KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tarja Bohm, Vasemmistoliitto, 58

Oma esittely

Kieltenopettaja, FM, venäjän ja englannin tulkki/kääntäjä. Kotka, Karhula, Suulisniemi. Kotkan kaupunginvaltuutettu ja kaup.suunn.lautakunnan jäsen. Haluaa olla mukana kehittämässä Suomea, joka on oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi kaikille ja joka pitää huolta heikommistaan paremmin kuin tällä hetkellä. Luonto on minulle tärkeä lataamo. Maailmalla on oltu ja kierrelty ja palattu kotiin, vanhaan omakotitaloon meren rannalle.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tarja Bohm:

Suomi tarvitsee työllistäviä valtion investointeja. Jos niitä varten on otettava velkaa, niin sitten on. Palvelujen leikkaukset eivät lisää ostovoimaa, ne lisäävät ainoastaan taloudellista eriarvoisuutta ja vähentävät työpaikkoja entisestään.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tarja Bohm:

Pääomatulot verolle samoin kuin palkkatulot. Nykyinen verotusjärjestelmä suosii hyvätuloisia ja erityisesti pääomatuloja omaavia.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tarja Bohm:

Ydinvoiman käytön lisääminen on riski tuleville sukupolville. En halua Suomesta ydinvoimaloiden jätteiden hautausmaata. Ydinvoimaloihin laitetut rahat ovat poissa uusien energialähteiden kehittämisestä. Siihen pitäisi satsata. Maailmaa hallitsee se, joka hallitsee energiavaroja. Suomen oltava mukana uusien energialähteiden kehittämisessä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tarja Bohm:

Julkinen sektori on aika laaja käsite. Siihen kuuluvat niin koulut kuin sairaalatkin ja me tarvitaan hoitajia ja lapset kouluja. Taitaa olla semmoinen median luoma harha, että julkinen sektori olisi "liian suuri". Ainoa mihin puuttuisin on paikoitellen liiallinen byrokraattisuus.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tarja Bohm:

Itse kieltenopettajana olen todennut, että vapaaehtoisuus toimii paremmin yleensäkin opiskelussa. Kieliä suomalaisten tulee kuitenkin opiskella ja mieluiten laajalla kirjolla ja muitakin kuin "vain" englantia. Ruotsin kielestä on tehty vähän peikko tuolla pakolla - ollaanhan me skandinaaveja - ja skandinavskilla pärjää kaikissa pohjoismaissa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tarja Bohm:

On jo kiristetty ihan tarpeeksi. En oikein allekirjoita tätä piilo-olettamusta, että olisi ihmisiä, jotka eivät ota työtä vastaan. Joskus töitä tarjotaan ihan mahdottomilla ehdoilla, joihin ei voi suostua. Kyllä ihmiset etsivät työtä nykyisin todella laajalta alueelta ja joutuvat usein muuttamaan työn perässä kauaskin omalta asuinalueeltaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tarja Bohm:

On varmasti vanhuksia joilla on varaa kustantaa itselleen vaikka minkälaisia palveluja, mutta enemmistö vanhuksista on kuitenkin vähätuloisia, joilla on vain vähän tai ei lainkaan omaisuutta. Heidän hoivansa on turvattava.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tarja Bohm:

Ehkäpä voisin olla sallivampikin, mutta nykyinen systeemikin toimii aika hyvin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tarja Bohm:

Ei todellakaan. Työehtosopimuksia on noudatettava.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tarja Bohm:

Ei ole hyvä, jos asutus (ja työmahdollisuudet) keskittyvät liikaa suurten kaupunkien ympärille.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tarja Bohm:

Kaikilla ei ole varaa yksityisiin terveyspalveluihin. Jo nyt aiheuttaa eriarvoisuutta. Rahalla saa ostaa enemmän terveyttä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tarja Bohm:

EU: sta on sekä hyötyä, että haittaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tarja Bohm:

Kansan enemmistö vastustaa ja minä myös. En halua "tiukkaa ja jäätävää" itärajaa. Mieluummin haluan Suomen pysyvän neutraalina alueena idän ja lännen välissä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tarja Bohm:

Ymmärtäisin kyllä niin, että tulevina vuosina, kun me itsekin tässä vanhenemme, niin meiltä tulee puuttumaan hoitavia käsiä. Esimerkiksi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tarja Bohm:

Kuntapäättäjät päättävät, mutta moni ei ymmärrä sitä, että tämän kustantaa valtio.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tarja Bohm:

MInä varmaankin haluaisin osoittaa opettajille sen verran lisää luottamusta, että antaisin heille enemmän toimintavapautta. Ei kuitenkaan fyysistä kurinpitoa - ei tietenkään.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tarja Bohm:

Aika kokoomushenkinen kysymyksenasettelu.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tarja Bohm:

MOnet näistä kysymyksistä tuntuvat olevan aika lailla kokoomushenkisiä. Mietin vaan...

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tarja Bohm:

Kuten edellä

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset