KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tuomas Telkkä, Kokoomus, 30

Oma esittely

Olen lappeenrantalainen kaupunginvaltuutettu. Parempi Suomi on ollut pitkään intohimoni, harrastukseni ja työni. Olen saanut kantaa vastuuta niin eri oppilaskunnissa kuin kaupunginhallituksessa. Lappeenranta on kotini, vaikka työ on vienyt minut osin PK-seudulle. Onneksi nykyaika mahdollistaa liikkuvan työn, ja olen voinut yhdistää perheen, työelämän ja kotiseuturakkauden. Etelä-Karjala on ollut hyvä paikka kasvaa ja varttua aikuiseksi, ja haluan taata perheelleni vähintäänkin saman. Kuntapolitiikassa olen vaikuttanut paikalliseen hyvinvointiin ja talouden tervehdyttämiseen. Politiikkaa tehdään tulevien sukupolvien parasta ajatellen. Oma etu ei saa olla este paremman, ja paremmin toimivan yhteiskunnan rakentamisessa. Meidän politiikkojen tulee kantaa vastuuta, astua epämukavuusalueille ja tehdä suoraselkäisiä, vaikeitakin päätöksiä. Minä olen tähän valmis. Uskon menestyvään, hyvinvoivaan Suomeen ja haluan rakentaa sille vakaata pohjaa - siksi olen ehdolla kevään vaaleissa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tuomas Telkkä:

Julkisen sektorin, valtion ja kuntien velkaantuminen on kestämätöntä, ja se on katkaistava. Lastemme maksettavaksi ei voi sälyttää enää yhtään lisävelkaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tuomas Telkkä:

Suomen veroaste on jo liian korkea, enkä kannata palkkaverojen nostoa. Nostot eivät kannusta työntekoon.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tuomas Telkkä:

Suomen tulee siirtyä energiaomavaraiseksi. Tämä tarkoittaa sekä lisää ydinvoimaa että lisäenergiaa uusiutuvista energialähteistä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tuomas Telkkä:

Kannatan kivihiilestä ja muista fossiilisista polttoaineista luopumista energiatuotannossa. Turvetta ja maakaasua voisi mielestäni käyttää pienissä määrin esim. varavoimana.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tuomas Telkkä:

Liian suuri osa Suomen BKT:sta muodostuu julkisesta sektorista. Taloutemme ei ole kestävällä pohjalla. Esimerkiksi kuntien lakisääteiset tehtävät ovat lisääntyneet vuoden 2000 ja 2010 välillä n. 27% (v. 2000 399 kpl, v. 2010 506 kpl).

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tuomas Telkkä:

Kannatan ruotsin kielen vahvaa asemaa. Kielivalinnoissa tarvitaan kuitenkin joustoa ja olisin valmis käynnistämään alueellisia kokeiluja, joissa ruotsin kielen sijaan esim. Itä-Suomessa voisi lukea venäjää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tuomas Telkkä:

Koulutusta ja osaamista vastaavaa työtä tarjottaessa henkilön tulisi ottaa työ vastaan. Lisäksi työntekijöiden liikkuvuuteen tulisi luoda kannusteita.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tuomas Telkkä:

Suomessa tulisi luoda malleja, jotka kannustavat ikääntyviä ihmisiä käyttämään omaa varallisuuttaan hyvinvointinsa ylläpitämiseksi.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tuomas Telkkä:

Suomalainen alkoholipolitiikka on mielestäni liian holhoavaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tuomas Telkkä:

Kuntien rajojen pitäisi mielestäni perustua luonnollisiin työssäkäyntialueisiin tai näitä suurempiin alueisiin. Kunnissa on aivan liikaa hallintoa ja päällekkäistä työtä. Pakko on kuitenkin viimeinen vaihtoehto.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tuomas Telkkä:

Paikallista sopimista tulee edistää työmarkkinoilla. Mielestäni yritykset voisivat tarvittaessa sopia yhdessä työntekijoiden kanssa esim. määräaikaisista palkkojen alennuksista työpaikkojen turvaamiseksi.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tuomas Telkkä:

Aluepolitiikka on keinotekoinen tapa ylläpitää asutusta sellaisilla seuduilla, jotka eivät itsessään ole riittävän elinvoimaisia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tuomas Telkkä:

Kannatan valinnanvapautta terveydenhuollossa. Ihmisillä pitäisi olla nykyistä laajemmat mahdollisuudet valita esimerkiksi terveyskeskus yksityisten ja julkisten palvelutarjoajien väliltä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tuomas Telkkä:

Itseisarvo ei minulle ole se, kuka palvelut tuottaa. Olennaista on palvelujen laatu ja saatavuus.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tuomas Telkkä:

Mielestäni taksilainsäädäntöä voitaisiin hyvin avata kilpailulle ja tästä voisi käynnistää esim. alueellisen kokeilun tulevalla hallituskaudella.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tuomas Telkkä:

EU on tuonut Suomelle taloudellista ja poliittista vakautta. Lisäksi EU on auttanut monia suomalaisia elinkeinoelämän toimialoja kansainvälistymään ja tätä kautta vaurastuttamaan Suomea.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tuomas Telkkä:

Rahoitusmarkkinaveron käyttöön ottaminen heikentäisi Suomen finanssialan kilpailukykyä merkittävästi ja vaarantaisi tätä kautta suuren määrän alan työpaikkoja Suomessa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tuomas Telkkä:

Mielestäni Suomen tulee liittyä Natoon heti, kun kansainvälinen tilanne on suotuisa. Mikäli tulevalla vaalikaudella Euroopan poliittinen tilanne on vielä tulenarka, liittymishakemusta ei kannata lähettää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tuomas Telkkä:

Suomen ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden rahoituksesta ei saa enää karsia. Olisin valmis suuntaaman näille puolustusvoimille ja poliisille lisärahaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tuomas Telkkä:

Tarveharkinta työperäisen maahanmuuton osalta pitää poistaa. Suomi tarvitsee osaajia ja työperäistä maahanmuuttoa. Työn ja yrittämisen määrä, työllisyysaste kasvaa oikein toteutetun työperäisen maahanmuuton johdosta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tuomas Telkkä:

Eduskunta on hyväksynyt parisuhdelain ja lain edessä oikeudet ovat samat. Mielestäni kirkon kantaan avioliitosta poliittisten päättäjien ei tule ottaa kantaa. Tämä on kirkon sisäinen asia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tuomas Telkkä:

Kotikunnassani on turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus ja mielestäni on aivan luonnollista, että Lappeenranta huolehtii omalta osaltaan pakolaisten hyvästä kotouttamisesta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tuomas Telkkä:

Päävastuu lasten kasvattamisesta kuuluu kodeille. Kuri ei ole itseisarvo, vaan yksi väline koulurauhan ylläpitämiseen. Kansalaisten tulisi luottaa opettajien ammattitaitoon.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tuomas Telkkä:

Nuo arvot ovat minulle läheisiä ja tärkeitä. Perustan poliittisen arvopohjani kuitenkin myös muihin arvoihin, kuten yksilönvapauteen, vastuullisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja välittämiseen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tuomas Telkkä:

Yksityistämisen ei pidä olla itseisarvo, mutta yksityistä sektoria tarvitaan entistä enemmän täydentämään julkisia palveluita. Monissa tapauksissa ulkoistamisella on saavutettu kustannussäästöjä ja palvelujen laatu on parantunut.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tuomas Telkkä:

Suomen veroaste on viime vuosina kohonnut tasaisesti ja tämä on osaltaan näivettänyt kotimarkkinoita ihmisten ostovoiman heikentyessä. Veroastetta ei saa enää missään nimessä nostaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tuomas Telkkä:

Mielestäni kannustava yhteiskunta mahdollistaa jokaiselle ihmiselle perustan menestyä. Ihmisiä tulee kannustaa ahkeroimaan, sillä yksilöiden menestys lisää yhteiskunnan taloudellista hyvinvointia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tuomas Telkkä:

Suomen julkisen sektorin koko on liian suuri verraten siihen, mitä terve kansantalous kestää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tuomas Telkkä:

Sivistynyt ja tulevaisuuteen katsova yhteiskunta huolehtii vastuullisesti ympäristöstään.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tuomas Telkkä:

Mielestäni kaikessa päätöksenteossa ei ole mielekästä asettaa ympäristöä ykkösasiaksi.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset