KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Reijo Paunonen, Perussuomalaiset, 115

Oma esittely

SLOGA:n Nyt jos koskaan...KANSA...tarvitsee edustajansa. Olen 59-vuotias lapsiperheellinen talous- ja musiikkialan yrittäjä. Moniosaaja elämässä ja ammateissa. Sähkö,- opetus-, rakennus- ja IT-alan ammatit tuttuja. Pohjana rehti kansanvalta ja perinteinen arvomaailma. Kaakkois-Suomea käsitellään valtion taholla yhä tarkemmin yhtenäisenä alueena. Olosuhteemme ovat siis muuttumassa. Pärjätäksemme ajan haasteissa, minun tulee edustaa yli puoluerajojen ensisijaisesti koko Kaakkois-Suomea. Suomen tila: Ne, joiden pitäisi edustaa kansaa, ovat yhä harvemmassa. Vallalla on malli, jossa edustetaan kaikkea muuta kuin kansaa. Etujärjestöjä, finanssialan toimijoita, suuryhtiöitä ja ulkomaisia sidosryhmiä. Pien- ja keskisuuret yritykset työntekijöineen, sekä yhteiskunnan eteen jo työnsä tehneet eläkeläiset ovat viulujen maksumiehinä. Terve kansallinen ajattelu ja kokonaisetu ovat hukassa.Kansanvalta on palautettava.Jälleen kerran.Katso lisää Reijo-TV:stä https://www.youtube.com/watch?v=8AIMHnHl4zc

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Reijo Paunonen:

Ensisijainen ongelma ei ole valtionvelka vaan kansantalouden kokonaisvelka, johon myös valtion velka osana kuuluu. Valtion velkaantumisessa ennen kaikkea sen nopeus on saatava taittumaan. Oikeudenmukainen valtionapujen kohdentaminen on tärkeää. Kerskainvestoinneista on pidättäydyttävä. Paljon on tehtävissä ennen kuin tarvitsee puuttua itse peruspalveluihin. Joitakin kipeitäkin leikkauksia jouduttaneen tekemään. Ei kuitenkaan kohdistamalla lapsiin ja vanhuksiin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Reijo Paunonen:

Verotusta ei ole syytä enää kiristää ainakaan pien- ja keskituloisten kohdalla. Se tie on kuljettu loppuun. Kansalaisten ostovoimasta on huolehdittava.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Reijo Paunonen:

Suomen energian saannin varmuus on taattava. Teollisuuden pyörät on pidettävä pyörimässä ja luottamus asiantuntijuuteen palautettava ydinenergian turvallisuuden suhteen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Reijo Paunonen:

Uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä, mm bio- ja turpeen osalla jatkettava. Kivihiilestä tulisi luopua. Liika ripustautuminen maakaasuun ei ole hyväksi. Turve tärkeää. Sitä riittää. Vain 1 prosentti maa-alasta on nyt käytössä. Hiukkas- ja ympäristöpäästöt kuriin. Turpeessa valtavat energiavarat. Öljyn hinta ei pysy aina alhaalla, turveinfra saatettava iskukuntoon.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Reijo Paunonen:

Näin on

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Reijo Paunonen:

En kannata pakkotoimia mutta silti Ruotsin kieli on kuitenkin tärkeä. Jos lapsemme menevät vaikkapa Norjaan töihin, on Norjan kieli helppo oppia kun Ruotsin kieli on pohjana.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Reijo Paunonen:

Kyllä. Terveys ja kyky selviytyä tarjotusta työstä on tärkeää kuitenkin hyvin selvittää. Vaatii viranomaisille uudet ohjeistukset ja valmennuksen. Jokainen ihminen on työn arvoinen. Kyykyttäminen on ihmisarvoa alentavaa. Virkamiesten mielivalta mahdollista.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Reijo Paunonen:

Lähtökohtaisesti hoivapalvelut kuuluvat yhteiskunnan perustehtäviin. Siihen ei saa sotkea vanhusten jopa sukupolvien aikana kerryttämää varallisuutta. On yhteiskunnan vuoro kantaa taakkaa välillä kotimaassakin. Eläkesijoitusvarallisuus on n 170 000 miljoonaa euroa. Jos tahtoa on, varoja kyllä hoivapalvelujen rahoitusjärjestelyihin löytyy. Varakkaat käyttävät jo nyt varallisuuttaan laadukkaisiin yksityispalveluihin. Siltä osin ok.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Reijo Paunonen:

En kannata viranomaissäätelyä pelkästään aukioloaikojen osalla. Yrittäjille pitäisi antaa vapaus valita aukioloaikansa vapaasti. Haittavaikutusten seuraaminen ja niihin puuttuminen yrittäjän - ja/tai viaranomaisten taholta pitäisi selventää ja antaa siihen tarvittavat reusurssit. Pitäisi uudistaa järjestelmää, jossa kunnioitetaan yrittäjän asemaa yrittäjänä ja asiakasta asiakkaana.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Reijo Paunonen:

Ei pakkoa, eikä pakottamista kuntien valtionosuuksien ohjauksenkaan kautta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Reijo Paunonen:

Maassa maan tavalla. Sopimuksia on noudatettava. Sitä vartenhan ne neuvottelutkin käydään. Kaikenlainen kansanvalta ja ihmisten etuuksien, vähäistenkin, polkeminen on vastoin sivistysvaltion perusperiaatteita. Palkan pienuus ei ole ratkaisu yritysten menestymiseen. Palkka voi olla korkeakin, jos yritys saa tuotteillaan kunnon katteen. Toiset yritykset eivät pärjää vaikka henkilöstö tekisi töitä 0 euroa tunnissa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Reijo Paunonen:

Suomen pitäminen asuttuna on Suomen kokonaisetu pitkässä juoksussa. Verovarojen kohdentaminen aluepolitiikkaan tehostettava ja tässä kuntien tehtävien uudelleen järjestelyt ovat tärkeässä osassa. Kaikki lähtee työstä. Tärkeitä haja-asutuspolitiikan osa-alueita ovat, tienfra/logistiikka, puu- ja metsäteollisuus-, matkailu maa- ja metsätaloudenharjoittajien liitännäiselinkeinot. Vapaa-ajan asuminen tulee sallia ympärivuotiseksi ja vakituiseksi. Näillä eväillä maa pysyy asuttuna JOS tahdotaan

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Reijo Paunonen:

Valitamme huoltosuhteista ja vahusten terveyspalvelujen vaatimista reusrsseista. Täällä Kaakkois-Suomessa tämä olisi käännettävä vahvuudeksi. Amerikassa on kaupunkeja jotka perustuvat pelkästään senioriasumiseen. Verotulot eläkkeistä ovat vakaat ja ympärillä pyörii valtion ylläpitämän sote palvelujen rinnalla yksityiset terveyspalvelut. Tulee kehittää näitä molempia palvelumuotoja rinta rinnan.Molemmat tukevat toisiaan. Saimaan alue antaa loistavat puitteet

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Reijo Paunonen:

Jokseenkin näin mutta kuntapäättäminen ei saa olla esteenä modernille soten kehitystyölle. Katso edellinen vastaus.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Reijo Paunonen:

Laadun säilyttämiseksi ja villin lännen menon estämiseksi ei täysi vapaus ole hyvästä.Maailmalla on surkeita esimerkkejä. Asiakkaan täytyy voida luottaa vakaaseen ja turvalliseen palveluun. Esim Uber palvelun asiakkaalle tarjoama taksipalvelu asian mukaiseen tarkasteluun. Hintataso yhtynäiseksi ja yrittäjän vero- ja säädösrasitetta kevennettävä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Reijo Paunonen:

Keskeiset talousvaikuttajat Suomessa ovat olleet sitä mieltä että asia on ok Suomen kannalta. Tässä puhuu kuitenkin yleensä EK:n ääni ja nythän tilanne on oleellisesti muuttunut. Suomi ei elvyttänyt kotimarkkinoita ja nyt elvytämme kuitenkin EU:n kuramaita 1 000 milj/Kk, siksi että keskuspankit ostavat haluamansa määrän velkakirjoja jälkimarkkinoilta, eivätkä suoraan valtioilta. Otamme valtion velkaa lisää, ja siirrääme yhteiseen EU hyvään. Finanssimarkkinat hyötyvät, kansa ei. EI HYVÄ !

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Reijo Paunonen:

Rahoitusmarkkinavero on hulluuden huippu. Hallitus ajatteli naivisti sen olevan globaalivero mutta näinhän ei asia ole. Käyttöön otettaessa se olisi suora tuki maille jotka eivät ota sitä käyttöön. Veron maksaisi lopulta jälleen pankkiasiakas. Sdp, vasemmistoliitto ja vihreät olivat veron valmistelun kannalla.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Reijo Paunonen:

Ainaisen kyllä NATO ei NATO kysymyksen sijaan tulisi kysyä kuinka Suomen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka hoidetaan USKOTTAVALLA tavalla? Olemme nähneet kuinka valtioiden alueita vallataan pala kerrallaan. Siksi meille kaakkois-suomalaisille kysymys turvallisuudesta onkin huomattavasti tärkeämpi teema kuin esim turkulaisille tai länsirannikolla asuville. Puolustus- ja turvallisuuskysymykset kuuluvat erkoisammattiosaamisen piiriin. Ilman tunnekuohuja pitää asiantuntemukselle antaa nyt sijaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Reijo Paunonen:

Kaakkois-suomalaisena puolustusmäärärahat ja maamme uskottava puolustus on yksi vaaliteemojani. Ottawan sopimus jalkaväkimiinoista purettava, vaikka korvaava järjestelmä jo onkin olemassa. Enää ei voida puolustusbudjetista leikata, jos haluamme uskottavuutemme säilyttää. Turvallisuusympäristömme on muuttunut. Suunnitelmista p-määrärahan korottamisesta 50 miljoonasta vähintään 150 miljoonaan vuoteen 2020 mennessä on pidettävä kiinni.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Reijo Paunonen:

Juuri näin. Työperäisen maahanmuuton perusteet ovat muutenkin ontuneet pahasti. Työllistyminen on heikkoa. Lisäksi EU ja ETA alueen sisäinen vapaa liikkuvuus takaa riittävällä varmuudella suomalaisen työnantajan työvoimatarpeen. Suomen työnantajia tulisikin entistä enemmän kannustaa palkkaamaan työttömiä suomalaisia ja maahanmuuttajataustaisia nuoria sen sijaan, että työvoimaa aletaan hakea Suomen ulkopuolelta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Reijo Paunonen:

Lapsen etu on tärkein. Tätä on Suomen yhteiskunta korostanut. Lapsella on oikeus varttua ympäristössä jossa hänellä on isä- ja äitimalli. Homoteeman yhteydssä nämä tärkeät pointit lakaistiin maton alle. Pienillä lapsilla, joilla ei vielä ole kehittynyttä seksuaalisuutta ja ymmärrystä, on oikeus luonnonmukaiseen kehittymiseen. On väärin että heteroparien adoptio-oikeutta ollaan samaan aikaan kiristämässä kun homoadoptio-oikeutta taas lavennetaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Reijo Paunonen:

Pienten paikkakuntien resurssit ovat rajalliset moninaisen maahanmuuttaja asian hoitamiseksi. Jos pakolaisia otetaan, määrä on sovitettava kulloiseenkin taloustilanteeseen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Reijo Paunonen:

Koulu-, opetus- ja työrauhan takaaminen kuuluu työnantajalle. Kaikkien fyysinen koskemattomuus on taattava. Opettajien oikeusturvaa on parannettava ja ohjeistukset vastuualueineen on täsmennettävä. Muutoinkin koulujen turvallisuuskäytänteet ja ohjeistus eivät vastaa enää tätä päivää.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Reijo Paunonen:

Kuitenkin yhä useammin perinteisistä arvoistamme on tullut kauppatavaraa. Vallankahvassa vuorollaan riippumisesta on tullut vanhoille puolueille ykköstavoite, vaalikaudesta toiseen ja kustannuksista piittaamatta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Reijo Paunonen:

Suurin asia on sote uudistus. Nyt ei ole syytä hötkyillä ennen kuin asiat selviää. Neuvottelujen ja etenkään sopimusten tekemiseen ei ole vielä tarpeeksi pohjatietoa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Reijo Paunonen:

Menoja, byrokratiaa sekä säädöksiä oikein karsimalla, veronkorotuksiin ei tarvitse ehkä mennäkään. Sosiaalietuuksia pitää kohtuullistaa. Esim suurituloisten kohdalla lapsilisät olisi syytä muuttaa tarveharkintaiseksi. Jotkut näistä perheistä kartuttavat lapsilisillä jopa lastensa sijoitusvarallisuutta, mikä ei liene lapsilisien alkuperäinen tarkoitus.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Reijo Paunonen:

Suuretkin tuloerot ovat vapaassa maailmassa hyväksyttäviä. Kyllähän koulutus ja opiskeluaika tasaa keskivuosiansioita. Opiskelut on suoritettu pääosin yhteiskunnan varoilla, joten esim vähätuloisesta yksinhuoltajaperheestäkin on vastaavasti huolehdittava.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Reijo Paunonen:

Palvelujen rakenne ja sosiaalietuuksien kohdentuminen ovat yksi ongelma-alue ja palveluiden jatkuvasti lisääntynyt tarve.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Reijo Paunonen:

Suomi on laaja ja harvaan asuttu maa. Joskus voi olla niin että ympäristönsuojeluun liittyvä maailmaparannus saa olosuhteisiimme nähden turhan suuret mittasuhteet. Ympäristöstä on pidettävä huolta, ja todellisiin ongelmiin on puututtava. Kohtuus kuitenkin kaikessa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Reijo Paunonen:

Suomi on laaja ja harvaan asuttu maa. Joskus voi olla niin että ympäristönsuojeluun liittyvä maailmaparannus saa olosuhteisiimme nähden turhan suuret mittasuhteet. Ympäristöstä on pidettävä huolta, ja todellisiin ongelmiin on puututtava. Kohtuus kuitenkin kaikessa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset