KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kaj Turunen, Perussuomalaiset, 118

Oma esittely

Kansanedustaja, Perussuomalaisen eduskuntaryhmän 2.varapuheenjohtaja

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kaj Turunen:

Joitakin leikkauksia on tehtävä, mutta ensisijaisesti ne on suunnattava sellaisiin kohteisiin, jotka mahdollisimman vähän vaikuttavat maamme kansalaisiin. Esimerkiksi tehoton kehitysapu, EU-jäsenmaksut, tuontienergia jne..

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kaj Turunen:

Kannatan ansiotuloverotuksessa kuukauden ensimmäisen tonnin verottomuutta. Lisäksi työn verottamista pitäisi laskea kaikissa tuloluokissa jos saamme maltillisen palkkaratkaisun.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kaj Turunen:

Meidän on rakennettava uutta kapasiteettia siltä osin kun vanhoja laitoksia laitetaan kiinni. Suomi ei pääse ilmastopäästötavoitteisiin ilman ydinvoimaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kaj Turunen:

Kivihiili ja maakaasu ovat tuontienergioita jotka meidän pitää korvata kotimaisilla raaka-aineilla. Turve on kotimainen raaka-aine.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kaj Turunen:

Meidän on vähennettävä byrokratiaa ja byrokraatteja.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kaj Turunen:

Niitä on jo kiristetty. Työn tekeminen on tehtävä kannattavaksi ja kannustinloukut työn vastaanottamisessa on purettava

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kaj Turunen:

Kaikille vanhuksille on tarjottava kuitenkin yhteiskunnan puolelta tasaveroinen hoiva. Arvokas vanhuus ei saa olla rahasta kiinni.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kaj Turunen:

Aukiolosääntely ei ole tarpeellista.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kaj Turunen:

Kuntaliitokset ovat perustuttava vapaaehtoisuuteen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kaj Turunen:

Uusia työpaikkoja ei synny palkkoja alentamalla. Tuki- ja veropolitiikka sekä yritysten toimintaedellytykset ovat merkityksellisiä uusien työpaikkojen saamisessa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kaj Turunen:

Koko Suomi on pidettävä asuttuna esim. oikealla energiapolitiikalla. Maaseudulle on luotava elämisen edellytyksiä, eikä rajoittaa tai heikentää mahdollisuuksia yrittää ja elää siellä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kaj Turunen:

Palveluseteli on hyvä keino parantaa laatua ja tehokkuutta julkisella sektorilla. Kun raha seuraa asiakasta ja asiakas saa valita, toteutuu myös laadulla kilpailu palvelujen tuottajien kesken olivatpa ne yksityisiä tai julkisia. Verokikkailu pitää lopettaa yksityisellä puolella.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kaj Turunen:

Suurissa yksiköissä on vaarana, että lähipalvelut häviävät.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kaj Turunen:

Ruotsista on erittäin huonoja kokemuksia vapaasta hinnoittelusta. Moni asiakas on karvaasti sen kokenut siellä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kaj Turunen:

Suomi maksaa EU:lle 1000 miljoonaa jäsenmaksua enemmän kuin sieltä saa rahaa takaisin. EU:sta tulee likaa huonoa sääntelyä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kaj Turunen:

Suomi voi olla silloin mukana kun kaikki maat ovat siinä mukana, Lontoo Cty mukaan lukien. Muutoin markkinat ja työpaikat vaan siirtyvät niihin maihin jossa veroa ei ole.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kaj Turunen:

Suomen pitää vahvistaa omaa puolustustaan ja tehdä Ruotsin kanssa yhteistyötä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kaj Turunen:

Ensisijaisesti Suomi itse on vastuussa omasta puolustuksestaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kaj Turunen:

Meidän on saatava töitä ensisijaisesti omille työttömille. Erityisosaajat ja sesonkityöntekijät saavat luvat nykyisinkin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kaj Turunen:

En kannata perheen ulkopuolista adoptio-oikeutta esim. miespareille.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kaj Turunen:

Riippuu ehdoista

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kaj Turunen:

Ongelmien syihin on pystyttävä vaikuttamaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kaj Turunen:

Kodin merkitys yhteiskunnassa on suuri. Kotien merkitystä voidaan tukea hyvällä perhepolitiikalla. Isänmaallisuutta pitää korostaa erityisesti talouspolitiikassa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kaj Turunen:

Vain asiakkaan valinnan pohjalta tai silloin kun niitä voidaan tuottaa laadukkaammin ja edullisemmin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kaj Turunen:

Kaikkein heikommassa osassa eläviltä ei voi enää leikata.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kaj Turunen:

Suuret tuloerot eivät kerro suurituloisten lahjakkuudesta tai ahkeruudesta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kaj Turunen:

Eivät ole jos meillä on maksukykyä. Maksukykyyn vaikuttaa työllisyysaste. Meidän on parannettava työllisyysastettamme.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kaj Turunen:

Erimieltä esim. Talvivaaran tapauksessa, mutta nykyisin ympäristö- ja luonnonsuojelun nimissä estetään monta hyvää ja järkevää hanketta. Koppakuoriaiset, sammakot ja heinät eivät saa estää hyviä työllistäviä hankkeita.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kaj Turunen:

Meillähän on jo kaikissa hankkeissa ympäristövaikutusten arviointi. Pitäisi arvioida myös yritys- ja työllisyysvaikutukset.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset