KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sini Savolainen, Vasemmistoliitto, 70

Oma esittely

Yhteisöpedagogiopiskelija Mikkelistä. Vegaani, feministi ja käsityöihminen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sini Savolainen:

Elvytys on hyvinvointivaltion purkua parempi keino. Leikkauksien sijaan verotusta on kehitettävä progressiivisempaan suuntaan ja epäekologisille kulutushyödykkeille (turkis, tehotuotettu liha jne.) määrättävä oma haittavero.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sini Savolainen:

Verotusta tulee kiristää eniten suurten pääomatulojen suhteen. Palkkatulojen verotusta voidaan kiristää hieman kaikkein ylimmissä tuloluokissa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sini Savolainen:

Suomen tulevaisuus on uusiutuvassa energiassa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sini Savolainen:

Julkinen sektori ei ole liian suuri, mutta sitä voisi joiltain osin järjestellä uudelleen ja uudistaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sini Savolainen:

Niin kauan kuin Suomi on kaksikielinen maa, on ruotsia äidinkielenään puhuvilla oltava oikeus saada palvelua äidinkielellään. Monikielisyys on rikkaus. Ruotsin kielen ohella on saamen ja romanikielen asemaa vahvistettava ja niiden säilyminen turvattava.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sini Savolainen:

Kannustaminen ok, pakottaminen ei. Velvoitteen kiristäminen voisi syrjäseuduilla johtaa tilanteisiin, joissa ihmiset ovat pakotettuja muuttamaan pois turvaverkkojensa keskeltä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sini Savolainen:

Myös vanhalla/huonokuntoisella tulee olla oikeus omaisuuteensa. Ei voi olla niin, että hoivan hinta syö mahdollisen perinnön ja ohittaa testamentin tai muun viimeisen tahdon. Vaarana on myös vanhusten hoivan epätasa-arvoistuminen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sini Savolainen:

Se, että alkoholia nautitaan valvotussa ympäristössä vähentää onnettomuuksia ja muita haittoja.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sini Savolainen:

Kuntien määrää olennaisempi asia on niiden kyky tarjota kuntalaisille laadukkaita (lähi)palveluita.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sini Savolainen:

Työpaikkojen määrää voisi ennemminkin lisätä työaikaa jakamalla. Pienemmät palkat heikentävät työntekijöiden ostovoimaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sini Savolainen:

Jokaisella on oikeus valita asuinpaikkansa ja nauttia julkisista palveluista. Palveluiden tulee olla kohtuullisen matkan päässä. Jos halutaan kotimaista alkutuotantoa niin ihmisten täytyy asuttaa alueita, joilla tuotanto on mahdollista. Kaikkea ei saa kaupungista.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sini Savolainen:

Julkisten ja yksityisten palveluiden tasavertaistaminen ei poistaisi rakennetta, jossa terveydenhuollon palveluiden käyttäminen on porrastunut varallisuuden mukaan. Tärkeintä on satsata laadukkaisiin ja saavutettavissa oleviin julkisiin palveluihin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sini Savolainen:

Jotkin palvelut on joillain alueilla järkevämpää tuottaa kuntayhtymien kautta. Pääsääntöisesti palveluiden tulee kuitenkin olla lähellä kuntalaisia ja helposti jäljitettävissä lähelle.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sini Savolainen:

Mielestäni EU:ta on ohjattava vasemmistolaisempaan suuntaan. "Linnake Euroopasta" on mentävä kohti avoimempaa Eurooppaa ja EU on tässä kehityksessä avainasemassa. Politiikan painopisteiden muutoksilla EU:sta voidaan tehdä toimija joka edistää eurooppalaisten yhdenvertaisuutta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sini Savolainen:

Rahoitusmarkkinaveron tuotot voitaisiin ohjata esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurausten torjuntaan, kestäviin innovaatioihin ja yleiseurooppalaisen yhdenvertaisuuden edistämiseen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sini Savolainen:

Liittoutumattomuus on Suomen valtti kansainvälisessä politiikassa. Nato-jäsenyys myös lisäisi Suomen puolustusmenoja ja sitoisi meitä kansainvälisiin konflikteihin tavalla, joka ei ole Suomelle millään tavalla edullinen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sini Savolainen:

Niin kauan kuin Suomi tekee asekauppoja (ja varsinkaan toimii ostajana) ihmisoikeuksia kunnioittamattomien tahojen kanssa (Israel jne.) en itse näe puolustusmäärärahojen korottamista oikeutettuna. Tässä asiassa on myös tärkeää miettiä sitä, mikä on 2000-luvulla niin sanottua uskottavaa maanpuolustusta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sini Savolainen:

Kaikkea maahanmuuttoa on helpotettava.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sini Savolainen:

Ihmisillä on oltava yhdenvertaiset oikeudet maallisen lain edessä. Kirkot ja muut uskonnolliset yhteisöt päättäkön itse kannoistaan, toki toivoisin että ihmisillä olisi mahdollisuus vahvistaa liittonsa myös oman katsomuksensa mukaisella seremonialla.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sini Savolainen:

Kunnioitus toimii kuria paremmin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sini Savolainen:

Edellä luetellut ovat kaikki hyviä arvoja. Tärkeämpää on kuitenkin se miten niitä sovelletaan. Kaikkia näitä voidaan soveltaa joko avarasydämisyyden ja rakkauden, tai ahtaan konservatiivisuuden kautta. Itseäni miellyttää enemmän rakkaus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sini Savolainen:

Julkiset palvelut ovat kansalaisten tasavertaisuuden tae. Ulkoistaminen ei ole oikotie onneen, vaan voi jopa lisätä kustannuksia.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sini Savolainen:

On lähdettävä siitä, että verotusta remontoidaan erityisesti pääomatulojen verotuksen kohdalla siten että progressiota lisätään huomattavasti mitä suuremmista tuloista on kyse. Ansiotulojen verotuksessa alle 10 000€ vuositulot on säädettävä verottomiksi ja progressiota lisättävä jonkin verran ylimmissä tuloluokissa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sini Savolainen:

Ei. Tuloeroihin vaikuttavat aivan toiset rakenteet, kuin yksilöiden ominaisuudet kuten lahjakkuus tai ahkeruus. Mielestäni väittämän kaltainen ajattelu on todella absurdia ja kylmää.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sini Savolainen:

Suomessa on siirryttävä hiljalleen kohti perustuloa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sini Savolainen:

Näiden "arvojen" ei tarvitse olla keskenään ristiriidassa. Me ihmiset tarvitsemme maapalloa, mutta maapallo ei tarvitse ihmistä. Emme voi syödä kuormasta ensi vuoden satoa joka vuosi aikaisemmin ja aikaisemmin. Meidän on alettava herätä siihen, että joudumme valmistautumaan ilmastonmuutoksen seurauksiin. Ympäristöstä huolehtiminen on meille elämisen ehto.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sini Savolainen:

Katso edellisen kysymyksen perustelut.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset