KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ilpo Heltimoinen, Perussuomalaiset, 108

Oma esittely

Olen lappeenrantalainen 41-vuotias perheellinen mies. Olen kokenut yrittämiseen liittyvän byrokratian sekä työttömän arjen. Olen ehdolla kansanedustajaksi, koska haluan olla rakentamassa uudenlaista Suomea, jossa säätely ei tapa uusia yrityksiä, jossa palkalla pärjää ja jossa suomalaisten verorahat käytetään suomalaisten hyväksi.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ilpo Heltimoinen:

Leikkauksia ei saa kohdentaa heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ilpo Heltimoinen:

Markkinaehtoisesti ja turvallisuudesta tinkimättä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ilpo Heltimoinen:

Kivihiilen, turpeen ja maakaasun verotusta pitää laskea EU:n minimiin. Nyt verotus on korkeaa ja siitä kärsivät Suomen kansa sekä yritykset.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ilpo Heltimoinen:

Suomessa on liian pieni yksityinen sektori ja siksi julkista sektoria on kevennettävä. Julkinen sektori ei voi olla suurempi kuin mihin meillä on varaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ilpo Heltimoinen:

Monipuolinen kielivalikoima on Suomelle etu, ja marginaalikielen opiskelu ei tue tätä tavoitetta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ilpo Heltimoinen:

Työnteon pitää olla aina kannattavaa ja palkalla pitää pärjätä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ilpo Heltimoinen:

Suomalaiset maksavat koko työuransa ajan korkeita veroja ja maksuja. Kyllä ihmisellä on oikeus nauttia työnsä hedelmistä eläkkeellä!

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ilpo Heltimoinen:

Olen vapaaehtoisuuden kannalla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ilpo Heltimoinen:

Ei palkka-alelle! Kilpailukykyä voidaan parantaa myös madaltamalla esim. energiaveroja.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ilpo Heltimoinen:

Kyse on sekä kokonaismaanpuolustuksesta että monipuolisesta elinkeinorakenteesta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ilpo Heltimoinen:

SOTE-uudistuksessa pitäisi yhdistää sosiaali- ja terveyspalvelut. Jos palaset jaettaisiin yksityisille yrityksille, ei integraatiota syntysi. Palvelut yhdeltä luukulta!

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ilpo Heltimoinen:

EU on kallis ratkaisu tulonjakounionina. Äänestin EU-jäsenyyttä vastaan. EU:n pitäisi olla enemmän ulkopoliittinen kokonaisratkaisu ja vastapaino Venäjän nykyiselle politiikalle, eikä suinkaan euron hengissäpitämisorganisaatio hinnalla millä hyvänsä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ilpo Heltimoinen:

Valmistelun tulkitsen tässä yhteydessä tarkoittavan laajan tutkimuksen tekemistä, jossa arvioidaan jäsenyyden vaikutuksia sekä sisäiselle että ulkoiselle turvallisuudelle.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ilpo Heltimoinen:

Suomen puolustuskyky on saatava uskottavalle tasolle myös potentiaalisen hyökkääjän näkökulmasta, pelkästään suomalaisten poliitikkojen usko puolustukseen ei riitä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ilpo Heltimoinen:

Mielestäni adoptio-oikeus ei ole aikuisten oikeus vaan liittyy lapsen oikeuksiin. Lähtökohtana pitää olla lapsen etu. Vuosia on korostettu äiti- ja isäsuhteen merkitystä lapsen kehityksessä. Tämä tulisi ottaa huomioon myös lainsäädännössä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ilpo Heltimoinen:

Lappeenrannassa on jo vastaanottokeskus. Alueellinen tasa-arvo on otettava huomioon.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ilpo Heltimoinen:

Lainsäädännöllä tulisi taata opettajille laajemmat oikeudet puuttua ongelmatilainteisiin. Tämä on myös oppilaiden etu.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Ilpo Heltimoinen:

Kyseiset arvot ovat arvojani.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ilpo Heltimoinen:

Harkinta on tehtävä aina tapauskohtaisesti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ilpo Heltimoinen:

Suuret tuloerot eivät aina korreloi lahjakkuuden ja ahkeruuden kanssa. Perhetaustalla voi olla huomattava merkitys.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ilpo Heltimoinen:

Varsinkin nykyisellä toteutustavalla.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ilpo Heltimoinen:

Riippuu, kuinka paljon päätöksen teossa oleva hanke haittaa ympäristöä ja kuinka iso merkitys asialla on yhteiskunnalle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ilpo Heltimoinen:

Riippuu, kuinka paljon päätöksen teossa oleva hanke haittaa ympäristöä ja kuinka iso merkitys asialla on yhteiskunnalle.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset