KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jukka Pöyry, Perussuomalaiset, 116

Oma esittely

Olen liikunnallinen ja ahkera perhettä sekä isänmaata arvostava suomalainen mies.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jukka Pöyry:

Suomi ei voi enää elää velaksi. Emme myöskään voi jättää lapsillemme eikä lapsiemme lapsille maksettavaksi tolkutonta velkataakkaa. Menojen leikkaaminen pitää tehdä siten, ettei kansalaisten hyvinvointi vaarannu.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jukka Pöyry:

Saattaa olla, että joudumme verojakin vielä kiristämään, jos taloutta ei saada muuten tasapainoon.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jukka Pöyry:

Tunnen ammattini takia energia-alan melko hyvin. Olen uusiutuvien energiamuotojen kannalla. Puupolttoaine on mielestäni hyvä energian lähde.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jukka Pöyry:

Kivihiili on pahin saastuttaja, joten sen polttaminen on hyvä lopettaa ensiksi ja maakaasu toiseksi. Turvetta joudutaan polttamaan niin kauan kunnes käytössä olevien voimalaitoskattiloiden käyttöikä loppuu. Nämä kattilat tarvitsevat toimiakseen turvetta puupolttoaineen sekaan. Uusien, pelkästään puun polttamiseen soveltuvien kattiloiden käyttöönoton jälkeen, voidaan turve korvata puupolttoaineella.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jukka Pöyry:

Vastaus riippuu siitä, mitä tässä julkisella sektorilla tarkoitetaan? Hallintoa on saatava pienemmäksi ja tehokkaammaksi. Julkista terveyden- ja sairauksien hoitoa pitää olla mutta sen tuottavuutta pitää kasvattaa ja kustannusten kasvua rajoittaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jukka Pöyry:

Ruotsin kieltä tarvitaan ruotsinkielisillä seuduilla mutta muualla niin vähän, että kieli voitaisiin muuttaa valinnaiseksi kieleksi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jukka Pöyry:

Työn teko on velvollisuus hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi. Ei se muuten onnistu. Verojenkin maksu on pakollista.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jukka Pöyry:

Moni käyttää jo nyt vapaaehtoisesti omaisuuttaan hoivaopalveluihinsa. Säästäväisiä ihmisiä ei voi tässä pakollisuudella rangaista.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jukka Pöyry:

Vapaammilla ravintoloiden aukioloajoilla runsas alkoholin käyttö lisääntyisi entisestään. Alkoholi on jo nyt suurin sosiaali- ja terveyskustannusten aiheuttaja. Valtaosa väkivallanteoista tehdään alkoholin vaikutuksessa ja rattijuopot tappavat tiellä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jukka Pöyry:

Perustuslaissa määriteltyä kuntien itsehallintoa täytyy kunnioittaa. Vapaaehtoiset kuntaliitokset ovat hyväksyttäviä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jukka Pöyry:

Vain sellaisissa tapauksissa jossa se on vaikeasti työllistettävän työllistymisen edellytys.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jukka Pöyry:

Kaikkia alueita tuetaan nykyisinkin verovaroin, myös Helsingin seutua ja muita kasvukeskuksia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jukka Pöyry:

Jos tämä toteutuu niin muutaman vuoden päästä kansainväliset veroparaatisaarilta käsin hallitut sijoitusyhtiöt ovat vallanneet terveyspalveluiden markkinat. Tätä en voi kannattaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jukka Pöyry:

Tässäkin kuntien lainmukaista itsehallintoa on kunnioitettava. Jos kunnilta viedään päätösvaltaa oleellisesti pois, niin mihin kuntia sitten enää tarvitaan?

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jukka Pöyry:

Nykyinen järjestelmä on asiakkaille edullinen ja turvallinen. Niissä maissa joissa on siirrytty vapaaseen kilpailuun on tullut paljon matkan hinnoittelu- ja turvallisuusongelmia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jukka Pöyry:

Jos olisimme jääneet EU:n ulkopuolelle niin tuskin näin huonossa jamassa isänmaamme Suomi olisi kuin se nyt on.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jukka Pöyry:

En osaa sanoa, koska en ole nähnyt suunnitelman vaikutusarviointia enkä perusteluja.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jukka Pöyry:

Suomi voisi nyt arvioida ja laskea mikä on liittymisen vaikutus turvallisuuteemme ja kustannus nykytilanteen ja liittymisen jälkeen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jukka Pöyry:

Suurvallan naapurina levottomassa maailmassa on hyvä olla vahvat puolustusvoimat turvallisuuden ja itsenäisyyden takeena.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jukka Pöyry:

Suomessa ei ole työvoimapulaa nyt, eikä ole lähivuosina tulossakaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jukka Pöyry:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Lapset tarvitsevat turvallisen ja ehjän äidin ja isän sisältävän perheen hyväksi kasvualustakseen tulevaa elämäänsä varten.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jukka Pöyry:

Tuetaan mieluummin turvapaikan tarvisijoiden elämää oman kulttuurialueensa lähellä. Se on heille parempaa ja meille halvemppaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jukka Pöyry:

Kouluissa tulee olla "lempeä" kuri, jolla lapset ohjataan elämän kaidalle tielle.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jukka Pöyry:

Koti on ihmiselle paras paikka. Kristillistä perustaa oleva elämäntapamme ja kulttuurimme avulla olemme maailmanlaajuisestikin katsoen pärjänneet hyvin näin pohjoisessa ja kylmässä maassa. Isänmaa Suomi on hyvä maa meidän suomalaisten asua. Suomen demokraattinen hallintotapa on luonut meille hyvän elämisen tason sekä toimivan ja turvallisen yhteiskunnan. Tätä ei saa tärvellä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jukka Pöyry:

Vainn hyvin harkiten.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jukka Pöyry:

Julkisien palvelujen ja sosiaalietujen leikkauksia pitää punnita veronkorotusten kanssa yhdessä. Näin saadaan toimivin ja oikeudenmukaisin ratkaisu.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jukka Pöyry:

Ahkeruudesta ja aikaansaamisesta pitää palkita paremmilla tuloilla mutta siinä pitää pysyä kohtuudessa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jukka Pöyry:

Valtion ja kuntien talouden tasapainon saavuttamiseksi joidenkin poalveluiden ja sosiaalietuuksien kohdalla jouduttaneen vähän supistamaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jukka Pöyry:

Ympäristön suojeleminen on tärkeä asia. Kilpailikykymme turvaamisen takia Suomen tulee edetä ympäristöasioissa muiden valtioiden tahdissa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset