KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tanja Hartonen-Pulkka, Perussuomalaiset, 107

Oma esittely

Lähihoitajana toimin etupäässä kehitysvammaisten ja vanhusten parissa. Olen yksinyrittäjä, teen myös kunnallisella puolella keikkaa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Kukapa nyt leikkauksista tykkää, riippuu mitä leikataan. Velkaantuminen on saatava laskuun. Ennemmin leikkaisin kehitysavusta ja maahanmuuton kustannuksista ensin kuin palveluista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Voihan niitä tarkastella. Vastaavasti voisi ajatella, että pienituloisilta tulee löysätä verotusta ja saada näin helpotusta ja ostovoimaa köyhemmille, esim. alle tonnin ansaitseville kuussa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

En ole ydinvoiman fanittaja, mutta energiamuodot kaikkineen ovat huonoja, Tuulivoma muuten hyvä, mutta maksaa. Turve- jos vesistöt saadaan suojeltua, olisi ok. Mikä on sitten kannattava vaihtoehto, mutta ydinvoima hirvittää.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Turve?

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Ei se liian suuri ole, vahva sana. Julkinen on hyvä yksityisten palvelujen lisäksi. Hallintoa voisi julkisella puolella kyllä tarkastella, onko päällikköjä liikaa ja mikä on palkkataso?

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Ehdottomasti vapaaehtoiseksi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Joka haluaa töihin, haluaa töihin ja etsii niitä. Pakottamalla ei saada mitään aikaiseksi. Pitää myös miettiä työn kannattavuus. Ei orjatyövoimaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Vapaaehtoisesti jos haluaa itse parantaa hoivatasoaan, on hänen asiansa miten rahat käyttää. Mutta ei ketään saa pakottaa pois kodistaan pakottamalla myymään koti. Jokaisen pitää hyvissä ajoin päättää, mitä vanhuudeltaan haluaa. Nykyään jo muutenkin vanhustenhoito vie kaikki rahat vanhukselta, ettei rahaa jää.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Eiköhän nyky rajoitukset ole ok.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Ei pakolla saa mitään hyvää aikaan. Olen pienten kuntien itsenäisyyden puolella, mikäli se vain on taloudellisesti mahdollista.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Ei aleta polkemaan hintoja. En usko tämän lisäävän työpaikkoja, ainoastaan tuovan lisää ulkomailta työvoimaa, ja suomalaiset jäisivät työttömiksi.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Kyllä olen maaseudun kannattaja, ja maaseutu kuolee, kun ihmiset siirtyvät isompin taajamiin. Koko Suomi asutuksi.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Kyllä myös yksityisiä rinnalle vaihtoehdoksi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Kunnilla pitäisi säilyttää päätöksenteko.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Toisaalta kilpailu vapautuisi, eikä olisi vain yksi monopoli säätelemässä. Mutta mitä se sitten tuo ja miten suomalainen taksiautoilu pärjää? Mutta asiakkaalle saattaa hinta halveta. En osaa sanoa. Harvoin taksilla varaa ajella.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Ei mitään valmistella, ennenkuin on tehty riittävä ulkopuolinen selvitys sen haitoista ja eduista. Omaa maanpuolustusta on vahvistettava.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Harkiten. Suurin osa palveluista pitäisi pysyä julkisten tuottamina.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Aina tätä vastakkainasettelua. Pitää tarkistaa palveluista, ei lakisääteisistä, mistä voidaan nipistää. Verot ovat jo aivan riittäviä Suomessa. Aina vaan verot nousee.!

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Tässä taloustilanteessa tuntuu siltä, että kaikkea joutuu tarkastelemaan, vaikka perustaso tulee säilyttää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tanja Hartonen-Pulkka:

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen ovat ykkösasia, mutta myös ympäristöarvot ovat kestävää kehitystä eteenpäin, jotka pitää huomoida kaikessa tekemisisessä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset