KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mika Aromaa, Piraattipuolue, 100

Oma esittely

Alunperin Espoosta lähtöisin, Lappeenrantaan päätynyt nuorimies. Koulutukseltani olen laborantti, minkä lisäksi löytyy korkeakouluopintoja yhteiskunta- ja luonnontieteistä. Eli siis humaani luonnontieteilijä. Piraattipuolueen tavoitteet sekä näkemykset menevät pitkälti yksiin omieni kanssa, joista tärkeimpänä lienee kysymys yksilön vapaudesta rakentaa haluamaansa onnellisuutta sekä elämää. Valtion pitäisi olla ihmistä varten, eikä ihmisen valtiota. Kansalaisella tulee olla oikeus, sekä vapaus rakentaa elämäänsä haluamallaan tavalla, valtion, uskonnon tai muunkaan tahon sitä liikaa rajaamatta. Tehdä itsenäisiä päätöksiä koskien häntä itseään sekä velvollisuus vaikuttaa myös kanssaeläjiensä elämään positiivisesti, eli ihmisellä tulee olla vapauksia, mutta vapaus tuo myös vastuuta. Poliitikon tehtävä on turvata päätöksillään ja toimillaan edellä mainittujen arvojen toteutuminen mahdollisimman laajasti. +Yksilönvapaus +Avoin yhteiskunta / politiikka -Ylimääräinen byrokratia "byroslavia"

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mika Aromaa:

Lainarahalla elämiselle tulee ennenpitkään loppu, joka käytännössä estää kaikenlaisten palveluiden, sekä etujen hyödyntämisen. Tämän välttämiseksi tulisi pohtia, kuinka parannamme suomalaisten mahdollisuuksia työllistyä, taikka työllistää itsensä, jotta jokainen meistä voisi kustantaa itse oman elämänsä. Toisekseen suuri osa etuuksista menee jo nykyään sellaiselle osalle kansaa, joka ei pysty itseään vamman, iän yms. työllistämään, joten muiden vastuu kasvaa, ja lainaraha ei ratkaise ongelmaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mika Aromaa:

Ei ole hyvin ansaitsevien tehtävä yksin kantaa vastuuta. Ennemmin itse lähtisin miettimään a) julkistenvirkojen palkkauksia, sekä etuuksia b) valtionyritysten palkkalistojen yläpäähän sijoittuvien palkkoja + etuuksia.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mika Aromaa:

Hyvin hoidettuna ydinvoima on kustannustehokasta, sekä melko puhdasta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mika Aromaa:

Kivihiilen käytöstä tulisi luopua mahdollisimman pikaisesti, turpeen ja maakaasun käytöstä asteittan. Lopun viimein kuitenkin riippuu, kuinka nopeasti saamme päätöksiä tehtyä muiden energia muotojen käytöstä. Kaikenkaikkiaan tuen kuitenkin tuulivoiman, ydinvoiman, yms. käyttöä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mika Aromaa:

Suuri julkinen sektori on suhteettoman kallista ylläpitää, päätöksenteko on sekä hidasta että kankeaa, ja johtaa usein turhiin byrokratian labyrintteihin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mika Aromaa:

EI ole perustetta jatkaa Ruotsin pakollista opiskelua. Hyödyllisempää olisi antaa opiskelijan itse päättää mitä kieliä haluaa opiskella, ja mihin aineisiin hän haluaa perehtyä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mika Aromaa:

Koen, että työttömän tulisi osallistua jonkinlaiseen työtoimintaan tukensa saadakseen, mutta en usko velvoitteiden kiristämisen itsessään tarjoavan hyötyä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Mika Aromaa:

Kyllä, tämä olisi reilua.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Mika Aromaa:

Ravintoloiden tulisi itse saada päättää omasta auki olostaan. Yrittäjä itse todennäköisesti tietää parhaiten, milloin on kannattavaa olla auki, joten on järjetöntä joutua pitämään ovensa kiinni kaupan kannalta parhaaseen aikaan vain sen takia että laki näin määrää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mika Aromaa:

En keksi mitään järkevää perustelua tälläiselle toiminnalle.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mika Aromaa:

Mikäli tämä käy sekä työnantajalle, että työntekijälle niin miksi ei. Tosin jotta tämä toimisi, pitäisi työkulttuurissa tapahtua tietynlaista arvonmuutosta. Palkan tulisi olla kuitenkin sellainen, että sillä pystyy järkevään elämään.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Mika Aromaa:

On järjetöntä keskittää eläminen käytännössä muutamaan kaupunkiin. Verotuksella voitaisiin ohjailla toiminnan jakautumista tasaisesti ympäri maata.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mika Aromaa:

Suomeen mahtuu monta kuntaa, omanlaisine ympäristöineen, joten ilman muuta kunnilla itsellään tulisi olla sana, kuinka palveluja tuotetaan. He kuitenkin todennäköisesti itse tietävät parhaiten omat tarpeensa ja mahdollisuutensa. Se mikä toimii helsingissä, ei välttämättä toimi sallassa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mika Aromaa:

Perustavanlaatuisesti pidän EU:a hyvänä asiana, meidän tulisi kuitenkin miettiä, kuinka hyödymme EU:hun kuulumisesta enemmän.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mika Aromaa:

Liikaa kysymysmerkkejä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mika Aromaa:

Suomen ei tulisi tehdä sotilaallista yhteistyötä kenenkään muun, kuin mahdollisesti toisen pohjois-maan kanssa. Tässä maailmantilassa suomen pitäisi pysyä sotilaallisesti puolueettomana, ja pitää väylät auki itään sekä länteen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mika Aromaa:

Uskottava puolustus on itsenäiselle valtiolle tärkeä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mika Aromaa:

Lain silmissä homo- ja lesbo pareja tulee kohdella samoin kuin hetero pareja. Jokaisella ihmisellä tulee olla vapaus valita oma kumppaninsa, eikä lain tule puuttua tähän. Mitä tulee adoptioon, ei ole syytä olettaa, että homopari tarjoaisi yhtään sen parempaa tai huonompaa kotia, kuin heteropari.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mika Aromaa:

Kunnalla tulee mielestäni olla oikeus myös kieltäytyä, mikäli kannan pystyy uskottavasti perustelemaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mika Aromaa:

Enemmän vapauksia, mutta vapaudet tuo myös vastuuta. Opettajalla tulisi olla oikeus poistaa häiriköivä oppilas luokasta, ja rehtorilla koulusta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Mika Aromaa:

Uskonnolla ei tule olla minkäänlaista jalansijaa politiikassa. Usko on ihmisen henkilökohtainen asia, ja mikäli poliittisia päätöksiä tehdään uskonnon pohjalta, on suuri vaara, että joudun tahtomattani elämään jonkun toisen uskon mukaisesti.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mika Aromaa:

Valtion perus infrastruktuurin, kuten koulutus, energiantuotto, sairaanhoito yms. tulisi olla julkisia palveluja. Näiden yksityistäminen uhkaa vakavasti tasa-arvon toteutumista.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mika Aromaa:

Leikkaukset ei välttämättä ole huono asia, mikäli samalla myös tarjotaan lisää mahdollisuuksia ansaita oma elantonsa. Riippuu pitkälti ykstyiskohdista, mitä leikataan, mitä veroja nostetaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mika Aromaa:

Useat tutkimukset osoittavat, että suurten tuloerojen valtioissa, sekä hyvä että huono tuloiset voivat huonosti. Lisäksi suuret tuloerot myös vaarantavat tasa-arvon toteutumisen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mika Aromaa:

Tulisi riisua turhia hallintokustannuksia yms. siirtymällä ns.kansalaispalkkaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mika Aromaa:

En usko, että nämä kaksi asiaa on juuri koskaan ristiriidassa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Mika Aromaa:

Uusia tuotteita saa kaupasta, uutta luontoa ei mistään. On myös eettisesti väärin, että hyvin rajattu joukko voi tehdä henkilökohtaista hyötyä, kaikille kuuluvan luonnon kustannuksella.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset