KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jari Lindström, Perussuomalaiset, 112

Oma esittely

1.kauden kansanedustaja Kouvolasta. Eduskuntaryhmän pj. ja työelämä-ja tasa-arvovaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan jäsen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jari Lindström:

Leikkauksiltakaan ei voida välttyä, ne on kuitenkin tehtävä mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jari Lindström:

Työn verotuksen kiristäminen ei kannusta ja monen kohdalla mennään jo nyt kipurajalla., olisin maltilisuuden kannalla. Toki jonkinlainen progressio on paikallaan. Verot maksukyvyn mukaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jari Lindström:

Verrattuna nykyiseen määrään, kyllä. Jos haluamme pitää kiinni ilmastositoutumistamme, niin ydinvoimaa ei voida ohittaa realistisena vaihtoehtona päästöttömyytensä vuoksi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jari Lindström:

Kivihiilen ja maakaasun KYLLÄ. Turpeen EI. Turve on kotimainen energianlähde ja sen käyttö pitää turvata jatkossakin. Ympäristöasiat pitää toki hoitaa vastuullisesti!

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jari Lindström:

Vientitulomme ei riitä elättämään nykyistä julkista sektoria. Ero kasvaa jatkuvasti ja se on suuri ongelma!

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jari Lindström:

Ei pakolla vaan vapaaehtoisuuden pohjalta!

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jari Lindström:

Meillä ei ole varaa nykyisen suuruiseen työttömyyteen ja siksi tätäkin pitää harkita yhtenä keinona.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jari Lindström:

Esimerkki turhasta sääntelystä. Vaikka alkoholin haitat tunnetaan ja myönnetään, niin silti olen tätä mieltä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jari Lindström:

Ei kuntien määrä mitään ratkaise, eikä niiden koko! Pieni kunta voi olla tehokas ja suuri tehoton.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jari Lindström:

Ymmärrän joustamisen ja paikallisen sopimisen niin, että tämä tapahtuu yhteisesti sopimalla, ei sanelemalla. Jos TES:n alle mennään, niin vastaavalla tavalla pitää työnantajan sitoutua yhtä merkittävällä vastaantulolla. Esim. lupaamalla säilyttää työsuhde.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jari Lindström:

Koko Suomen asuttuna pitämisen tulee tapahtua myös muin toimin kuin verovaroin. Valtio on myös mahdollistaja ja aluepolitiikka ohjaa asumista sekä työntekemistä. Suomen keskittyminen Etelä-Suomeen ei ole viisasta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jari Lindström:

Julkinen puoli kuntoon ja toimivaksi. Yksityisellä on erityisen tärkeä rooli palvelujen täydentäjänä ja erikoistujana. Turhaa vastakkainasettelua olisi vältettävä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jari Lindström:

Kyllä kunnille pitää jättää mahdollisuudet tuottaa itse sote-palveluja kykynsä mukaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jari Lindström:

Aivan vapaa ja villi kilpailu esim. Ruotsin mallin mukaisesti, tuo mukanaan myös ongelmia. Hinnat voivat aiheuttaa ikäviä yllätyksiä asiakkaille!

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jari Lindström:

Eu puuttuu aivan liikaa kansallisvaltioiden asioihin. Suomi on aivan liian usein hävinnyt edunvalvonnassaan ja lisäksi, EURO ei sovi valuuttana Suomelle. Suomi on vientimaana kärsinyt vahvasta eurosta valtavasti!

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jari Lindström:

Vasta sitten kun kaikki muutkin ovat siinä mukana, asiaa voidaan harkita!

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jari Lindström:

EN kannata NATO-jäsenyyttä!

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jari Lindström:

Uskottava maanpuolustus vaatii lisäresursseja!

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jari Lindström:

Tässä työttömyystilanteessa on vastuutonta helpottaa työperäistä maahamuuttoa. Herää kysymys, miksi jotkut tätä haluavat? Palkkojen polkemisen vuoksi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jari Lindström:

Adoptio-oikeudessa menee oma rajani ja en voi tätä hyväksyä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jari Lindström:

Kuri ei ole väkivaltaa vaan rajojen asettamista. Siksi kannatan "tiukempaa kuria".

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jari Lindström:

Osa palveluista menee jo nyt ulkoistuksen kautta. Ei-lakisääteiset tehtävät ovat alku ja jos yksityinen pystyy tarjoamaan palveluja tehokkaammin, niin suunta on selvä. Mutta kaikki tämä on tehtävä HARKITEN.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jari Lindström:

Mahdoton kysymyksen asettelu! Riippuu täysin tilanteesta ja asiasta

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jari Lindström:

Eivät ne ole hyväksyttäviä, mutta tietty kannustavuusaspekti on säilytettävä. Jos joku on ottanut omalla kustannuksellaan taloudellisia riskejä ja menestyy, niin se hänelle sallittakoon.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jari Lindström:

Kaikkeen ei vaan raha riitä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jari Lindström:

Ei tähän ole mitään tarvetta. Mutta ei myöskään niin, että mennään pelkästään ympäristökylki edellä!

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jari Lindström:

Eihän kukaan ehdoin tahdoin halua ympäristöään pilata. Ja kyllähän nyt jo on YVA-arviointi käytössä ja hyvä niin. Pitää vaatia käyttöön BAT-tekniikkaa ja etsiä sellaisia ratkaisuja, jolla hankkeet voidaan viedä maaliin.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset