KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jouni Backman, SDP, 78

Oma esittely

Kansanedustajana olen toiminut vuodesta 1987. Vuosina 2007-2011 työskentelin välillä asiantuntijatehtävissä Tieto Oyj:ssä. Lipposen hallituksissa olin hallintoministerinä ja ympäristöministerinä. Nyt olen toista vaalikautta SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Savonlinnassa olen kaupunginvaltuutettu yhdessä vaimoni kanssa. Hänen kanssaan harrastan myös maratonjuoksua ja hiihtoa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jouni Backman:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun, mutta ei liian nopeasti eikä väärin toimenpitein. Nyt on tärkeintä panostaa kasvuun ja työllisyyteen. Vain siten voidaan velkaantuminenkin taittaa kestävällä tavalla. Tasapainotusta ei tule tehdä vain menoleikkauksin, vaan myös lisäämällä verotuloja maksukykyyn perustuen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jouni Backman:

Tällä vaalikaudella käyttöön otettua ns. solidaarisuusveroa parhaiten ansaitseville tulee jatkaa. Verotuksen on perustuttava maksukykyyn. Vastaavasti pienituloisimpien verotusta on edelleen kevennettävä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jouni Backman:

Uskoisin nyt tehdyn päätöksen yhdestä uudesta ydinvoimalasta riittävän ainakin joksikin aikaa. Rinnalle ja tilalle tulee merkittävä määrä uutta bioenergiaa. Myös energiatehokkuutta tulee lisätä tuntuvasti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jouni Backman:

Ilmastosyistä hiilidioksidipäästöjä tulee vähentää ratkaisevasti. Vuosi 2025 on kuitenkin hyvin kunnianhimoinen ja ehkä epärealistinen tavoite turpeen ja maakaasun täydellisen luopumisen osalta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jouni Backman:

Vahva julkinen sektori on ollut Suomen menestyksen ja kilpailukyvyn keskeinen tekijä, ei este. Kun yksityinen sektori saadaan jälleen normaaliin kuntoon, on meillä mahdollisuus säilyttää ja kehittää myös laajaa julkista palvelutuotantoa. Julkiset investoinnit ja palvelut voivat olla myös kasvun ja työllisyyden edistäjiä, eivät siis vain kustannuserä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jouni Backman:

Niin kauan kuin suomi ja ruotsi ovat virallisia kieliämme, niiden perusvalmiudet on syytä antaa koulussa tasavertaisesti kaikille kansalaisille. Koen tämän oikeutena, en pakkona. Molemmat kielet ovat osa kulttuuriperintöämme ja sen vaaliminen on tärkeää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jouni Backman:

Tältä osin lainsäädäntöä on jo kiristetty monin tavoin ja moneen kertaan. Sanktiot mm. karenssin osalta ovat riittäviä. Ei keskeisenä ongelmana ole nyt se, että työtä ei otettaisi vastaan vaan se, että sitä ei ole tarjolla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jouni Backman:

Pidän hyvänä, että ikäihmiset käyttäisivät varallisuuttaan omaan hyvinvointiinsa eikä perinnön kartuttamiseen. Yksityisiä hoivapalveluja ostetaankin jo lisääntyvässä määrin. Julkisten palvelujen maksuissa huomioidaan nykyisin tulot, mutta ei varallisuutta. Pidän perusteltuna harkita myös varallisuuden huomioimista. Ei tunnu oikeudenmukaiselta, että pienituloiset eläkeläiset ja palkansaajat rahoittaisivat palvelut veroillaan esim. ison metsäomaisuuden haltijalle ilman hänen omavastuutaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jouni Backman:

Kyllä säännellytkin aukioloajat mahdollistavat riittävän alkoholitarjoilun. Suomen keskeinen ongelma ei ole riittämätön mahdollisuus alkoholin tarjoamiseen ja käyttämiseen. Pikemminkin päinvastoin. Kannatan harkittua ja vastuullista alkoholipolitiikkaa. Kunpa ravintoloiden osalta puhuttaisiin yhtä paljon ruuasta kuin alkoholista.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jouni Backman:

Keskimääräinen kuntakoko on liian pieni elinvoimaisuuteen. Kuntaliitoksia siis tarvitaan ja kuntien määrää pitää vähentää merkittävästi, mutta pakko ei ole hyvä keino. Keppiä ja porkkanaa voi käyttää monin tavoin ilman varsinaista pakkoakin. Joskus jouduttane käyttämään pakkoakin, kun elinvoimansa menettänyt kunta on liitettävä toiseen kuntaan vaikka vastoin sen (vastaanottava kunta) tahtoa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jouni Backman:

Suomen ei tule kilpailla huonoilla palkoilla ja työehdoilla, ei alhaisella verotuksella eikä alhaisilla ympäristönormeilla. Näitä huonoja keinoja käyttävät kehitysmaat. Toivottavasti Suomi ei halua kilpailla niiden kanssa. En kannata Kokoomuksen, Keskustan ja perussuomalaisten tavoittelemaa yleissitovien työehtosopimusten mitätöintiä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jouni Backman:

Jos tällä tarkoitetaan tasapuolisia edellytyksiä (palvelut, koulutus, infra jne.) eri osiin maata, niin kyllä. Jos sillä tarkoitetaan yhdyskuntarakenteen hajauttamista epätarkoituksenmukaisesti, en kannata. Alueelliset veroratkaisut eivät ole toimivia. Aluekehitystä on tuettava ensisijaisesti osaamisperustaa ja kunkin alueen omia vahvuuksia tukemalla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jouni Backman:

Yksityiseen voitontavoitteluun perustuva yritystoiminta ei voi olla sosiaali- ja terveyspalveluissa täysin samalla viivalla julkisten palvelujen kanssa. Kansalaisten tasa-arvo edellyttää, että julkinen sektori kantaa päävastuun. Yksityinen ja kolmas sektori täydentävät julkisia palveluja. Tämä nykyinen menettely jatkuu myös sote-uudistuksen yhteydessä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jouni Backman:

Nykyisin sote-palveluista vastaa noin 200 eri toimijaa (kuntia, vastuukuntia ja kuntayhtymiä). Nykymalli ei toimi. Siksi tarvitaan palvelujen järjestämisvastuun kokoamista suurempiin yhtenäisiin kokonaisuuksiin. Vain siten voidaan turvata palvelujen saumaton hoitoketju, tasavertainen saanti ja laatu sekä kustannusten hillintä. Kaikki valta sote-kuntayhtymissä säilyy sen jäsenkunnilla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jouni Backman:

Täysin vapaasta taksitoiminnasta on paljon varoittavia esimerkkejä muista maista. Sääntelyä tarvitaan, mutta uusille liiketoimintamalleille ja palveluille tulee antaa nykyistä enemmän mahdollisuuksia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jouni Backman:

Hyödyt moninkertaiset verrattuna haittoihin. Hyötyjä ei voi laskea euroina, ei varsinkaan nettomaksuosuuden perusteella. Lisäksi euro-jäsenyys erillinen asia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jouni Backman:

Suomen päätös oli lähinnä Kokoomuksen vaatimus. SDP olisi halunnut liittyä valmisteleman muiden maiden kanssa rahoitusmarkkinaveroa. Seuraavan hallituksen tulisi tehdä uusi päätös, jotta voimme olla mukana valmistelussa. Rahoitusmarkkinavero on yksi hyvä ja tarpeellinen väline suitsia haitallista keinottelua rahoitusmarkkinoilla ja kerätä varoja yhteiseen kassaan häiriöiden varalle.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jouni Backman:

Ei mitään syytä ryhtyä edes valmistelemaan jäsenhakemusta. Nykyisen yhteistyön kehittäminen riittää. Jatkossa oltava optio auki eli jäsenyyden mahdollinen myöhempi hakeminen pidettävä kaikissa tilanteissa omissa käsissä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jouni Backman:

Uskottavasta puolustuksesta pidettävä kiinni. Tämä edellyttää jonkin verran nykyistä suurempaa määrärahatasoa. Tulevat isommat kalustohankinnat, erityisesti Hornetien korvaaminen suunniteltava erikseen pitkäjänteisesti hyvissä ajoin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jouni Backman:

Nykytilanteessa ei tarvetta muutoksiin, koska työttömiä työnhakijoita runsaasti kotimaassakin. Joskus tulevaisuudessa tilanteen muuttuessa syytä harkita uudestaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jouni Backman:

Kaikkien tulee olla lain edessä tasa-arvoisia. Riippumatta esim. sukupuolisesta suuntautumisesta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jouni Backman:

Miksi ei?

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jouni Backman:

Koulujen työrauhaa parannettu tällä vaalikaudella uudella lainsäädännöllä. Opettajille annettu uusia keinoja puuttua häiriöihin. En pidä sanasta kuri, vaan pikemminkin kysymys on tuesta ja turvasta. Lasten ja nuorten pahoinvointiin puututtava myös kouluissa, mutta samalla tuettava perheiden kasvatusvelvoitetta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jouni Backman:

Hyviä arvoja. Kuten myös "työ, tasa-arvo ja turvallisuus". Toivottavasti kotia, uskontoa ja isänmaata ei ymmärretä ja käytetä väärin kääntymisenä sisäänpäin. Monessa maassa vääränlainen nationalismi ja uskonnollinen suvaitsemattomuus on lisääntynyt huolestuttavasti.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jouni Backman:

Yksityistämisessä menty jo liiankin pitkälle. Ei mitään tarvetta ehdoin tahdoin heikentää julkisten palvelujen määrää eikä laatua. Julkisiakin palveluja pystytään kehittämään kilpailukykyisiksi yksityisiin verrattuna.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jouni Backman:

Valitettavasti velkaantumisen estämiseksi tarvittanee molempia. Vaihtoehtoja on muitakin, mutta jos näistä joutuu valitsemaan, niin etsisin mieluummin vielä lisätuloja verotuksella kuin leikkaisin peruspalveluista ja sosiaalietuuksista. Leikattavaa löytyy tarvittaessa muualtakin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jouni Backman:

Tuloerojen kasvu onnistuttiin pysäyttämään tällä vaalikaudella. Valitettavasti erot uhkaavat jälleen kasvaa. Tutkimustenkin mukaan tasainen tulonjako tarjoaa paremmat mahdollisuudet myös talouden kasvulle. Käsitys lahjakkuudesta ja ahkeruudesta on nykyisin liian rajallinen. Lahjakkuutta ja ahkeruutta löytyy myös monilta matalapalkka-aloilta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jouni Backman:

Nykyinen laajuus ei liian raskas, mutta "nykyisen kaltaisina" niitä ei voida eikä kannata säilyttää. Julkiseen palvelutuotantoon tarvitaan sekä rakenteellista, että toiminnallista uudistamista. Palvelujen tuottavuutta ja erityisesti vaikuttavuutta tulee parantaa. Tämä pienentää myös sosiaalietuuksien tarvetta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jouni Backman:

Harvoin on täydellinen vastakkainasettelu em. välillä . Useimmiten on löydettävissä kestävän kehityksen mukainen ratkaisu. Siihen sisältyy niin taloudellinen, sosiaalinen kuin ekologinenkin kestävyys. Ympäristöä ei voi peruuttamattomasti tuhota millään taloudellisella perusteella. Vesien- ja ilmastonsuojelussa on edistytty samalla kun talous on kasvanut. Ympäristönsuojelussa on myös paljon taloudellisia mahdollisuuksia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jouni Backman:

Tämä on jo nykyisin lähtökohtana isommissa hankkeissa, mutta käytäntöä tulisi laajentaa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset