KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Esa Valkonen, Vasemmistoliitto, 73

  • Puolue:  Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri:  Kaakkois-Suomi
  • Ehdokasnumero:  73
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  63
  • Koulutustaso:  Kansakoulu
  • Lasten lukumäärä:  1
  • Lähetä sähköpostia »

Oma esittely

Naimisissa, Savonlinnan kaupunginvaltuutettu 4kausi. nykyisin perusturvalautakunnan jäsen.Aikaisemmintoiminut kestävyysjuoksu valmentajana (maajoukkuetaso) Mikkelin läänin viimeisen liikuntalautakunnan jäsenenä. Liikunta harrastava 4x Sulkavan soudussa, 2 maratonia, luonnossa liikkuja. Kesät vietämme vaimon kanssa mökillä. Savonlinnan A- Kilta ry. puheenjohtaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Esa Valkonen:

Kreikan velka on n. 175% bruttokansan tuotteesta, viimeksi Suomen pankin johtaja Erkki Liikanen on sanonut, että Kreikka selviää veloistaan kunhan noudattaa velka/ leikkaus ohjelmaansa. Suomen valtion velka on n. 45% bruttokansan tuotteesta, joten Suomen velka on vielä erittäin pieni Kreikkaan verrattuna. Leikkaukset koskettavat aina kaikkein pienituloisinta väestön osaa. Kreikan kokoomus on tuuri niin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Esa Valkonen:

Ansiotuloista verotus on jota kuinkin kohdallaan, mutta esim. miljoonan pääomatuloista maksetaan n. 150.000 € vähemmän veroja kuin yhtä suurista palkkatuloista. Hyvin ansaitsevat voivat kierrättää tulonsa holdingyhtiön kautta, jolloin selviää erittäin pienillä veroilla. Edellä mainitut epäkohdat on tukittava.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Esa Valkonen:

Muualla maailmassa vähennetään ydinvoimalla tuotettua energiaa, niin miksi Suomen tulee olla "vanhoillinen" valtio ja lisätä ydinvoiman käyttöä. Uusiutuvaa energia tuotantoa on lisättävä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Esa Valkonen:

Maapallon ilmaston lämpeneminen on saatava pysähtymään.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Esa Valkonen:

Mikäli julkista sektoria vähennetään, niin seurauksena on verotulojen pieneneminen, sekä sosiaalimenojen ja työttömyyden kasvaminen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Esa Valkonen:

Pääkaupunkiseudulla ja osittain 2-3 kasvukeskuksessa on jopa alle minimi työehtojen olevia siivousalan töitä tarjolla. Eikä niitä tulisi pakon edessä kenenkään ottaa vastaan. Mikäli tälle tielle lähdetään, niin vastaavasti kuntien sosiaalikulut kasvavat.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Esa Valkonen:

Lääkäreiden sekä tilastojen mukaan, alkoholista aiheutuvien erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet huomattavasti, alkoholiveron laskunjälkeen. Keskioluen myyntiä on rajoitettu niin, että sitä ei saada myydä ennen aamu yhdeksää. Lakia muutettiin, juuri alkoholista aiheutuvien haittojen estämiseksi, niin miksi aukioloaikoja pitäisi jatkaa toisesta päästä?

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Esa Valkonen:

Savonlinnan ja monen muunkin liitos kaupungin taloutta ei olla saatu kuntoon kuntaliitoksilla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Esa Valkonen:

Samalla heikennetään ostovoimaa, eläke- ja verokertymää. Pienentyneet ansiot näkyisivät myös sosiaalikulujen kasvuna.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Esa Valkonen:

Miten hoidettaisiin mm. ruokahuolto ja vientiteollisuuden työvoiman saanti. Kaikkea ei voi sijoittaa 4-5 kasvukeskuksen ympärille.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Esa Valkonen:

Jo nyt terveyspalveluilla eri arvostetaan kansalaisia ja terveyspalveluja tuottavien monikansallisten yritysten voittoja ulkoistetaan pois Suomesta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Esa Valkonen:

Vaarana on, että väestö pohjaltaan suuret alueet, eivät kuunteli pienten alueiden näkemyksiä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Esa Valkonen:

Syökö suuret pienemmät yrittäjät pois. Toisi epätervettä kilpailuja.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Esa Valkonen:

Joissakin laki asioissa ehkä EU:ssa olosta on hyötyä, mutta etupäässä ei ole muuta kuin haittaa. EU:hun liityttäessä mainostettiin kuinka olemme rahallisesti hyötyjiä, mutta se hyöty on menetetty jo moneen kertaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Esa Valkonen:

Koska olemme EU "uskovaisia" Venäjä pakotteissa ja monessa muussakin asiassa, niin kyllä sitä täytys olla rahoitusmarkkinaverossakin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Esa Valkonen:

Ukrainassa nähdään mihin se on johtanut, kun Nato haluaa laajeta Venäjän koko länsi rajalle.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Esa Valkonen:

Kuinka kohdeltaisi ammattiurheilijoita, tai kuuluisiko EU- tai ETA- ulkopuolisten alueiden laittaa "tarvehankinta" Suomalaisille.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Esa Valkonen:

Todennäköisesti Homo- ja lesboparit huolehtisivat adoptoiduista lapsista yhtä hyvin kuin heteroparitkin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Esa Valkonen:

Savonlinna on ottanut aikaisemmin vastaa pakolaisia, niin miksi ei vastaanottokeskuskin sopisi tänne.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Esa Valkonen:

Ainakin osalle koululaisista se olisi hyvästä. Mikäli lapset eivät ole kotona oppineet noudattamaan sääntöjä, niin sitten se on tehtävä koulussa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Esa Valkonen:

Kovin olisi oikeistolaista ja uskonnollista politiikkaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Esa Valkonen:

Ei missään nimessä julkisista palveluista tule tehdä yhteiskunnan rahalla tuettavaa bisnestä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Esa Valkonen:

Harmaatalous kuriin, varallisuusvero takaisin ja pääomatuloja tulee verottaa kuten ansiotuloja. Verokertymä kasvaisi huomattavasti, jolloin ei tallaisia kysymyksiä tarvitse esittää.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Esa Valkonen:

Nykysin on jo suuret tuloerot, eikä niitä tule enää kasvattaa. Millä mitataan lahjakkuus, onko lahjakkaita pelkästään lääkärit, ekonomistit, professorit, tohtorit tai muut korkeakoulututkinnon suorittaneet. Lahjakkuutta voi mitata monella tavalla, yksi on lahjakas yhdessä ja toinen toisessa asiassa. Minusta esim. pienipalkkaiset siivoojat ovat lahjakkaita ja ahkeria.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Esa Valkonen:

On, jos suurituloisten ja pääomatuloilla elävien verotusta ei korjata, vaan helpotetaan entisestää. Jo nyt verotuloja jaetaan erilaisten avustusten myötä esim. monikansallisille pörssiyhtiöille.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset