KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Joona Mielonen, Vasemmistoliitto, 64

Oma esittely

29-vuotias elokuvatyöntekijä ja apulaisohjaaja. Asun avovaimon ja hänen 7-vuotiaan pojan kanssa Kotkassa. Olen kaupunginvaltuutettu ja Kotkan Vasemmistoliiton puheenjohtaja. Henkilökohtaisesti tärkeimpiä elämäntehtäviäni ovat demokratian parantaminen ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Joona Mielonen:

Suomen velkaantuminen on ongelma, jos kokonaistuotanto ei kehity velkaantumisen kanssa samaan tahtia. On kysymys velanhallinnasta. Jotta Suomi saa taloutensa kasvuun tarvitaan mittavaa investointiohjelmaa.Se voidaan tehdä mm. verovajeeseen puuttumalla.Leikkaukset vaikuttavat suoraan talouskasvuun ja tulevat pitkittämään taantumaa, sillä ne vaikuttavat suoraan ostovoimaan ja työpaikkojen vähentymiseen.Leikkauspolitiikka on todettu nyt käytännössä toimimattomaksi.Nyt on elvyttävän politiikan aika.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Joona Mielonen:

Hyvinvointivaltio ja talouskasvu tarvitsevat verotuloja. Hyvätuloisten verotuksen kiristämisellä on pienemmät vaikutukset ostovoimaan kuin esim. pienituloisten. Verotuksen progressiota on kiristettävä ja pääomatuloja ryhdyttävä verottamaan kuten palkkatuloja. Varallisuusvero on otettava takaisin. Näin saamme oikaistua verovajetta. Samanaikaisesti pienituloisten verotusta ja mm. ruuan ja lääkkeiden arvonlisäveroja voidaan keventää ja ostovoimaa parantaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Joona Mielonen:

Ydinvoiman ongelma on sen tuottaman vaarallisen jätteen loppusijoittamisessa, jota ei ole vieläkään ratkaistu. Olkiluoto 3 urakka myös osoittaa, että ydinsähköön investointi ei ole varmaa. Olkiluoto on valmistuessaa yksi maailman kalleimmista rakennuksista. Tulee kestämään todella pitkään ennen kuin Olkiluodon hankkeesta tulee kannattava. Ydinvoiman sijaan pitäisi panostaa uusiutuviin energiamuotoihin. Varsinkin aurinkoenergian kehittämistä tulisi tukea enemmän ja sen käyttöä helpottaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Joona Mielonen:

Suomen on sitouduttava ilmastotalkoisiin, ja se pystyy siihen ottamalla tosissaan satsaukset uusiutuviin energiamuotoihin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Joona Mielonen:

Puheet julkisen sektorin koosta on epäolennaista ja pohjautuvat vääriin väittämiin. Julkinen sektori on yhteiskunnan moottori, joka hoitaa, hoivaa, kouluttaa ja ottaa vastaan heikoilla hetkillä meitä suomalaisia syntymästä kuolemaan. Suurin osa julkisen sektorin työntekijöistä on sairaanhoitajia, opettajia, vanhustenhoitajia yms., joiden tarve ikäluokkien ikääntyessä tulee kasvamaan. Media on onnistunut luomaan yleisen mielipiteen julkisen sektorin koosta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Joona Mielonen:

Uskon siihen, että kielten opiskelussa vapaaehtoisuus on valttia. Oppilaille tulisi antaa yläasteella mahdollisuus valita ruotsin ja esim. venäjän välillä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Joona Mielonen:

Työttömien on jo nyt otettava vastaan hänelle tarjottu työ työttömyysetuuksien menettämisen uhalla. Työtä on otettava vastaan uusimman esityksen mukaan, jos työhön matkustamiseen kuluu max. 1,5h. Ehtoa on jo kiristetty, eikä se ratkaise todellista ongelmaa: työpaikkapulaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Joona Mielonen:

Olennaista on, että vähävaraisten pääsy hoivapalveluihin mahdollistetaan, ja yhteiskunta tukee sitä. Jonkinlainen progressiivisuus palveluhinnoissa voi siis olla ihan paikallaan. Tämä auttaa myös kuntia, kun suuret ikäluokat päätyvät asukkaiksi hoivataloihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Joona Mielonen:

Nykyisessä käytännössä ei mielestäni ole vikaa. Sen sijaan liian kovaan alkoholin verotukseen pitäisi puuttua ja pienpanimoita tuettava.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Joona Mielonen:

Kuntien määrä ei ole oleellinen, vaan se kuka rahoittaa palvelut. Tuleva sote-uudistus tulee ratkaisemaan tämän ongelman, sillä 60% kuntien kustannuksista siirtyy ylikunnallisille sote-alueille. Uudistuksessa on huomioitava demokratia, sillä se heikentää suoraan kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Pakolla ei pitäisi tehdä mitään, vaan kansalaisilla pitää olla oikeus äänestää heitä koskevissa asioissa. Kuntaliitokset pitää toteuttaa vain kansanäänestyksen kautta!

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Joona Mielonen:

Yritykset voivat jo maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jos alalla ei ole yleissitovaa sopimusta. Yleissitovaa sopimusta ei kuitenkaan voi rikkoa. Jos Suomen työnantajat lähtevät villin lännen touhuihin ja ryhtyy työtaisteluun (pienempien palkkojen maksaminen on työtaistelutoimenpide),on työntekijöiden vastattava siihen.Suomessa pitäisi tälläisten varalle määritellä myös konkreettinen minimipalkka. Suomen työvoimakustannukset ovat jo Euroopan keskitasoa, eikä se ratkaise työpaikkapulaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Joona Mielonen:

En pidä tarkoituksenmukaisena väkisin tukea verovaroin koko Suomen asuttamista tai toisaalta keskittämistä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Joona Mielonen:

Julkinen terveydenhuolto tuottaa palveluita kaikille varallisuudesta riippumatta ja hoitaa yhteiskunnallisesti merkittävää tehtävää. Yksityinen sektori tekee bisnestä. On selvää, että näitä kahta ei voi nostaa samanlaiseen asemaan mitä tulee julkisen sektorin järjestämään palveluun. Tietenkin siihen asti, kunnes julkinen terveydenhuolto on kunnossa, on yksityisellä sektorilla paikkansa tukiessa julkisen palveluja, jotta kaikki kansalaiset pääsevät riittävän nopeasti palveluihin käsiksi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Joona Mielonen:

Sote-uudistuksen hyvä puoli on, että kaikki sote-palvelut kuuluvat sen jälkeen saman hallinnon piiriin. Se vähentää asiakkaan pompottelua. Kunnat eivät tänäpäivänä hoida esim. erikoissairaanhoitoa itse. Sote-uudistuksessa pitää pitää huolta siitä, että niin sote-alueelle kuin tuottajavastuualueille valitaan edustajat suorilla vaaleilla, ja että pienten kuntien edustus varmistetaan. Demokratiavajeen uhka on todellinen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Joona Mielonen:

Sääntely on paikallaan, jos sillä turvataan taksiautoilijoiden toimintamahdollisuudet ja toisaalta kansalaisten mahdollisuus taksin käyttöön pienilläkin paikkakunnilla. Kilpailun vapauttaminen voi johtaa hintojen nousuun, kun yhä useampi taksikuski kilpailee vähistä asiakkaista ja kulut pysyvät samoina.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Joona Mielonen:

EU on lähtökohdiltaan vapaakauppaprojekti, jossa itsenäisten valtioiden mahdollisuutta päättää itse omasta talous -ja rahapolitiikasta on rajoitettu. EU:n vapaakauppasäännöt estävät mm. kuntia suosimasta paikallista elinkeinoelämää tai sitä voimmeko hyödyntää julkisia yhtiöitämme yhteiseen hyvään. Hyviä puolia EU:ssa on eurooppalainen yhdentyminen, joka tietenkin on nähtävä positiivisena.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Joona Mielonen:

Rahoitusmarkkinavero tulisi olemaan todella marginaalinen: 0,01 prosenttia. Sen tuottoa tulisi käyttää rahoitusmarkkinoiden synnyttämien kriisien paikkaamiseen, kuten mm. nykyinen eurokriisi. Marginaalista prosenttia ei voi ainakaan vastustaa väittämällä, sen heikentävän "kilpailukykyä" yms. sillä mukana on 11 EU-maata mukaanlukien Ransa, Saksa ja Viro. Komission mukaan tuotto olisi 35 miljardia euroa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Joona Mielonen:

Hakemisen valmistelua ennen tulee järjestää kansanäänestys. Vasta sen jälkeen pitäisi voida tehdä päätös aloitetaanko valmistelu vai ei. Kansan enemmistö vastustaa NATO-jäsenyyttä. Mielestäni Suomen mahdollinen jäsenyys lisäisi EU:n ja Venäjän välistä jännitettä. Nyt pitäisi pyrkiä suhteiden liennytykseen ja normalisoimiseen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Joona Mielonen:

Puolustuksen riittävä taso on turvattava. Puolustusvoimat tulevat tarvitsemaan rahoitusta kalustonsa uusimiseen ja tähän on reagoitava nyt. Kalliin NATO-jäsenyyden sijaan Suomen on pidettävä huolta omista itsenäisistä puolustusvoimistaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Joona Mielonen:

Työperäisessä maahanmuutossa on oleellista myös seurata ja valvoa millä ehdoilla ja missä olosuhteissa työntekijät työtä tekevät. Ulkomaalaisen työvoiman riistäminen on jo nyt arkipäivää, eikä tilanteesta hyödy kukaan muu kuin työnantaja.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Joona Mielonen:

Asia on hyvin yksinkertainen. Suomen laissa yhdenvertaisuuden on toteuduttava. Laki tunnustaa jo rekisteröidyt parisuhteet, mutta näillä ei ole ollut yhdenvertaiset oikeudet heterosuhteisiin nähden. On eri asia mikä on eri uskontojen näkemys sanasta 'avioliitto', mutta Suomen lain on kohdeltava kaikkia samalla tavalla.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Joona Mielonen:

Valtio maksaa vastaanottokeskuksien viulut. En näe mitään syytä miksi perustamista vastustaisin, mutta kysymyksen asettelu on väärin. Jokainen kunta tekee tällä hetkellä päätöksen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Joona Mielonen:

Kurilla ei pitkälle pötkitä lasten kouluttamisessa, ja tämä voi jopa aiheuttaa monessa vastareaktion ja antipatioita kouluttautumista kohtaan. On kuitenkin totta, että opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat saattavat joutua tilanteeseen, jossa paremmat toimintavapaudet olisivat tarpeen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Joona Mielonen:

Se mitä tuo kolmikko edustaa, eli uskonnollista isänmaallista konservatismia, ei ole mielestäni hyvä arvopohja politiikalle. Modernina aikana yksisilmäinen ja mustavalkoinen ajattelu ei toimi. Uskonnon ja politiikan sekoittaminen toisiinsa on asia, joka pitää saada kitkettyä pois. Politiikan on perustuttava tieteeseen ja tosiasioihin, ei uskomuksiin. Tietty tunnustuksellisuus myös sulkee jo itsessään ison osan ihmisiä "isänmaan" ulkopuolelle. Minun isänmaani voi kuulua kaikille ihmisille.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Joona Mielonen:

Suomessa on käynnissä yhteisten kaikille kuuluvien palveluiden alasajo, jonka päämäärä on uusien voitontavoittelumahdollisuuksien luominen kansainvälisille sijoittajille. Tästä kärsivät kaikki. Yksityistä terveysbisnestä tuetaan jo nyt massiivisesti, ja kuntien ulkoistamien palveluiden voitot valuvat ulkomaille. Minä en halua, että palveluihin laittamani verorahat menevät jonkun voittoihin, vaan vain ja ainoastaan palveluun ja sen laatuun.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Joona Mielonen:

On ollut täysin kestämätöntä, että samanaikaisesti kun suuret ikäluokat vanhenevat ja palvelun tarve kasvaa, on verotustamme koko ajan höllennetty. Talouden taspaino-ongelma on ensisijaisesti verovajetta. Verotuksen kiristämisellä on myös negatiivisia vaikutuksia, nyt kun tarvitsemme elvytystä. Siksi verotuksen progressiota on kiristettävä, jolloin ostovoima kasvaa pienituloisten osalta. Pääomatulot tulee laittaa progressiolle.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Joona Mielonen:

Suuret tuloerot eivät ole mikään mittari lahjakkuudesta ja ahkeruudesta. Suomessa varallisuus on periytyvää sorttia. Tuloerojen vastainen taistelu on parasta yhteiskuntarauhan ja koko kansakunnan kehityksen kannalta. Yhteiskunta on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. On tärkeää että kaikilla on tulotasosta huolimatta mahdollisuus pärjätä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Joona Mielonen:

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat luoneet Suomeen vaurautta. Kun jokaisella ihmisella on oikeus palveluihin, koulutukseen ja toimeentuloon, saadaan koko kansan potentiaali käyttöön. Sellaisessa ympäristössä ideat pääsevät lentoon ja yhteiskunta kehittyy. Palveluiden arvo yhteiskunnalle on moninkertainen siihen nähden, mikä luku kummittelee budjetissa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Joona Mielonen:

Työpaikat ja ympäristö eivät ole keskenään ristiriidassa. Ympäristönäkökulmien huomioiminen on tulevaisuuden valttikortti ja kehittyminen cleantech-alalla on mahdollisuus.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Joona Mielonen:

Jos ympäristö haitat ovat liialliset suhteessa työllisyysvaikutuksiin ja muuhun yhteiskunnalliseen hyötyyn, pitää ehdottomasti hankkeista luovuttava.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset