KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Harri Kivinen, Perussuomalaiset, 109

Oma esittely

Yrittäjä turvallisuusalalla. Kiinteistösijoitus

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Harri Kivinen:

Tämä velkaantumistahti on kestämätöntä tuleville maksasille eli lapsillemme.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Harri Kivinen:

Lisäksi kotimaisen energian osalta on ryhdyttävä mittaviin toimiin ja lyötävä "kaksi kärpästä yhdellä iskulla":samalla kun nostamme kotimaisen energian osuutta luomme myös työtä.Tavoitteena mahdollisimman omavarainen energiantuotanto.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Harri Kivinen:

Energia ratkaisut on tehtävä maassamme kokonaisvaltaisesti kuten edellä jo mainitsin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Harri Kivinen:

Suomi on kuitenkin virallisesti kaksikielinen maa?

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Harri Kivinen:

Yhdenvertaisuus ja tas-arvo näissäkin asioissa tulisi huomioida.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Harri Kivinen:

Aloitettu sote/kuntauudistus tarkoittaa juuri rakenteellista muutosta. Sana pakko on huono sana työkalupakissa...yhteisymmärrys ja kaikkien etu siinä järjestyksessä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Harri Kivinen:

Meillä on iso ongelma työttömyyden kanssa ja samalla puhutaan työvoimavajeesta - ajattelemisen paikka todellakin miten tämä yhtälö käännetään maamme eduksi.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Harri Kivinen:

Tästä lienee yli 5 miljoonaa erilaista mieltä - koti on aina koti.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Harri Kivinen:

Katsotaan ensin, mitä sote/kuntauudistus tuo tullessaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Harri Kivinen:

Yrittäjyyttä ei pitäisi rajoittaa, mutta vastaan tulee monta kysymysmerkkiä:turvallisuus,hinnoittelu,harmaa/talous

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Harri Kivinen:

Ainakin unionin "osakkaiden" vastuut kasvavat merkittävästi. Oman maamme velkaantumisaste on jo ns kriittisellä rajalla, joten pohdittavaa riittää niin sisällä, kuin ulkona.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Harri Kivinen:

Yritysten kansainvälistyminen ja lainsäädännöt .. jättävät selkeitä porsaanreikiä esim "verosuunnitteluun" missä maassa kannattaa esim pitää pääkonttoriaan etc.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Harri Kivinen:

Asia liittynee niin vahvasti Venäjään, että näkisin naapurissamme edelleen mielummin mahdollisuuden, kuin uhkan. Sotilaallinen liittoutumminen ei mielestäni takaa meille yhtään mitään.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Harri Kivinen:

Uskottavuus on säilytettävä jos yleensä maa pitää yllä omia puolustusvoimia. Ulkopolitiikkamme on kuitenkin se tärkein väline, millä pidämme maamme rajat koskemattomina.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Harri Kivinen:

Se kenellä on aidosti tarve ja halu muuttaa ns työn ja toimeentulon perässä ovat tervetulleita.. vapaamatkustajille ei.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Harri Kivinen:

Laki tasa-arvoisesta avioliittolaista sai kannatusta. Enemmistön päätöksellä demokratia toteutunee tässäkin asiassa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Harri Kivinen:

fyysistä väkivaltaa en hyväksy, mutta kuri kuitenkin toteutuessaan tuottaa ajansäästön lisäksi tehokkuutta. Rajat on aina määriteltävä ja pystyttävä perustelemaan ..niin että nuorikin ymmärtää.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Harri Kivinen:

Osaaminen ja tehokkuus nostettava oikeaan arvoon.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Harri Kivinen:

Tilanne tulee tutkia ja analysoida kuinka kestävällä pohjalla ollaan ja onko muutos mahdollista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Harri Kivinen:

Tuloerojen kasvulla on selkeästi negatiivinen vaikutus.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Harri Kivinen:

Talvivaara on hyvä esimerkki samoin liito oravan papanat. Tuskin kukaan järkevä toimija lähtee tahallaan mitään katastrofia luomaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Harri Kivinen:

Jos on selkeästi osoittaa haitallisuus ja puolueettomasta näkökulmasta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset