KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jukka Kärnä, SDP, 80

Oma esittely

Ay-taustainen, ensimmäisen kauden kansanedustaja. 15 vuotta päätoimisena pääluottamusmiehenä. SAK aluejohtajan hieman vajaa 6 vuotta. Kotipaikka Imatra

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jukka Kärnä:

Pelkästään kurjistamalla ei maan talous kohene vaan tarvitaan panostuksia uusien työpaikkojen luomiseen. Suomalaisesta työstä Suomessa syntyy hyvinvointimme. Lisää verotuloja

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jukka Kärnä:

Niiltä pitää ottaa joilla on mistä ottaa. Kuten vaikka minulta

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jukka Kärnä:

Jos olisi olemassa vaihtoehto tässä ja nyt ydinvoimalle en tietenkään haluaisi 100 000 vuoden projektia takapihalle. Vaihtoehtoa kun ei lyhyellä aikavälillä ole ja sähkön käyttö tulee lisääntymään ( VAT) ja teollisuus tarvitsee kohtuuhintaista energiaa nyt niin ydinvoima vaan on vaihtoehto. Lisäksi sä osalta emme ole omavaraisia vaan tuomme 20% vuodessa tarvitsemastamme sähköstä ulkoa. Näillä perusteilla ydinvoimaa

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jukka Kärnä:

Ei riitä aika ( vuoteen 2025) tämän toteuttamiseen vaikka fossiilisista pitääkin päästä uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Ennemmin kotimaista turvetta kuin Uralin takaa kivihiiltä. Maakaasu on puhdasta polttoainetta ja nesteytetty maakaasu on tulevien laivojen hyvä polttoaine. Itämertakin LNG suojelee ( LNG on nesteytetty maakaasu).

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jukka Kärnä:

Tehostamisen varaa varmasti on julkisellakin puolella. Haluan kuitenkin kaikille suomalaisille yhdenvertaiset palvelut, koulutuksen, terveydenhoidon, vanhusten palveluiden ja vaikkapa kulttuurin osalta toteuttaa niin, ettei palvelujen saatavuus ole rahapussin paksuudesta kiinni. Näitten toteuttamiseen tarvitaa hyvin toimiva julkinen sektori. Yksityisillä palveluilla täydennetään jos on tarvis

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jukka Kärnä:

Kielten opiskelun määrä on laskenut. Kansainvälistyvässä maailmassa kaikenlaisten kielten opiskeluun pitää panostaa. Ruotsin kieli on toinen kotimainen kielemme ja mielestäni sana pakko ei kuvaa sen opiskelun tarpeellisuutta. Alueellisesti vaikkapa Kaakkois-Suomessa panostetaan venäjään suomalais- venäläisessä koulussa ( Imatra, LPR ja Joensuu) joka on oikein koska siellä venäjää tarvitaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jukka Kärnä:

Meidän sosiaaliturvamme on jo nyt vastikkeellista. Pitää ottaa koulutus ja harjoittelupaikka vastaan jotta etuuden saa. Työssäkäyntialueita on laajennettu kipukynnykseen saakka joten ei tarvetta kiristää

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jukka Kärnä:

Kyllä omia varoja pitää voida käyttää hoivaan. Kyllä niitä nytkin käytetään. Pitää kuitenkin taata se, että ihmisille jää myös ns omaan elämiseen tarvittavaa rahaa riittävästi

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jukka Kärnä:

Kyllä kysyntä pitää aika pitkälti huolen siitä, että milloin kannattaa ravintola auki pitää. Luotan tässä terveeseen arkijärkeen.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jukka Kärnä:

Jos kunta pystyy tarjoamaan asukkailleen tarvittavat palvelut niin miksi ihmeessä pitää pakotta yhteen. Toisaalta on myöskin niin, että jos kaksi köyhää laitetan pakolla yhteen ei synny yhtä rikasta. yhdistymisessä pitää ajatella aina ihmisten tarvitsemia palveluita. Suuri ei aina ole kaunisrta

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jukka Kärnä:

Sakasaa luotiin 2000 luvun alussa satoja tuhansia halpatyöpaikkoja joitten tuntipalkat 4-5 euroa. Sillä ei tule toimeen ja yhteiskunta maksaa palkan ja elinkustannusten välisen eron. Luotiin uusi työssäkäyvien köyhien luokka. Suomen tie ei saa olla Saksan tie. Meidän pitää pystyä tekemään sellaisia tuotteita joita muut eivät osaa tehdä. Tutkimusta ja tuotekehitystä tarvitaan tähän

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jukka Kärnä:

Biotalous ja vaikka sen sisällä energian tuotanto tuo uusia työpaikkojaa maaseudulle. Samoin matkailu on oiva valttimme puhtaan luonnon muodossa. Näitä sopii valtion tukea

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jukka Kärnä:

Aina pitää olla ensin verovaroin tehokkaasti tuotettu palvelu. Sitä täydennetään yksityisellä ja kolmannen sektorin toimijoilla tarpeen mukaan

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jukka Kärnä:

Jos on hyvin organisoidut ja laadukkaat palvelut niin miksi oikeus tuottaa niitä edelleen pitäisi ottaa pois. Suuri ei aina ole kaunista ja tehokasta

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jukka Kärnä:

Suomessa on hyvin toimiva taksijärjestelmä. Ammattitaitoine, turvallinen. En halua Suomeen pimeitä takseja ja huonokuntoisilla sekä ammattitaidottomilla kuljettajilla tuotettavaa taksipalveluita

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jukka Kärnä:

vaikka olemme nettomaksaja niin kyllä me plussan puolella olemme. Tarvitsemme kolmannen suuren talousalueen jenkkien ja Kaukoidän väliin jolla on voimaa. 600 miljoonaa on paljon enemmän kuin 5.3 miljoonaa kuten Suomessa. EU toimivuus ei ole kyllä vielä parasta mahdollista A luokkaa. byrokratiaa liikaa

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jukka Kärnä:

Ehdottomasti mukaan sillä promillekin niistä maata kiertävistä miljardeista toisi helpotusta meidän tavallisten ihmisten arkeen. Maailmanlaajuinen sopimus paras

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jukka Kärnä:

En halua 1300 km Natorajaa selkäni taakse. Luotettava oma puolustus (rahaa lisää) sekä hyvät naapuruussuhteet joja ilmansuuntaan ovat paras tae rauhalle rajoillamme

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jukka Kärnä:

Kyllä itsenäinen ja luotettava puolustus tarvitsee enemmän rahaa kuin nyt. Kalustot vanhenevat ja uusien hinnat nousevat joten näillä varoilla ei pärjätä. Meidän kaukovaikutus on tykinkantama ( 40 km) ja tarvitsemme mm noin 300- 500 km ulottuvaa vaikutusta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jukka Kärnä:

Tarveharkinta pitää säilyttää koska silloin voimme itse säädellä ketä rajan yli tulee

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jukka Kärnä:

Ei ole minulta pois jos heillä samat siviilivihkimisoikeudet ovatkin. Minulle se on tasa-arvo ja ihmisoikeuskysymys. Kirkko tekee omat ratkaisunsa. Ajattelen omia lasten lapsiani. Jos heistä joku osoittautuisi lesboksi tai homoksi kieltäisinkö heiltä oikeuden onneen kumppanin kanssa. Adoptio oikeudet ovat Suomessa nyt hyvät ja tiukat sekä perheen sisäinen adoptio on mahdollinen. En laajentaisi

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jukka Kärnä:

Miksi en haluaisi auttaa hädässä olevia ihmisiä. Pakolaiset tulevat tosi huonoista paikoista ja useimmiten YK sekä muut kv järjestöt ovat asiassa mukana joten kyllä. Olen läheltä seurannut Tiurun vastaanottokeskuksen toimintaa ja ei ole heillä helppoa tulla vieraaseen kulttuuriin ja kylmään maahan. Kidutettuja ja kärsineitä ihmisiä. Rikollinen toisten hyväksikäyttö ja pakolaisshoppailu on kitkettävä pois

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jukka Kärnä:

Kyllä opettajilla pitää säilyttää auktoriteetin asema. Jos kuria ja tottelemista ei ole ne jotka haluavat oppia asiasta kärsivät. Eivät ne minunkaan kullannuppuni ihan synnittömiä ole olleet

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jukka Kärnä:

Arki-, perhe ja työ ovat ihmisen juhlaa

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jukka Kärnä:

No ei. kokemusta ulkoistamisista minulla on. ulkopuolisen pitää aina saada joku % voittoa jotta homma pyörii. Julkinen puoli voi panostaa kaikki rahat palveluun

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jukka Kärnä:

Kunhan ne kohdistuvat oikein eli niille joilla on vara maksaa veroja

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jukka Kärnä:

Aivan liian suuret erot tuloissa jo nyt. Lahjakkaita ihmisiä on kaikissa tuloluokissa. Palkita pitää hyvistä suorituksista. Nyt palkitaan ihan liika niitä joilla jo paljon on. Valtionyhtiöitten hallitukset esimerkkinä

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jukka Kärnä:

Eivät ne ole. Tällä hetkellä se näyttää siltä koska BKT taso pudonnut. Ei pidä katsoa pelkästään % vaan paljonko sitä rahaa oikeasti kuluu. kaikille kuuluu inhimillen elämä riippumatta pussin paksuudesta

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jukka Kärnä:

Ympäristönsuojelu nyt ja tulevaisuudessa tärkeää. On kuitenkin niin, että suomalainen teollisuus on hoitanut ympäristöasiansa hyvin. Ei lisää rasitteita jotta toimintaedellytykset säilyvät ja että toimnta voi jatkua Suomessa

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jukka Kärnä:

Edellinen vastaus olkoon esimerkkinä. Pitäisikö meidän luopua kaivostoiminnasta? Siitä jää aina jäljet maastoon mutta lisäarvo pitää myös huomioida. Talvivaara ei saa silti toistua
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset