KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sirpa Paatero, SDP, 79

Oma esittely

Kotkalainen kahden jo aikuisen tyttären äiti, naimisissa ja aiemmin toimin ehkäisevän päihetyön ohjaajana, nyt kansanedustajana ja kehitysyhteistyö ja omistajaohjausministerinä

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sirpa Paatero:

Leikkauksia on tehty ja jouduttanee tekemään myös seuraavalla kaudella, jollei talous käänny kasvu-uralle, kuitenkin huolhdittava että tuloerot eivät saa kasvaa ja uudistettava samalla palveluiden toteuttamistapoja

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sirpa Paatero:

Samalla katsottava myös omaisuuden verotus

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sirpa Paatero:

Nyt rakenteilla oleva ja päätetty kyllä ja Loviisan voimaloiden ikääntyessä arvioitava korvausinvestointi

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sirpa Paatero:

Kaasu on ympäristöystävällisempää kuin esim kivihiili joten järjestyksessä luovuttava ensin kivihiilestä

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sirpa Paatero:

Ongelma on ollut yksityisten työpaikkojen katoaminen, mutta julkisen puolen tehokkuus on myös käytävä läpi

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sirpa Paatero:

Huoli on kaikkien kielten vähenevästä opiskelusta

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sirpa Paatero:

Jo tälläkin hetkellä ovat ehdot varsin tiukat, korvausten menettämiseksi

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sirpa Paatero:

Varallisuus on kuukausittaisten tulojen lisäksi hyvä huomioida kyvyssä maksaa palveluista

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sirpa Paatero:

Suomessa alkoholin myynti on kokonaisuus jossa on hyvä olla rajoitteet myös ravintoloille

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sirpa Paatero:

Jotta palvelut tuotettaisi riittävän tehokkaasti olisi kuntakoon oltava nykyistä suurempi, mutta toimiva keino ei ole pakkoliitokset

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sirpa Paatero:

Jo tälläkin hetkellä harjoittelijoille ym näin maksetaan, palkan tulee olla sellainen että sillä tulee toimeen

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sirpa Paatero:

Elämisen edellytykset ovat työpaikat joiden luomista jo tälläkin hetkellä tuetaan verovaroin

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sirpa Paatero:

Vastuu palveluiden tasa-arvoisesta järjestämisestä tulee olla julkisella puolella, jossa tukena kolmas sektori ja yritykset

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sirpa Paatero:

Useat kunnat ovat jo nyt luovuttaneet päätöksenteon ja palveluiden järjestämisen kuntayhtymille, monen kunnan voimavarat eivät riitä yksin

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sirpa Paatero:

Asiaan olisi hyvä harkita jotakin muutosta

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sirpa Paatero:

Ihmisten vapaa liikkuvuus ja sama valuutta

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sirpa Paatero:

Kun kaikesta muustakin kaupasta maksetaan veroa, miksei myös rahan. Nopea kauppa sisältää myös suuret riskit

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sirpa Paatero:

Suomen on hyvä säilyä liittoutumattomana

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sirpa Paatero:

Arvioitava tarkoin jos muilta sektoreilta tehdään leikkauksia

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sirpa Paatero:

On pidettävä kiinni että jos työhön löytyy työtön Suomesta palkataan ensisijaisesti

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sirpa Paatero:

Kyseessä on erilaisten perhemallien tasa-arvoiseksi tekeminen

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sirpa Paatero:

Kotkassa on vastaanottokeskus ollut jo pitkään ja on osa kaupunkia

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sirpa Paatero:

Kurittaminen ei ole ratkaisu vaan ohjaaminen ja yhteistyö perheiden kanssa

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sirpa Paatero:

Kuin myös tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sirpa Paatero:

Yrityksillä voi olla joku rooli mutta aina tulee julkisella olla vastuu lakisääteisistä palveluista ja mahdollisuus toteuttaa ne itse eli työvoimaa ja osaamista

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sirpa Paatero:

Sopeutusta ei voi tehdä pelkästään leikkaamalla ja verotuksessa omaisuuden verotus ei vähennä kulutusta

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sirpa Paatero:

Suuret tuloerot aiheuttavat turvattomuutta ja epävakautta eivätkä paranna kansantaloutta, mutta palkoissa on tälläkin hetkellä eroja osaamisen ja vastuiden mukaan

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sirpa Paatero:

On katsottava läpi mitä ja miten tuotetaan, mutta karsintaa ei voi aloittaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevista

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sirpa Paatero:

Useimmissa kohdin nämä on sovitettavissa hyvin yhteen jos tahtoa löytyy

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sirpa Paatero:

Jo nyt arvioidaan vaikutukset ympäristölle varsin laajasti kaikissa hankkeissa
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset