KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pekka Korpivaara, Perussuomalaiset, 110

Oma esittely

Olen rakennusinsinööri ja työskentelen projektien valvojana ja rakennuttajana ympäri Suomen. Tunnen pätkätyöt ja työttömyysjaksot. Olen ajanut rohkeasti ja päättäväisesti oikeudenmukaisuutta, päätöksenteon avoimuutta ja asiakirjojen julkisuutta silloinkin kun muut ovat olleet kumileimasimina. Avoimuus ja julkisuus tulisi koskea myös kuntien monopoliyhtiöitä. Energiayhtiöiden kautta ei tule piiloverottaa kuntalaisia ja lisätä asumisen kustannuksia. Olen toistuvasti vastustanut johtajien ylisuuria ja järjettömiä palkankorotuksia sekä bonuksia. Olin kaupunginhallituksessa 2013 ainoa, joka ei hyväksynyt kaupunginjohtajan kultaista kädenpuristusta, vallan lisäämistä ja etuuksien nostoa. Samassa kokouksessa päätettiin vähentää/ irtisanoa yli 600 kaupungin työntekijää! Perheeseeni kuuluu myyjänä työskentelevä vaimoni, kaksi lasta ja koira. Sotilasarvoltani olen yliluutnantti ja olen palvellut muun muassa Bosniassa ja Afganistanissa sotilastehtävissä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Pekka Korpivaara:

Suomi ei voi jatkaa velaksi elämistä. Pikavippitalous ei voi olla talouden perusta. Matti Vanhasen hallitus päätti loppusyksystä 2008, että Suomi ryhtyy ottamaan lisää velkaa. Sen jälkeen joka vuosi Suomi on elänyt velaksi ja ottanut uutta velkaa vanhan päälle. Jokaisella suomalaisella on 20.000 euroa julkista velkaa. Vuodesta 2008 Suomen velka on kuudessa vuodessa lähes tuplaantunut: 54:stä 95:en miljardiin euroon.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Pekka Korpivaara:

Suomen palkkaverotus on jo nyt maailman huippua. Maksimissaan työtuloista menee yli 50%, eläkeläisillä jopa yli 60% tuloveroa. Ansiotulot tulevat kuitenkin työstä, eivät työtä tekemättä pääomista. Pääomatulojen verotus on 30%/32% eli huomattavasti alempi. Kun katsoo Suomen 2000 suurituloisimman verotiedot, niin suurin osa on saanut tulonsa pääomista ja kokonaisveroprosentti on alle 35%. Siten ansiotulojen reilusti suurempaa veroastetta ei ole enää syytä korottaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Pekka Korpivaara:

Suomen ei pitäisi tuoda venäläistä ydinenergiaa. Suomen teollisuus on energiavaltaista, joten sille tulee tarjota energia kilpailukykyiseen hintaan. Muuten Suomen työttömyys kasvaa. Päätöksenteko tulee perustua teollisuuden tarpeisiin ja näkymiin päätöksiä tehtäessä. Suomi pitäisi olla sähköntuotannossa omavarainen. Suomi tuo neljänneksen sähköstään.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Pekka Korpivaara:

Energiaratkaisut (voimalaitokset yms.) tehdään 30-50 vuodeksi. Siirtyminen eri energiaratkaisuihin ei tapahdu hetkessä. 10 vuotta on energian rakenneratkaisujen näkökulmasta lyhyt aika. Esimerkiksi omakotitalo, joka on voimalaitosta huomattavasti pienempi ja helpompi muuttaa, lämmitysmuodon vaihtaminen on iso ja kallis ratkaisu. Suomi tarvitsee suunnitelmallista, vakaata ja ennustettavaa energiapolitiikkaa, jolla tuetaan Suomen yritystoimintaa ja työllisyyttä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Pekka Korpivaara:

Suomessa työntekijöistä säästetään, kun samaan aikaan johtajat lisääntyvät ja johtajien palkat nousevat. Johdon määrä ja suhteellinen palkkaosuus tulisi leikata vuoden 2000 tasolle. Ministeriöt ovat jääneet leikkausten ulkopuolelle. Valtion, kuntien ja valtionyhtiöiden johdon palkat tulee leikata suhteuttaen ne ministerien noin 9500 euron kuukausipalkkaan.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pekka Korpivaara:

Kansalaisaloite pakkoruotsista luopumiseksi oli hyvä keskustelun avaus. Keskustelua tulisi kuitenkin laajentaa käsittämään ruotsinkielen vaatimukset virkoihin. Samalla kun poistetaan opiskelun pakollisuus tulisi myös muuttaa virkojen vaatimuksia ruotsinkielen taidosta. Muuten nuorilta rajataan helposti pois merkittävä määrä työmahdollisuuksia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Pekka Korpivaara:

Työnteko pitäisi tehdä kannattavaksi, myös pienipalkkaisen työn vastaanottaminen. Tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi käteen jäävä verotuksen alarajaa merkittävästi nostamalla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Pekka Korpivaara:

Laitoshoidon hoitomaksut perustuvat jo nykyisellään maksukykyyn. Yksityiset palvelut ja niiden ostaminen tulevat varmasti lisääntymään varakkaampien vanhusten keskuudessa myös vapaaehtoisesti ja asennemuutoksen kautta. Hoitovuorokausi laitoksessa maksaa keskimäärin yli sata euroa. Siten kymmenessä vuodessa hoitopalveluihin kuluu 400.000 euroa, joten käytännössä useimpien kaikki omaisuus menisi hoitomaksuihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Pekka Korpivaara:

Ravintoloiden pitäisi saada olla auki itse päättäminään ja kannattaviksi katsominaan aikoina. Nyt jopa tunnin jatkoaika tarvitsee jatkoaikaluvan. Erilaiset turhat luvat maksavat, lisäävät yrittäjän ja viranomaisten työtä. Turhaa byrokratiaa tulee purkaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pekka Korpivaara:

Suuruus ei merkitse tehokkuutta. Kuntien alasajo perustuu mututuntumaan, ei tosiasioihin. Kuntien pakkoliitossuunnitelma on demokratian halveksuntaa, jossa poljetaan jopa perustuslakia. Julkisissa palveluissa suuri ei tarkoita optimaalisinta, jolloin saavutetaan paras ja kustannustehokkain palvelutuotanto. Valtio on itse ajanut kunnat tukalaan taloustilanteeseen, jota kuntaliitokset eivät helpota.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pekka Korpivaara:

Yrityksiin kohdistuvia maksuja ja piiloveroja tulisi alentaa sekä byrokratiaa vähentää. Lupaprosesseja tuli selkeyttää ja nopeuttaa. Näin yritysten kilpailukyky paranee. Suomen menestys on perustunut solidaariseen palkkapolitiikkaan. Johdon palkat menevät yrityksessä samasta rahapussista kuin työntekijöidenkin palkat. Olen vastustanut Kouvolassa johtajien ylisuuria ja järjettömiä palkankorotuksia ja bonuksia ainoana kaupunginhallituksessa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Pekka Korpivaara:

Haja-asutus tarvitaan teollisuuden perustaksi. Suomi elää viennistä. Tulevaisuudessa Suomen menestyminen nojautuu luonnonvarojen nykyistä älykkäämpään hyödyntämiseen ja jalostamiseen. Esimerkiksi puukuitua käytetään lääkkeiden, tekstiilien ja biokemian tuotteiden valmistamiseen. Työvoima haja-asutusalueella on järkevää teollisuuspolitiikkaa, ei vain aluepolitiikkaa. Ihmisiä tarvitaan siellä, missä luonnonvaroja kerätään, kuljetetaan ja jatkojalostetaan. Emme voi vain palvella toisiamme.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Pekka Korpivaara:

Julkishallinnosta ei saa tulla sote-yritysten sahasampoja lääkärifirmojen tapaan. Yksityiset palvelut tulevat lisääntymään, mutta palvelujen tulee olla kaikkien saatavilla taustasta riippumatta. Palvelutuotannon on oltava hallintonsa, rahoituksensa ja toteutuksensa puolesta avointa. Yksityisten palvelujen tulee tukea julkista palvelutuotantoa ja olla sen kirittäjä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Pekka Korpivaara:

Sote-uudistusta ei pidä jatkaa nykymuodossaan. Lähipalvelut tuotetaan ja niistä päätetään tehokkaimmin lähidemokratialla. Sote-uudistus tuo Suomeen viisi erva-aluetta. Näissä hirviöalueissa Kaakkois-Suomen asioissa päätöksenteko siirtyy Helsinkiin. Tutkimukset eivät tue yleistä luuloa, että suuruus merkitsisi automaattisesti tehokkuutta ja kustannussäästöjä julkisissa palveluissa. Tämä on nähty myös kuntaliitoksissa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Pekka Korpivaara:

Hintarajoitus tulee säilyttää, jotta ei käy kuten Ruotsissa hintojen suhteen. Huijausta ei tule laillistaa. Taksien saatavuus kaikkialla on turvattava.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Pekka Korpivaara:

Suomi on hoitanut edunvalvontansa EU:ssa huonosti, siksi EU:sta on tällä vaalikaudella ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Suomen ei pidä taata muiden maiden velkoja, kun ne ovat hoitaneet asiansa huonosti. Euron osalta valuuttaunioni ei voi jatkaa entisellään ja entisin säännöin, joita ei noudateta. Vaihtoehtoja on tutkittava: pohjoiseurooppalainen valuuttaunioni, muu? Suomen pitää neuvotella Englannin ja muiden tapaan jäsenmaksualennuksista.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Pekka Korpivaara:

Rahoitusmarkkinavero on arvopapereiden kaupasta maksettava vero. Komission uusimmassa ehdotuksessa vero on laajennettu koskemaan myös veron ulkopuolella olevia jäsenmaita, kun kauppaa käydään arvopapereilla, jotka ovat rahoitusmarkkinaveroa käyttävän maan arvopapereita. Kyseisessä verossa pitäisi olla mukana mahdollisimman moni EU-maa, joilloin vero olisi toimivin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Pekka Korpivaara:

Ukrainan kriisi on osoitti, miten Sotsin olympialaisten jälkeen rauha muuttui äkisti nykyiseen levottomaan maailmantilanteeseen. EU:n tulisi tiivistää puolustusyhteistyötään. Yhteistyötä Ruotsin kanssa pitää jatkaa, monipuolistaa ja syventää. Puolustusliittoa Ruotsin kanssa pitäisi alkaa selvittää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Pekka Korpivaara:

Puolustusvoimat on yksi ainoa hallinnonala, joka on tehnyt sille määritellyt säästöt. Suomen on säilytettävä uskottava puolustus. Puolustusministeri Haglundin johdolla on tehty leikkauksia ennemmin kielipoliittisin kuin maanpuolustuksellisin kriteerein. Tämä ei voi jatkua. Vapaaehtoista maanpuolustus- ja kansalaistoimintaa tulee tehostaa ja tukea myös taloudellisesti.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Pekka Korpivaara:

Suomessa ei ole työvoimapulaa, eikä tule. Erityisesti nuorten työttömyys on huolestuttavan korkea ja lisääntynyt. Nykyinen tarveharkinta tulee säilyttää.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Pekka Korpivaara:

Suomessa pitäisi olla vain parisuhdelaki ja kaikkien parien tulisi läsnäolevina rekisteröidä suhteensa maistraatissa. Tämä varmistaisi, että parisuhde on vapaaehtoinen. Nyt eri uskonnollisten yhteisöjen vihkiessä asiaa ei voi varmistaa. Rekisteröinnin jälkeen parin voisi vihkiä avioliittoon uskontokunta omin säännöin ja rituaalein. Lapsiavioliitot tulisi kieltää. Adoptio-oikeutta lesbo- ja homopareille ei tule sallia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Pekka Korpivaara:

Kouvolan talous ei mahdollista turvapaikan hakijoiden maksatuksen päättyessä tarvittavaa kotoutusta ja muuta toimintaa. Vastaanottokeskus ja sen työpaikat tuovat työtä ja olisivat siten toivottavia, mutta lopullinen kokonaiskustannus turvapaikanhakijoista on pitemmällä aikavälillä negatiivinen. Pakolaisia autetaan enemmän ja paremmin lähellä kriisialueita. Usein pakolaisissa on suhteettoman suuri osuus nuoria miehiä, todelliset avuntarvitsijat ovat kriisialueilla tai niiden läheisyydessä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Pekka Korpivaara:

Koulukuria tiukentava laki tuli voimaan 1.1.2014. Opettajilla pitää olla riittävät valtuudet oppimisrauhan takaamiseksi kaikille oppijoille. Kasvatuksellisia lähestymistapoja tulee kehittää. Esimerkiksi jälki-istuntojen sijaan käytetään kasvatuskeskusteluja, tukioppilastoimintaa ja vertaissovittelua.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Pekka Korpivaara:

Lisäksi julkisuus ja läpinäkyvyys ovat demokratian perusta ja tarvitaan arvopohjaksi politiikkaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Pekka Korpivaara:

Palvelut tulee tuottaa pääasiassa kunnan omana tuotantona. Terveydenhuollon ulkoistaminen ja yksityistäminen ei ole tuonut kunnille säästöjä, vaan on jopa lisännyt kuluja ja nostanut hintoja. Asia on kuitenkin tilanneriippuvainen. Esimerkiksi vuokralääkärit tulevat huomattavasti omia lääkäreitä kalliimmiksi. Sen sijaan sairaankuljetusten siirtäminen sairaanhoitopiirien vastuulle on päinvastainen esimerkki, jossa kustannukset moninkertaistuivat. Asia on tilanneriippuvainen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pekka Korpivaara:

Veronkorotusten tie on kuljettu loppuun. Korkea verotus on vakava työllistymisen ja työpaikkojen este. Työn tekeminen on oltava aina kannattavaa. Yrityksille ei pidä säätää enempää piiloveroja ja maksuja. Turhaa byrokratiaa ja julkishallintoa tulee karsia ennemmin kuin nostaa veroja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Pekka Korpivaara:

Suomen menestys on perustunut solidaariseen palkkapolitiikkaan, jossa johtajien palkat eivät ole olleet moninkertaisia työntekijöihin nähden. Valtion, kuntien ja valtion omistamien yritysten johdon palkat tulee leikata suhteuttaen ne ministerien n. 9500 euron kuukausipalkkaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pekka Korpivaara:

Nykyinen hyvinvointiyhteiskunta voidaan säilyttää, mutta tukiviidakkoa tulee selkeyttää. Pitäisi luoda perustili-malli. Siinä jokainen saisi henkilökohtaisen tilin, jossa näkyisivät saadut etuudet ja maksetut maksut. Perustili nopeuttaisi ja yksinkertaistaisi asiointia, kun eri viranomaisilla olisi pääsy tiliin. Vähemmän byrokratiaa ja paperia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Pekka Korpivaara:

Me emme voi tuhota yhteistä maapalloamme, mutta Suomen ei tule luoda kilpailijamaitaan tiukempaa ympäristöpolitiikkaa. Esimerkiksi ilmansaasteet ovat globaaleja. Siten työpaikkojen siirtyminen vähempi ympäristötietoisiin maihin ei edistä globaalisti ympäristönsuojelua. Energiatehokkaimpien tehtaiden toimintaedellytykset pitää turvata niin, ettei hiilivuoto vie kasvihuonekaasupäästöjä EU:n ulkopuolelle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Pekka Korpivaara:

Periaatteessa jokainen tie- ja asuinaluehanke on ympäristöhaitta. Asiaa pitäisi katsoa kokonaisvaltaisesti ja globaalisti. Nykyiset ympäristöongelmat johtuvat pohjimmiltaan väestönkasvusta. Ihmismäärä on nelinkertaistunut yhdessä vuosisadassa ja kasvuvauhti jatkuu. Maapallo ja sen luonto ei kestä nykyistä väestönkasvua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset