantalainen:

Nykyinen järjestelmä on hyvä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Rurik Rantalainen:

18. Asiasta tulee järjestää kansanäänestys jos liittyminen koetaan tarpeelliseksi. Liittyminen jakaa mielipiteet kansan kesken ja näin ison asian tulee saada kansan päättää.(Kansanäänestykseen voisi myös soveltaa verkossa äänestämistä, jotta suurilta kuluilta vältyttäisiin.)

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Rurik Rantalainen:

Puolustusvoimilta tulee leikata määrärahoista. Verorahoista on enemmän hyötyä terveydehuollossa, kuin hävittäjissä. Nykypäivän sodankäyntiin ei Suomen puolustusvoimilla ole mahdollisuutta yksin lähteä, vaikka rahaa olisi enemmänkin. Kannatan kuitenkin järjestelmän toimintaa yhteisöllisyyden nostattajana ja maamme uskottavuuden ylläpitämisenä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Rurik Rantalainen:

En nää työperäisessä maahanmuutossa ongelmaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Rurik Rantalainen:

Vaikka adoptio-oikeutta ei annettaisikaan ei se estäisi homopareja hankkimasta lapsia. Samat oikeudet kuuluvat myös homopareille.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Rurik Rantalainen:

En vastusta. Maahanmuuttajien sopeutuminen yhteiskuntaamme riippuu asenteistamme. En kuitenkaan kannata maahanmuuton lisäämistä vaan pitämistä ennallaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Rurik Rantalainen:

Opettajilla ei nykypäivänä ole lähes lainkaan oikeuksia ylläpitää kuria kouluissa. Kuria pitäisi lisätä ainakin kevyesti kouluissa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Rurik Rantalainen:

Uskonnoilla ei tule olla mitään asemaa politiikassa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Rurik Rantalainen:

Jos tällä saadaan tarpeellisia säästöjä on se mahdollista. Ihmisten eriarvoistaminen on kuitenkin riskinä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Rurik Rantalainen:

Veronkorotukset vievät pohjaa työn kannattavuudelta ja vaikuttavat suurempaan yhteiskuntaluokkaan. Vähempi osaisten tai työttömien etuuksiin ei tule kuitenkaan radikaalisti koskea.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Rurik Rantalainen:

Eriarvoinen yhteiskunta saattaa johtaa rikollisuuden nousuun ja ghettoutumiseen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Rurik Rantalainen:

Palveluista joudutaan todennäköisesti leikkaamaan tulevaisuudessa. Toisena vaihtoehtona verojen nostaminen radikaalisti.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset