KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Suvi Silvala, Vasemmistoliitto, 71

Oma esittely

Kotkalainen, kolmekymppinen vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas Kaakkois-Suomen vaalipiirissä. Yrittäjä, äiti ja ihminen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Suvi Silvala:

Nyt on työllistävän elvytyksen aika.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Suvi Silvala:

Plakkaverotuksen kiristämistä tärkeämpää on kuitenkin estää pääomatuloilla kikkailu.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Suvi Silvala:

Suomen tulee luopua uusiutumattomien energiantuotantomuotojen käytöstä, en kuitenkaan ole varma onko kyseinen aikaraja realistinen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Suvi Silvala:

Meidän pitää valita haluammeko yhä olla pohjoismainen hyvinvointivaltio.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Suvi Silvala:

Mikäli valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan tehdään muutoksia tulee kaikkia osa-alueita harkita kokonaisvaltaisesti, ei yhden aineen ajojahtina.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Suvi Silvala:

Meillä on pulaa ensisijaisesti työpaikoista, ei tekijöistä. Työmarkkinat ovat muuttuneet suurest lähinnä työnantajien toimesta. Meidän on pidettävä huolta myös yksilön oikeuksista.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Suvi Silvala:

Hyvä, ihmisarvon antava hoito ja palvelut on taattava kaikille. Varallisuudella ei saa olla vaikutusta perusturvaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Suvi Silvala:

Mielestäni nykyinen lainsäädäntö aukioloajoista on hyvällä tasolla.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Suvi Silvala:

Kuntien määrää voidaan vähentää mutta demokratian ja kuntalaisten kuulemisen toteutumisesta on pidettävä huolta. Pakko on harvoin hyvä keino.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Suvi Silvala:

Työehtosopimukset on sovittu yhdessä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa ja yhteisistä sopimuksista tulee pitää kiinni. Sopimusten mukaiset alimmat palkat eivät nykyäänkään aina takaa toimeentuloa. "Halpatyöpaikat" vaikeuttavat työntekijöiden toimeentuloa ja lisäävät harkinnanvaraisen sosiaaliturvan asikkaiden määrää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Suvi Silvala:

Jokaisella on oikeus päättää missä asuu, ketään ei pidä ajaa kotoaan pois mutta ei myöskään ole järkevää pitää yllä kaikkia palveluita jokaisessa kylässä ja kaupungissa. Palveluiden saavutettavuus voidaan ratkaista eri tavoin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Suvi Silvala:

Julkiset palvelut ovat kaikille, ne pitävät huolta terveydestä ja hyvinvoinnista. Yriyksen tarkoitus on tuottaa voittoa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Suvi Silvala:

Tasa-arvoiset palvelut kaikille suomalaisille on tärkeämpää kuin se kuka tuottaa ne

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Suvi Silvala:

EU:ssa on paljon huonoa ja kiistanalaista, mielestäni kuitenkin vapaa liikkuvuus ja yhteiset pelisäännöt EU:n sisällä tuovat Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Suvi Silvala:

Rahoitusmarkkinavero on tarpeellien työkalu taistelussa finanssikeinottelua vastaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Suvi Silvala:

Nykyinen Nato-yhteistyö on riittävää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Suvi Silvala:

Ennenkuin mietitään pitäisikö puolustusvoimille antaa enemmän vai vähemmän rahaa, täytyy harkita onko puolustusvoimat nykymuodossaan toimiva ratkaisu tulevaisuuden uhkiin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Suvi Silvala:

En halua rajoittaa työperäistä maahanmuuttoa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Suvi Silvala:

T A S A - A R V O J A L A P S E N O I K E U S R A K A S T A V I I N V A N H E M P I I N !

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Suvi Silvala:

Vastaanottokeskuksia ei avata "tuosta noin vain", niitä perustetaan tarpeeseen. Kotikunnassani on vastaanottokeskus.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Suvi Silvala:

Hyvä arvopohja politiikalle on tasa-arvo, solidaarisuus ja demikratia.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Suvi Silvala:

Julkisen palvelun tuottaja itse päättköön kussakin tapauksessa tarvitseeko yksityisiä palvelun tuottajia tukemaan omaa toimintaansa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Suvi Silvala:

Meillä ei ole varaa olla pitämättä vähintään nykyisen tasoista turvaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Suvi Silvala:

Ympäristö on ainutkertainen, sitä ei kannata uhrata talouskasvulle. Kehitys tuo vaihtoehtoja työpaikkojen ja talouskasvun luomiseen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset