KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anneli Kiljunen, SDP, 81

Oma esittely

Olen Anneli Kiljunen, kahden opiskelijapojan äiti ja yrittäjän vaimo sekä kahden pikkulapsen mummi. Olen kolmannen kauden kansanedustaja Lappeenrannasta. Eduskunnassa toimin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sekä valtiovarainvaliokunnassa. Näissä valiokunnissa tehdään lainsäädäntöä, jolla on suuri merkitys yksittäisen ihmisen ja perheen elämässä. Lisäksi toimin Kelan valtuutettuna. Työtäni eduskunnassa ovat auttaneet siviilityöni sosiaalityöntekijänä sekä työni monissa järjestöissä mm. Omaishoitajat – ja läheiset liiton puheenjohtajana.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anneli Kiljunen:

Peruspalveluiden vaikuttavuutta pitää edelleen parantaa. Se tarkoittaa painopisteen siirtämistä ennaltaehkäisyyn ja arjen elämässä mukana oleviin palveluihin. Näin kalliimpien erityispalveluiden tarve vähenee. Tätä on jo tehty ja tätä hyvää työtä pitää jatkaa. Etuuksien puolella en näe mitään kiristämisen mahdollisuuksia tukien tasossa. Sen sijaan työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista kannattaa edelleen kehittää ja parantaa työllistymisen edellytyksiä kaikin tavoin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anneli Kiljunen:

Ansiotulojen verotusta voidaan kiristää, mutta kokonaisvaikutukset pitää arvioida huolellisesti. Hienoa olisi jos, hyvätuloiset ihmiset myös helpottaisivat omaa arkeaan ja käyttäisivät rahojaan monipuolisesti kotimaisiin palveluihin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Anneli Kiljunen:

Ydinvoimaan turvautuminen on mennyttä aikaa. Meidän tulisi satsata monipuolisesti erilaiseen uusiutuvaan energiaan ja etenkin energiatehokkuuden kehittämiseen. Luotan suuresti etenkin suomalaiseen huippuosaamiseen ja sen kehittämisen mahdollisuuksiin. Tästä hyvänä esimerkkinä on Lappeenrannan yliopiston tekemä kehitys- ja tutkimustyö.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Anneli Kiljunen:

Fossiilisista energialähteistä luopuminen on välttämätön tavoite. Kivihiilen osalta olemme asettaneet tavoitteeksi vuoden 2025. Turpeen ja maakaasun osalta käytön vähentäminen on tärkeää, mutta niistä luopuminen kymmenessä vuodessa ei ole realistista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anneli Kiljunen:

Toisen kotimaisen opiskelu kaksikielisessä maassa on tärkeää. Toisaalta on kehitettävä opetussuunnitelmia, jotta muidenkin kielten parempi opiskelu on mahdollista. Esim. Etelä-Karjalassa venäjää tarvitaan entistä enemmän eri palveluissa, yritysten viennissä ja tuonnissa jne. Ilman sen osaamista työn saanti saattaa estyä. Toisaalta pääkaupunkiseudulla monet ruotsinkieliset puhuvat palvelun sujumisen takia suomea. Eri kielten käytön tulisi olla meille kulttuurinen, osaamisen ja työelämän vahvuus.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anneli Kiljunen:

Työttömyyskorvauksen maksu keskeytetään, jos kieltäytyy työstä. Tämä on kova rangaistus jota kukaan ei mielellään kärsi. Siksi luotan ihmisen omaan arviokykyyn hänen kieltäytyessään työstä. Kuitenkin kieltäytymisen syy kannattaisi aina selvittää, koska ihmisellä saattaa olla elämässään erilaisia tilanteita, joihin hän tarvitsisi apua esim. sosiaalipalveluiden puolelta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Anneli Kiljunen:

Tämä on erittäin vaikea kysymys, joka tulevaisuuden hoivan haasteen kasvaessa on ratkaistava. Yksityistä varallisuutta jolla palveluita voitaisiin rahoittaa, on olemassa paljon, mutta se on myös jakautunut hyvin epätasaisesti. Asiasta pitää käydä avointa keskustelua kun palveluita kehitetään. Yksi perusasia, jonka jokainen osaltaan voi tehdä, on pohtia ja ilmaista oma henkilökohtainen hoivatahtonsa ajoissa. Tästä tulisi informoida ihmisiä nykyistä enemmän.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Anneli Kiljunen:

Anniskeluravintoloiden säätelyä voitaisiin kaiken kaikkiaan purkaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anneli Kiljunen:

Kunnat päättävät itse kuntaliitoksista.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Anneli Kiljunen:

Kuntien elinvoima on ensisijaisesti kuntalaisten, kuntien ja paikallisen elinkeinoelämän vastuulla. Valtionosuusjärjestelmällä tasataan kuntien välisiä eroja niin, että palveluiden järjestäminen myös syrjäseutujen asukkaille on mahdollista.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anneli Kiljunen:

Julkinen palvelu turvaa parhaiten ihmisten tasavertaisuuden. Kun palveluntuottaja ei tavoittele toiminnastaan voittoa, palvelu voidaan myös järjestää kustannustehokkaasti. Kunnat eivät harrasta palvelutuotannossaan kerman kuorintaa, vaan jokainen ihminen saa palvelun hänen tarpeidensa mukaisesti riippumatta siitä, mikä on hänen varallisuutensa tai tarpeidensa syy.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Anneli Kiljunen:

Kunnilla on jatkossakin mahdollista tuottaa sote-palveluita. Ainoastaan tuotantovastuu siirretään kuntayhtymille. Tuotantovastuualue päättää miten palvelut tuotetaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Anneli Kiljunen:

Tämä on myös SDP:n tavoite.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Anneli Kiljunen:

En näe syytä liittymiselle.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Anneli Kiljunen:

Suomessa on vaikea työllisyystilanne. Ensisijaista on saada työttömille työtä, tarvittaessa koulutuksen ja kuntoutuksen avulla. Kilpailutuksessa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että työtä tarjotaan suomalaisille. Erityistilanteissa kun tarvitaan vieraan maan erityisosaamista, jonka avulla parannetaan kotimaista työllisyyttä, näissä tilanteissa on oltava mahdollista palkata myös ulkomaalainen työntekijä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Anneli Kiljunen:

Äänestin myös tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Anneli Kiljunen:

Pidän kotia yhteiskunnan tärkeimpänä perusyksikkönä, sen merkitys on ihmiselle suuri. Isänmaan puolesta teen töitä kansanedustajana. Jokaisen ihmisen henkilökohtaista vakaumusta ja uskontoa pitää kunnioittaa. Itse pohjaan poliittiset päätökset mieluiten arvoihin oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhteisvastuu.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Anneli Kiljunen:

Julkisten palveluiden ulkoistamisessa pitää olla tarkkana, jottei haluttu säästö ja tehokkuus käänny pidemmällä ajalla tappioksi. Monilla palveluilla on pidemmän aikavälin vaikutuksia esim. ihmisten hyvinvointiin, ja silloin ulkoistamispäätöksiä ei pitäisi tehdä lyhytnäköisesti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Anneli Kiljunen:

Verotuksen on oltava oikeudenmukaista. Etenkin progressiivisen verotuksen tai kohdennettujen vähennysten avulla verotuksella voidaan vaikuttaa tulonjakoon eroja tasaten. Myös julkiset palvelut tasaavat ihmisten välisiä eroja. Ihmisten yhdenvertaisuutta voidaan siis turvata paremmin kun puututaan verotukseen eikä leikata palveluita.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Anneli Kiljunen:

Tärkeintä on parantaa työllisyyttä ja saada talous kestävälle kasvu-uralle. Näin vahvistetaan julkisen sektorin mahdollisuutta vastata palveluista ja etuuksista.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Anneli Kiljunen:

Ympäristövaikutusten arviointi on tärkeää, mutta aivan jokaisessa päätöksessä yvaa ei tarvita. Haitallisista hankkeista pitää luopua tai kehittää parempia vaihtoehtoja.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset