KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Katja Andrejev, Vihreät, 131

Oma esittely

Olen 34- kahden lapsen äiti. Ammatiltani olen liiketalouden opettaja ja kouluttaja. Minulla on ylempi korkeakoulututkinto kansainvälisen liiketoiminnan hallinnasta (MBA in International Business Management, Kymenlaakso University of Applied Sciences, 2011). Olen toisen kauden kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, kirkkovaltuutettu, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja sekä Osuuskauppa KSOn edustajiston jäsen. Toimin myös ensimmäistä kautta Vihreiden puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajana.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Katja Andrejev:

Ei voida enää leikata. Loputon leikkaaminen ei nosta taloutta nousuun. Pitää löytää rakennemuutoksia ja tapoja tehdä asiat toisin. Jo nyt suomalaisten ostovoimaa on leikattu niin rajusti että sillä viedään talous vaan uuteen syöksyyn. Pitäisi ottaa mallia Islannista, jossa ollaan nostettu talous pohjalta ja päästy jaloilleen. Tarvitsemme sairaanhoitajia, opettajia, päiväkodintätejä, teknisiä osaajia - emme voi enää leikata sieltä missä tekevät kädet työskentelevät.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Katja Andrejev:

Hyvinvointimallimme rahoitus perustuu verotukseen. Verotuksen painopistettä tulee kohdentaa uudelleen työn ja yrittämisen verottamisesta ympäristöä tuhoavan toiminnan verottamiseen. Veronkorotukset tulee kompensoida pienituloisille ja kokonaisverotuksen portaiseisuus tulee varmistaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Katja Andrejev:

Nykymuotoista ydinvoimaa ei tarvita, eikä ole tarvetta rakentaa uusia ydinvoimaloita. Nyt pitää panostaa kestäviin enrgiantuottamismuotoihin. Puuhake-, aurinko- ja tuulienergia ovat muotoja joilla tuodaan työllisyyttä Suomeen ja varmistetaan omavaraisuus energiantuotannossa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Katja Andrejev:

Suomen tulee ottaa tavoitteeksi tuottaa vähintään puolet energiasta uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2030 mennessä. Realistista on että siihen mennessä olemme päässeet kivihiilestä ja turpeesta eroon. Vanhaan energiamuotoihin panostamiseen sijaan pitäisi kehittää uusia energiamuotoja.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Katja Andrejev:

Julkista sektoria on nyt höylätty isolla kädellä. Jos haluamme että kansalaisilla on toimivat j aturvalliset palvelut ei voida enää leikata.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Katja Andrejev:

Niin kauan kun Suomi on kaksikielinen maa, tulee opettaa vähintään alkeet. Se on osa yleissivistystä. Ne kokeilut joita on tehty mm. Itä-Suomessa venäjän kielen opiskelun kohdalla on hyvä kokeilu, jota voi toki jatkaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Katja Andrejev:

Työn vastaanottamisesta saadaan mielekkäämpää, jos siirrytään perustuloon ja helpotetaan muutenkin kynnystä. Jos pienipalkkaisen työn vastaanottamiseen pakotetaan nyt kun työssäkäyntialueetkin ovat laajentuneet on se iso taloudellinen riski. Hyötyykö työnantaja työntekijästä joka on pakotettu ottamaan työ jota hän ei halua?

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Katja Andrejev:

Miksi ei? Jo nyt jokainen maksaa hoivapalveluistaan tulojensa mukaan saaden samat palvelut. Mihin sitä varallisuutta sitten pitäisi säästää jos ei omaan hyvinvointiin?

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Katja Andrejev:

Suomalaisten alkoholinkulutusta tulisi ohjata yhä enemmän ravintoloihin. Koko alkoholilainsäädäntö tulisi miettiä uudestaan ja miettiä pitkäaikainen strategia millä päästään puuttumaan alkoholin väärinkäyttöön ja järkevöittämään mm pienpanimoiden toimintaa. Alkoholin käyttöön voidaan parhaiten vaikuttaa saatavuudella ja hinnalla, joten työvälineet siihen jo on.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Katja Andrejev:

Kuntaliitoksia ei tule tehdä kuitenkaan pakolla, vaan luonnollisen yhteistyön kautta. Muitakin yhteistyömuotoja on kuin kuntaliitokset. Kotkan kuntalliiton hankaa välejä vielä 40v jälkeenkin. Se on esimerkki siitä miten ei pidä toimia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Katja Andrejev:

Ei. Työehtosopimukset ovat työntekijän turvaksi. Työstä tulee saada palkka jolla voi elää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Katja Andrejev:

Jokaisella on oikeus asua siellä missä haluaa. Tietyt palvelut tulee turvata, mutta ihmisellä on myös itsellä vastuu itsestään ymmärtäen ettei joka paikkaan voi saada lähietäisyydelle samoja palveluita. Kylätoiminta ja kolmas sektori voivat olla mukana kehittämässä maaseudun elävöitymistä, ja tätä voidaan tukea jonkin verran verovaroin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Katja Andrejev:

Tavallisen kansalaisen kannalta on tärkeintä, että avun saa aina ja läheltä. Kasvaneita terveyseroja pitää kaventaa ja panostaa ennaltaehkäisyyn. Raha ei saa olla syy terveyserojen kasvamiseen, vaan terveydenhuoltopalvelut pitää tuottaa ensisijaisesti julkisesti. Kela-korvaukset yksityisessä terveydenhuollossa pitää ottaa keskusteluun.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Katja Andrejev:

Tärkeintä on etteivät palvelut karkaa liian kauas ihmisitä. Vahvistetaan julkisia palveluita viemällä sote-uudistus loppuun ja huolehtimalla siitä että jokainen kunta saa äänensä kuuluviin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus tulee saada tasa-arvoiseksi kuntien kesken, esimerkiksi valitsemalla päättävät elimet suorilla vaaleilla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Katja Andrejev:

Esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa taksit ovat villi viidakko jossa hinnoista tai palvelun tasosta ei voi olla varma. Suomen tapa kontrolloida pitää hinnat kurissa, työtä jokaisella yrittäjällä ja palvelut turvallisina. Verotusta tulisi miettiä uudelleen taksiyrittäjiltä, sillä tällä hetkellä se ei rohkaise työllistämiseen. Kuitenkin he ehkäisevät osaltaan ilmastonmuutosta vähentämällä yksityisautoilua.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Katja Andrejev:

Suomen ulkomaankauppa EU:n sisämarkkina-alueella on hyötynyt merkittävästi EU jäsenyydestä. Myös yksittäisten ihmisten liikkuminen työn perässä, matkustaminen jne ovat helpottaneet elämää. Kaikki EU:n tuoma ei ole hyvää, mutta pääosin olemme saaneet hyvää jäsenyydestä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Katja Andrejev:

Sillä voitaisiin turvata Suomen taloutta. Keinottelu on saanut paljon vahinkoa aikaan. Rahoitusmarkkinavero on suunniteltu sääntelemään riskialtista keinottelua ja vipurahastoja. Pieni vero vaikuttaisi eniten pikavoittojen tavoitteluun, koska sen kaltaisessa keinottelussa verokustannukset nousisivat muuta kauppaa korkeammiksi. Verolla voidaankin ohjata rahavirtoja reaalitalouteen ja välttää kuplien syntymistä. Rahoitusmarkkinavero voisi ennaltaehkäistä tulevia eurokriisejä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Katja Andrejev:

Nato tuo paitsi "rautaa rajalle" niin myös pysyvän liiton suurvaltojen sodissa. Meillä ei ole enää sananvaltaa sanoa mitä me haluamme, vaan sen myötä menemme Naton analyysien mukana sotiin joihin emme välttämättä halua. Euroopan Union sisäistä ja Pohjoismaista turvallisuusyhteistyötä tulisi lisätä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Katja Andrejev:

Puolustusvoimien rahoitusta ei tule leikata enää. Pitää sen sijaan puhua siitä kuinka resursseja kohdennetaan. Varusmiespalvelus tulee säilyttää edelleen, ja antaa varoja uudenaiakaisten sodankäyntikeinojen kehittämiseen. Uusi muoto on cyber-sota jota jo nyt käymme jossain määrin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Katja Andrejev:

Työperäinen maahanmuutto on tervetullutta. Työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat voivat paitsi vaikeuttaa sosiaaliturvan ja eläkkeiden rahoittamista, myös heikentää suomalaisyritysten kilpailukykyä maailmanlaajuisilla markkinoilla.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Katja Andrejev:

Valtion silmissä kyllä. Kirkko saa päättää itse omasta näkemyksestään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Katja Andrejev:

Se tuo työpaikkoja jotka ovat ehdottomasti tervetulleita.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Katja Andrejev:

Toivoisin, että opettajilla olisi aikaa myös perus käytöstapojen opettamiseen, vaikak se kodin tehtävä olisikin. Yhtenäinen linja, hyvä henki työtekijöiden kesken ja riittävät resurssit turvaavat sen ilman suurempaa kurinpitoakin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Katja Andrejev:

Niihin arvoihin minut on opetettu. Uskontoa voi ajatella myös laajemmin eettisenä ajattelutapana tässä tapauksessa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Katja Andrejev:

Peruspalvelut tulee tuottaa kunnan toimesta ja siten turvata hyvät, laadukkaat, tas-arvoiset ja turvalliset palvelut.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Katja Andrejev:

Verojen ei tule kohdistua työhön, vaan mm. ympäristölle haitalliseen toimintaan. Nyt on jo leikattu niin paljon, ettei ole enää leikattavaa. Pian ei ole enää ostovoimaa lainkaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Katja Andrejev:

Ihmisellä on oikeus tavoitella menestystä ja varakkuuttakin, mutta hyvä yhteiskunta tasaa eroja ihmisten välillä verotuksen ja tulonsiirtojen kautta. Tasa-arvoisuus lisää hyvinvointia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Katja Andrejev:

Pitäisi siirtyä perustuloon, joka samalla kun pienentäisi eroja ja tasa-arvoistaisi myös vähentäisi byrokratiaa ja julkisia menoja.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Katja Andrejev:

Kuten Talvivaara? Miksi nämä olisivat terveessä yhteiskunnassa ristiriidassa, biotalous ja CleanTech tuovat työpaikkoja, lisäävät vientiä, nostavat omavaraisuusastetta.. jne.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Katja Andrejev:

Ehdottomasti. Talvivaara on osoitus siitä mitä tapahtuu kun vaikutuksia ei kunnolla arvioida ja ennakoida.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset