KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jani Mäkelä, Perussuomalaiset, 114

Oma esittely

Olen lappeenrantalainen 38-vuotias perheenisä. Minulla on tietotekniikan amk-tutkinto ja työskentelen alalla. Vaikutan aktiivisesti kuntapolitiikassa. Arvomaailmani on isänmaallinen ja maltillisen konservatiivinen. Asetan Suomen ja suomalaiset etusijalle muuttuvassa maailmassa. Vastaan monista luottamustehtävistä perussuomalaisissa. Sain suurimman kannatuksen piirin jäsenäänestyksessä eduskuntavaaliehdokkaista. Äänestäjä - tutustuthan tavoitteisiini lähemmin äänestyspäätöksesi tueksi. Toivon osoittautuvani luottamuksesi arvoiseksi kevään vaaleissa!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jani Mäkelä:

Aivan ensimmäisenä velkaantumista pitää karsia leikkaamalla turhat tulonsiirrot ulkomaille ja talous on saatava kasvuun. Ei ole mielestäni rakentavaa lähteä aina siitä, että velkaantumisen taittaminen tarkoittaa hyvinvoinnista leikkaamista. Myös palveluita voi järjestää nykyistä järkevämmin ja kustannustehokkaammin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jani Mäkelä:

Varmasti korkeimmissa tuloluokissa on kiristämisen varaa. Keskiluokkaa ja toimihenkilöitä ei kuitenkaan tule kurittaa enää suuremmilla veroilla. Verotuksen kiristäminen tietyn rajan jälkeen alkaa syömään ostovoimaa eikä enää palvele tarkoitustaan, kun verokertymä ei enää kohoa liian korkean veroprosentin mukaisesti.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jani Mäkelä:

Nyt kun lisäydinvoiman rakentamisesta on tehty päätös eduskunnassa, lisää ei enää lähiaikoina tarvita. On tärkeää että tällä hetkellä rakenteilla olevat ydinvoimalat saataisiin rakennettua onnistuneesti ja käyttöön kunnialla.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jani Mäkelä:

Kysymyksessä on jostain syystä (tarkoitushakuisesti?) niputettu kotimainen ja uusiutuva energianlähde turve mukaan ulkomaisen fossiilisen polttoaineen kanssa. Turpeen käyttöä pitää suorastaan lisätä - se parantaa energiaomavaraisuutta ja vahvistaa pyrkimystä vähentää riippuvuutta Venäjän kaasusta tai kivihiilestä yleensäkin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jani Mäkelä:

Tässä pitäisi määritellä "julkinen sektori". Ei opettajia tai sairaanhoitajia voi vähentää, päinvastoin jatkossa tarvitaan entistä enemmän hoitohenkilökuntaa. Sitä kannatan, että valtion hallintoa, ministeriöitä ja muuta byrokratiaa karsitaan ja säätelyä vähennetään.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jani Mäkelä:

Ruotsi on marginaalinen kieli maailmalla. Ei sen osaamisesta ole mitään haittaa ja puolestani jokainen opiskelkoon sitä vapaaehtoisesti jos haluaa. Kielivalinnan tulee kuitenkin mielestäni olla vapaa ja suomalaisten on järkevää opiskella mieluumminkin maailmalla tai edes Euroopassa puhuttuja valtakieliä niilläkin resursseilla, jotka nyt käytetään ruotsiin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jani Mäkelä:

Tässä lähdetään lähestymään työttömyyden ongelmaa väärästä näkökulmasta, kaatamaan syy työttömyydestä ihmisen ja yksilön niskaan. Nykyisillä työttömyysluvuilla asia on niin, ettei työtä vaan aina ole saatavilla vaikka työhaluja löytyy. Systeemissä on se ongelma, että esimerkiksi provisiopalkatun tai osa-aikaisen työn tekeminen vaarantaa ihmisen perustoimeentulon. Se ei ole kohtuullista, kuten eivät myöskään tuntien päivittäiset työmatkat.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jani Mäkelä:

Vanhuksille tulee taata oikeus hyvään hoitoon ja inhimilliseen kohteluun. Hoidon omavastuun on syytä olla kohtuullinen, tässäkin "maksukyvyn mukaan" on hyvä periaate.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jani Mäkelä:

Mitä hyötyä siitä on kellekään, jos rajoitamme yleensäkään kellonajan tai päivän perusteella yrittäjän mahdollisuutta tarjota palveluita maksuhaluisille asiakkaille?

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jani Mäkelä:

Kuntaliitokset eivät yksin ratkaise mitään ja itsehallintoa sekä kuntademokratiaa pitää kunnioittaa. Tietyn rajan jälkeen on kuitenkin väärin, että elinkelvottomia kuntia hallintoineen pidettäisiin pystyssä väkisin muiden rahoilla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jani Mäkelä:

On vaarallinen tie lähteä polkemaan työehtosopimuksissa määritettyjä minimitasoja. Ne ovat alalla kun alalla niin matalia, että sellaisella palkalla on vaikea tulla toimeen. Emme voi voittaa halpamaita palkkakisassa, on löydettävä muut keinot pärjätä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jani Mäkelä:

Tämä on tärkeä ja hyvä periaate, mutta ei miten pitkälle tahansa. Muuttoliikettä tapahtuu väistämättä ja ihmisen on vaikea asua seudulla jossa ei ole tarjolla työpaikkoja tai palveluita. Ei niitä voi keinotekoisestikaan luoda.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jani Mäkelä:

Eivät ne voi "samassa" asemassa olla, koska vastuun perusterveydenhoidon järjestämisestä ja vaativasta erikoissairaanhoidosta kantaa kuitenkin aina yhteiskunta. Niistä ei mitenkään saa kannattavaa bisnestä, eikä pidä yrittääkään. Yksityisellä terveyspalveluiden tuotannolla on oma tärkeä roolinsa tietyissä asioissa - suutari pysyköön lestissään.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jani Mäkelä:

Soteuudistuksessa on iso riski siihen, että kunnallinen itsehallinto ja lähidemokratia romuttuvat. Kun kunnan budjetista yli puolet menee soteen, mitä itsehallintoa enää edustaa jos päätösvalta sellaisesta rahasta ja sillä toteutettavista asioista valuu pois kunnalta? Tärkeintä on kuitenkin ihmisten saama palvelu, ei kunnan tai poliitikkojen valta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jani Mäkelä:

Periaatteessa olen rajoituksia vastaan, mutta taksiliiketoiminnan vapauttamisesta on kautta maailman ollut huonoja tuloksia mm. rikollisuuden muodossa. Ehkä on syytä pitäytyä laadukkaissa taksipalveluissamme toistaiseksi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jani Mäkelä:

EU:sta ei mitenkään voi olla Suomelle enemmän hyötyä, koska siihen on otettu aivan liikaa meistä jäljessä olevia maita. Koska unioni pyrkii tasaamaan elintason eroja, se johtaa väistämättä meidän elintasomme heikentymiseen. Tämä nähdään käytännössä mm. nettojäsenmaksun nousussa miljardiin vuodessa samalla kun vaikutusvaltamme unionissa puolittuu.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jani Mäkelä:

Suomen ei kannata tällaisessa tilanteessa millään tapaa ainakaan vaarantaa kenenkään haluja investoida maahamme. Pääomaa on saatava tulemaan tänne päin, ei karkaamaan pois. Pääomamarkkinoita pitäisi kuitenkin yleisesti ottaen saada paremmin kontrolliin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jani Mäkelä:

Itse olen sotilaallisen liittoutumattomuuden kannalla tässä tilanteessa. Jos natosta järjestetään kansanäänestys, olen kuitenkin valmis toteuttamaan enemmistön tahdon riippumatta tuloksesta. Pienen maan puolustuspoliittisten ratkaisujen tulee perustua kansan laajaan tukeen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jani Mäkelä:

Suomen turva on aina viime kädessä oma puolustus, oltiinpa liittoutuneita tai puolueettomia. Puolustusvoimia on heikennetty tällä hallituskaudella liikaa, nyt on viimeistään aika korjata asia ja antaa maamme puolustajille tarvittavat voimavarat.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jani Mäkelä:

On pidettävä kiinni ja tiukennettava. On vaikea nähdä, mihin työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan massatyöttömyyden aikakaudella.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jani Mäkelä:

Olen perinteisen avioliiton kannalla ja vastustan samaa sukupuolta olevien ulkopuolisen adoption oikeutta. Lain edessä tasa-arvoisuuden olisi voinut toteuttaa muutenkin kuin muuttamalla koko avioliiton käsitteen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jani Mäkelä:

Vaikka kunta saakin kenties tästä välitöntä hyötyä verotulojen ja valtion rahoituksen muodossa, on syytä muistaa että veronmaksajien pussista ne rahat lopulta kuitenkin otetaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jani Mäkelä:

Entisajan kurinpitoon ei sinänsä ole paluuta, mutta sekään ei ole hyvä että opettajalta viedään keinot kurin pitoon luokassa. Ryhmät ovat isoja ja yhteiskunta pirstaloituu - on muiden oppilaiden etu, että järjestyshäiriöt saadaan hoidettua.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jani Mäkelä:

Samaa mieltä. Suomessa ja suomalaisessa kulttuurissa on paljon hyvää ja säilyttämisen arvoista. Meidän tulee olla ylpeitä perinteistämme, niin muutkin kansat ovat.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jani Mäkelä:

Ulkoistus ei ole mikään oikotie onneen. Joissakin palveluissa siitä voi olla hyötyä, mutta ei missään tapauksessa voi yleisesti ottaen sanoa että pitää yksityistää. Eivät yritykset tee hyväntekeväisyyttä, kyllä ne laskuttavat toimittamistaan palveluista.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jani Mäkelä:

Tässä pitää nyt määritellä, mitä palveluita tai etuuksia leikataan ja miten paljon tai mitä veroja nostettaisiin. Nämä ovat arvostuskysymyksiä, joistakin palveluista on valmis maksamaan ja toisista ei. Joitakin veroja voi korottaa, toisia ei.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jani Mäkelä:

Kyllä tietty mahdollisuus tienata enemmän osaamisellaan ja tuottamallaan lisäarvolla pitää olla olemassa, muuten eletään suunnitelmataloudessa. Mutta tässä ei pidä mennä yli rajan - ei kukaan ole kymmenien hyväpalkkaisten työntekijöiden palkan arvoinen yksinään. Suunta on tällä hetkellä väärä, siksi vastasin jokseenkin eri mieltä enkä jokseenkin samaa mieltä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jani Mäkelä:

Riippuu siitä, paljonko palveluiden tuotantoa pystytään tehostamaan ja yksityistä sektoria saadaan kasvuun. Tällä hetkellä kehitys on kestämätöntä ja suunnanmuutos tarvitaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jani Mäkelä:

Tiettyyn rajaan asti kyllä. Olemme huolehtineet ympäristöstä esimerkillisesti ja nyt pitäisi pärjätä globaalissa kilpailussa sellaisiakin maita vastaan, jotka eivät ympäristöasioista murehdi. Järki kuitenkin on otettava käteen eikä mitään ekokatastrofeja (esim. uutta Talvivaaraa) pidä tuottaa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jani Mäkelä:

Tiettyyn rajaan asti kyllä. Olemme huolehtineet ympäristöstä esimerkillisesti ja nyt pitäisi pärjätä globaalissa kilpailussa sellaisiakin maita vastaan, jotka eivät ympäristöasioista murehdi. Järki kuitenkin on otettava käteen eikä mitään ekokatastrofeja (esim. uutta Talvivaaraa) pidä tuottaa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset