KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Raul Lehto, Perussuomalaiset, 111

Oma esittely

Naimisissa, kunnanvaltuutettu, kirkkovaltuutettu, PRO luottamusmies. Pyöräilee, kalastaa, metsästää, puhuu mielellään ihmisten kanssa. Pitkäjänteinen, voimakastahtoinen, yhteistyöverkostoja rakentava, politiikka ei ole mattopainia. Aina teen parhaani, muuta ei voi vaatia. Yrittää pitää aina, eikä haikailla menetettyjä mahdollisuuksia.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Raul Lehto:

Suuria leikkauksia ei ole mahdollista tehdä, mutta toimontoja kehittämällä/asiakkaan valinnanmahdollisuuksia lisäämällä voidaan saavuttaa etuja. Velkaantuminen on saatava hallintaan, jotta takamatka aikanaan talouden elpyessä ei ole liian pitkä, harkittu velkaantuminen pitää nyt rakenteet koossa, se ei ole ongelma. On silti oltava tarkkana ja arvioitava mistä voidaan säästöä hakea ja millaisilla vaikutuksilla, säästö ei ole itsetarkoitus, vaan vaikuttavuus.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Raul Lehto:

Hyvin ansaitseva on suhteellinen käsite, kaikkea verotusta tulisi leikata ja kannustaa työntekoon. Progressiivinen verotus on jo nyt tiukkaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Raul Lehto:

Me tulemme tarvitsemaan sähköä enemmän ja vanhaa kapasiteettia leikataan, tuonnista pitää voida vapautua. Olemme nyt täysin riippuvaisia itämaisesta ja muusta Pohjoismaisesta energiasta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Raul Lehto:

Kivihiilen kyllä, mutta kaasu on puhdasta ja turve kotimaista, joka on hitaasti, mutta uusiutuva energianlähde. Turvetta voidaan korjata kestävänkehityksen edellytyksin jos vain halutaan, virheistä tulee oppia.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Raul Lehto:

Varmaan on hyvä arvioida toimintoja yhteiskunnallisesti, mutta sektorin koko ei sinällään ole keskeinen kysymys, vaan sen vaikuttavuus. Julkisella sektorilla on omat suuret ansionsa, mutta on selvää, että kaikkea tulee voida arvioida ja muuttaa tarpeen vaatiessa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Raul Lehto:

Kollektiivinen pakko aiheuttaa vain ongelmia. Työnhakuun pitää soveltaa Kuopionmallia, eli etsivää ja jalkautuvaa toimintaa. Pakko ottaa vastaan antaa mahdollisuuden hyödyntää heikossa asemassa olevaa ja tuo markkinoille työtä, jolla ei voi pärjätä. Työntarjontakin tulee olla markkinaehtoista, jos työ on terveellä pohjalla sille löytyy myös ottaja. Ei kukaan halua olla sivussa yhteiskunnasta,

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Raul Lehto:

Näinhän tehdäänkin ja enemmin kun toiminnallinen elinikä kasvaa. Toisella puolen tämä on omaisuuden sosialisoimista ja ryöstämistä markkinavoimien armoille. Yksityisomistuksella on vahva suoja.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Raul Lehto:

Ne vähenevät muutenkin, kunta on asukkaidensa antama mandaatti omalle lähidemokratialle, ei mikään luku valtionrattaissa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Raul Lehto:

Työntekijä on aina lapsipuolenasemassa näissä neuvotteluissa, jos palkka on ainoa jousi, se ei auta muuttamaan kannattamattomia rakenteita tai kehittämään tuotteita. Suomi on palkkavetoinen yhteiskunta ja leikkuri tuohoaa kysynnän, silloin ei ole ostovoimaa ja kierre on valmmis.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Raul Lehto:

Elää pitää voida, mutta ei voida vaatia kohtuuttomia palveluita, ilman että matka niihin samalla kasvaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Raul Lehto:

Kun yksityinensektori kaipaa itselleen omaa asemaa, niin tokihan kunnilla pitää olla sama mahdollisuus, jokainen tarve on omanlaisensa, ei ole yhtä sopivaa muottia.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Raul Lehto:

Korot ovat olleet matalat ja tuoneet tavalliselle kansalle hyötyä. Haittojen ja hyötyjen ainaiselle vatvomiselle pitää laittaa loppu ja kehittää sitä paremmaksi. Meille sopivammaksi, ei muut sitä meille tee, itse me rakennamme oman paikkamme maailmassa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Raul Lehto:

Suomi on niin pieni markkina, että tuotot jäävät pieniksi ja kustannukset suuriksi. On mahdollista, että raha pikemminkin virtaa maastamme ulos suurille jäsenmaille. Hyöty on kyseenalainen, haitat suuret.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Raul Lehto:

Asiaa ei ole selvitetty, eikä turvallisuuspoliittista kantaa ole otettu. Keskustelu on avointa, sen pitää ensin alkaa. Periaatteessa mikään liitto ei ole autuas, me emme maantiedettä muuta liitolla tai liittoutumattomuudella.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Raul Lehto:

Nykyinen toiminta on turvattava.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Raul Lehto:

Palkkojen polkeminen ja työvoiman liikuttaminen tähtää vain lyhytnäköiseen pikavoittoon työnantajien markkinoilla. Epäonnistunut politiikka on laskenut syntyvyyttä, se tulee korjata ja suosia kotimaista tuotantoa. Huippuosaaminen ja kapeat osaamisalat ovat erikeseen, niillä globaalit markkinat ovat jo osaamisen kannalta välttämättömät.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Raul Lehto:

He saavat vapaasti rakentaa omat traditionsa, laillista asemaa voidaan muutta ja parantaa muutenkin. Tämä ei ole yhteiskunnallinen asia ottaa kantaa erilaisiin seksuaalijärjestelmiin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Raul Lehto:

Eikö ensin pidä olla jotakin annettavaa tulijoille?

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Raul Lehto:

Kuri, pikemminkin pitää puhua kasvattamisesta ja laadusta. Jos kotoa ei saada riittäviä eväitä, ei se koulussa kuria jakamalla parane.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Raul Lehto:

Kyllä, mutta ilman kahleita, nämäkin ovat ajassa muuttuvia arvoja.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Raul Lehto:

Tarve ja laatuharkinnalla, ei mikään sijoittaminen ole itsearvo, vaan laatu, toimivuus ja saatavuus.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Raul Lehto:

Tätä pitää tarkastella kokonaisuuten, ei yhtenä massana.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Raul Lehto:

Tuloero ei ole merkitsevä tekijä, vaan alin tulo. Kyllä eroja on aina, mutta kukaan ei saa pudota kelkasta. Kun kehitys menee eteenpäin, pitää alimman tulon kohdalla ymmärtää myös nykyajan tarpeet, vaaditaan tiettyjä perusedellytyksiä, ne maksavat. Kehittymistä pitää siis suunnata alempiinkin tuloluokkiin. Jos tätä ei sallita, ei yhteiskunnallinen kehitys ole mahdollinen, yhteiskunta on juuri niin vahva, kuin sen "heikoimmat" lenkit. Se tuppaa unohtumaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Raul Lehto:

Nehän tulevat suoraan kulutukseen, eli eivät ole mitenkään pois yhteiskunnan rahataloudesta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Raul Lehto:

Ne eivät ole ristiriidassa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Raul Lehto:

Kaikki ihmisen toiminta aiheuttaa muutoksia ympäristössä, ne tulee arvioida, haitat minimoida. Sen mukaan päätökset, nykyinen lupajärjestelmä on liian hidas ja raskas. Se jarruttaa myös hyvää kehitystä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset