KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Risto Mykkänen, Vasemmistoliitto, 65

Oma esittely

Olen kehitysvammaisten ohjaaja, Pieksämäen kunnanvaltuuston ja perusturvalautakunnan jäsen ja aktiivinen kuntalaisaktivisti. Perheeseeni kuuluu puoliso Anna, tytär Hinni ja koirat Iines ja Demi. Harrastan teatteria, näyttelemistä, musiikkia ja liikun aktiivisesti. Vaalilauseeni on, Suurella sydämellä paremman Suomen puolesta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Risto Mykkänen:

Meidän on elettävä tarkan talouden aikaa, emme saa kuitenkin säästää ja leikata kaikkein pienituloisimmilta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Risto Mykkänen:

Veroja on hyvä maksaa kaikkien joilla on siihen varaa. Pääomaverotusta on yhä vara kiristää, verotuksellakin on kuitenkin rajansa, ketään ei tule yliverottaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Risto Mykkänen:

Suomeen ollaan jo nyt rakentamassa lisää ydinvoimaa, ei enää lupia uusille ydinvoimaloille.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Risto Mykkänen:

Tämä on hyvä mutta haastava tavoite, joka toivottavasti toteutuu, mutta tarvitsemme suunnanmuutoksen energiapolitiikassamme. Tarvitsemme lisää satsauksia uusiutuvaan energiaan, jota ovat aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia, maalämpö.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Risto Mykkänen:

Kannatan kuntien omaa palvelutuotantoa, ei palvelujen ulkoistamiselle ja yksityistämiselle. Yksityisiä palvelujakin me tarvitsemme täydentämään julkisia palvelua.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Risto Mykkänen:

Kaikkien kielien opiskeluun lisää valinnaisuutta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Risto Mykkänen:

Tämän päivän työttömyys johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että työtä ei ole kaikille. Ketään on tuskin tarvetta pakottaa mihinkään duuniin, kun siihen löytyy aina joku joka töitä haluaa tehdä. Työtyömyyden vähentämisessä kannataa käyttää niitä keinoja, jolla saadaan uusia työpaikkoja Syomeen, eikä rangaista työttömiä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Risto Mykkänen:

Hoivapalveluista maksetaan jo nyt tulojen mukaan, mutta kohtuus kaikessa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Risto Mykkänen:

Nykyiset ravintoloiden aukioloajat ovat hyvät, ei tarvitse enää vapauttaa eikä kiristää aukioloaikoja.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Risto Mykkänen:

Pakolla ei synny mitään hyvää, vapaaehtoisuuteen perustuvat kuntaliitokset on hyvä tapa tehdä jatkossakin kuntaliitoksia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Risto Mykkänen:

Ei orjatyölle, työehtosopimusten mukaiset palkat kaikille. Nuorilla työelämään tulevilla työntekijöillä voidaan käyttää joustoja, jotka eivät ole pysyviä, jotta he pääsisivät työelämän alkuun kiinni.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Risto Mykkänen:

Ei keskitetä kaikkea Suomessa vain pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin, myös muu Suomi on pidettävä asuttuna, myös pikkukaupungeissa ja kylissä on elämää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Risto Mykkänen:

Yksityiset terveyspalvelut täydentävät julkisia terveyspalveluja, mutta ei terveysbisnekselle.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Risto Mykkänen:

Sote-uudistuksen suurin epäkohta on tällä hetkellä, se että, kunnilta viedään päätösvalta mutta otetaan rahat sotepalveluihin, demokratiavaje siis.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Risto Mykkänen:

nykyjärjestelmä on hyvä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Risto Mykkänen:

EU:n haitat ovat lisääntyneet viime vuosina etuja suuremmiksi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Risto Mykkänen:

Rahoitusmarkkinavero olisi oikea askel harmaan talouden ja veroparatiisien torjunnassa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Risto Mykkänen:

Ei Natolle!

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Risto Mykkänen:

Puolustusvoimien täytyy pysyä toimintakykyisinä, mutta on elettävä nykyisen taloustilanteen mukaan, puolustusvoimienkin on osallistuttava säästötalkoisiin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Risto Mykkänen:

Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan, mutta tarveharkinnan mukaan on hyvä toimia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Risto Mykkänen:

Kaikille samat ihmisoikeudet!

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Risto Mykkänen:

Tarjouksesta on hyvä keskustella kunnassa ensin laajapohjaisesti, ja ottaa kuntalaiset mukaan keskusteluun. Ja tehdä tarvittavat päätökset. Tarvitaan avointa keskustelua, jotta asenteet saadaan myönteisemmiksi pakolaisia kohtaan. Kotouttamisasiat on myös hyvä saada kuntoon. Asuminen, koulutus-ja työpaikkoja, tulkki- ja terveyspalvelut pakolaisille, jotta meillä on paremmat valmiudet pakolaisten vastaanottamiseen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Risto Mykkänen:

Koulu ei ole armeija, tiettyä jämäkyyttä tarvitaan ja selkeät säännöt oppilaille, niin homma toimii.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Risto Mykkänen:

Nämä arvot ovat perinteitä joita on hyvä vaalia, kun vain muistetaan päivittää arvot vastaamaan tämän päivän käsityksiä siitä mitä on koti, uskonto tai perhe tänään.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Risto Mykkänen:

Ei palvelujen ulkoistamiselle!

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Risto Mykkänen:

Veroja harva rakastaa, mutta veroilla tuotetaan ne palvelut, joita tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. Jos veroja lasketaan, julkiset palvelut romahtavat, silloin yksityiset palvelut lisääntyy ja maksat maksut suoraan kalliimpina käyttömaksuina.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Risto Mykkänen:

Lahjakuudesta ja ahkeruudesta on hyvä palkita, mutta kohtuullisuus kaikessa. Ei yritysjohtajien aivan turhille optioille. Esimerkkinä, Fortumin aikeet korottaa yhtiön hallituspalkkioita merkittävästi Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota ollaan nostamassa 75 000 eurosta 90 000 euroon ja varapuheenjohtajan palkkio nousee 57 000 eurosta 65 000 euroon. Tässä on kyse vain ahneudesta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Risto Mykkänen:

Julkiset palvelut ovat paras vaihtoehto pieni-ja keskituloiselle kansalaiselle.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Risto Mykkänen:

Talouskasvua, työpaikkoja ja ympäristöjä ei tule asetaa vastaikkain, vaan tehdä päätöksiä, jotta kaikki näkökulmat voidaan huomioida mahdollisimman hyvin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Risto Mykkänen:

Ympäristönäkökulmat on aina hyvä ottaa huomioon kaikissa päätöksissä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset