KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jenni Vilen, Perussuomalaiset, 120

Oma esittely

Kymenlaaksolainen suora, avoin ja rehellien poliitikko. Iitin kunnanhallituksen jäsen ja aktiiivinen nuorisopolitiikan edustaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jenni Vilen:

Velkaantuminen on pysäytettävä, mutta leikkauksia ei voi tehdä haittaamalla Suomen menestykseen vaadittavaa talouskasvua ja työllisyyden tilannetta. Suosisin leikkauksia hyvätuloisilta ja maahanmuuttajilta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jenni Vilen:

Suomi on tilaneessa, jossa vastassa on leikkaus hyvätuloisilta tai huonotuloisilta. Miksi se huonotuloisin olisi se ainoa oikea ja inhimillinen ratkaisu.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jenni Vilen:

Fossiilisten polttoaineiden käyttöä tulee vähentää, mutta jos sillä aiheutetaan merkittävää haittaa Suomalaisten yritysten mahdollisuudelle kasvaa niin kasvu menee ehdottomasti sen edelle. Jokainen kansalainen sen sijaan voi vaikuttaa omiin ratkaisuihinsa liittyen fossiilisten polttoaineiden käyttöön.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jenni Vilen:

Julkisella sektorilla taataan kansalaisille yhtäläiset palvelut. Sen suuri pienentäminen vaikuttaisi yhtäläisten palvelujen saatavuuteen, mitä näen huonona asiana.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jenni Vilen:

Ruotsin kielen asemalla ei ole järkevää perustetta. Vapaaehtoinen kielivalinta ei poistaisi ruotsin valinnan mahdollisuutta. Suomen nuorten kilpailukyky nousisi ja ruotsinkin asema suomessa paranisi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jenni Vilen:

Vastaanotetun työpaikan on aina nostettava elintasoa. Tuloloukut ja köyhyysloukut ovat todellinen ongelma mikä johtaa työpaikoista kieltäytymiseen. Tällaisilla kiristyksillä vain siirretään olemassaolevaa ongelmaa toisaalle.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jenni Vilen:

Ihmiselle itselleen täytyy kuulua päätäntävalta oman omaisuuden käytöstä. Aina.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jenni Vilen:

Valtion raju väliintulo rajoittaen kaikkien yritysten aukioloja on väärin. Yrittäjän on itse pidettävä liikettään auki silloin kun se on kannattavaa. Oli kyseessä sitten anniskeluravintola, kampaamo tai kauppa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jenni Vilen:

Kuntien omassa päätäntävallassa tulee olla laadukkaiden palvelujen järjestäminen kuntalaisille. Jos toiminta on mallillaan niin millään pakolla kuntia ei tarvitse yhdistää. Valtion pakotteet kuntien yhdistämiselle vähentämällä valtion avustuksia on naurettavaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jenni Vilen:

Palkkojen polkeminen lisää vain työn kannattamattomuutta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jenni Vilen:

Yhdenkään alueen Suomessa ei tarvitse olla sen enempää erityisasemassa kuin muidenkaan. Jos näin on, eri alueilla asuvat ihmiset asettuvat eriarvoiseen asemaan. Kuinka tälläinen epätasa-arvo voitaisiin hyäksyä?

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jenni Vilen:

Osittain. Palveluja voidaan yksityistää pienille palveluntarjoajille ja yhdistää ajanvarausjärjestelmää. Valitettavasti tällähetkellä yksityisiä terveyspalveluja tarjoavat vain suuret, monikansalliset yritykset ilman verotuloja Suomeen. Tätä en kannata.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jenni Vilen:

Valtaa valitettavasti viedään jatkuvasti pois kuntien käsistä sote- asioissa. Kuntien vaikutusmahdollisuutta suurissa sote piireissä on nostettava.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jenni Vilen:

Tämä muutos saattaisi vaikuttaa hyvinkin positiivisesti työllisyystilanteeseen kun uutta teknologiaa käyttävät taksiyritykset voisivat palkata työvoimaa taksityöhön.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jenni Vilen:

Suomen vaikutusvalta EU:ssa on pieni. Jos siellä tehdään Suomella haitallisia päätöksiä, Suomi ei pysty siihen vaikuttamaan. Lisäksi se vie kansalaisten uskoa demokratiaan mitä uskomattomimpien direktiivien muodossa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jenni Vilen:

Suomen ei tarvitse tehdä mitään askelta Natoon ennenkuin Ukrainan tilanne on rahoittunut ilman pelkoa uudesta kylmästä sodasta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jenni Vilen:

Puolustusmäärärahat tarvitsevat kiireistä nostoa ennenkuin Suomen puolustus menee vielä huonompaan kuntoon. Määrärahoja on nostettava ainakin 50%.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jenni Vilen:

Maahanmuuttoa on Suomen edun mukaista aina tarkastella kriittisesti. Lähtökohtaisesti kuitenkin työperäinen maahanmuutto on huomattavasti parempaa kuin elintasopakolaisuus.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jenni Vilen:

Samat oikeudet kaikille pareille ja heille käyttöön rekisteröity parisuhde. Uskonnollisten yhteisöjen mahdollisuus päättää ketä vihkii on säilytettävä ja heille mahdollisuus käyttää avioliitto -nimitystä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jenni Vilen:

En hyväksyisi sitä, koska sijoitus Iittiin tarkottaisi vain tilaisuutta saada ei toivotut lähelle, mutta riittävän kauas kaupunkikuvasta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jenni Vilen:

Kurinpidollisissa kysymyksissä on ongelmana se, että tiukan kurin keinoja on helppo väärinkäyttää. Tosin luokassa myös opettajan turvallisuus on taattava joten suosisin yhteisiä kurinpidollisia sääntöjä koko koulumaailmaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jenni Vilen:

Nykyistä politiikkaa seuranneena on vain mietittävä, että kenellähän tälläinen arvopohja on.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jenni Vilen:

Osittain voidaan, mutta kunnan resurssit tuskin riittävät laadukkaiden palveluiden toteutumisen vahtimiseen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jenni Vilen:

Taikasana: Prgoressiivinen verotus.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jenni Vilen:

Ihmeellinen kysymys. Näistä ominaisuuksista saa palkintoja elämässään varmasti, mutta sen ei tarvitse olla miljoonatuloja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jenni Vilen:

Raskaita ovat jos ne eivät kannusta ihmisiä yhteiskunnan jäseneksi. OIkeilla uudistuksilla tästä voitaisiin päästä täysin uuteen tilanteeseen.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jenni Vilen:

Näin tekisin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jenni Vilen:

Kyllä. Laadukkaaseen päätöksentekoon kuuluu muutenkin asioiden tarkastelu kaikilta kannoilta. Suomen talouskasvu on kuitenkin aina etusijalla.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset