KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Paula Kylä-Harakka, Kokoomus, 27

Oma esittely

Olen 37-vuotias valtiotieteiden maisteri ja filosofian maisteri. Työskentelen Kaakkois-Suomen Kokoomuksen toiminnanjohtajana. Olen pienen lapsen äiti ja työstäni perhevapaalla. Asetuin ehdolle näissä vaaleissa, sillä mielestäni hyvä arki on puolustamisen arvoinen. Minulle tärkeitä teemoja ovat perheiden jaksaminen ja hyvä arki, Kaakkois-Suomen elinvoimaisuus ja työllisyys sekä Suomen ja suomalaisten turvallisuus.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Paula Kylä-Harakka:

Suomen julkinen talous ei ole kestävällä pohjalla. Velaksi ei voida elää loputtomiin. Leikkaukset kuuluvat keinovalikoimaan. Tärkeää on hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden uudistaminen pitkäjänteisesti.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Paula Kylä-Harakka:

Tuloverotusta ei voida enää kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Paula Kylä-Harakka:

Tavoitteena on oltava pitkällä tähtäyksellä hiilineutraali yhteiskunta. Lähitulevaisuudessa tarvitaan kuitenkin myös ydinenergiaa, siirtymäkauden energiamuotona.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Paula Kylä-Harakka:

Fossiilisista polttoaineista on luovuttava, mutta realistinen aikatavoite on hieman kauempana tulevaisuudessa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Paula Kylä-Harakka:

Suomen julkinen sektori on menoiltaan liian suuri.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Paula Kylä-Harakka:

Suomi on kaksikielinen maa ja ruotsin kieli on osa kulttuuriamme. Sen opiskelusta nykypäivänä on tuskin myöskään haittaa. Kaikkien kielten opiskelu on hyödyllistä ja tukee muiden kielten oppimista.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Paula Kylä-Harakka:

Lähtökohta on se, että ihmisten tulee elättää itsensä työnteolla ja tarjottu työpaikka tulee ottaa vastaan. Työpaikan vastaanottaminen ei kuitenkaan saa johtaa yksittäisen ihmisen tai perheen kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Paula Kylä-Harakka:

Sääntelyä pitää keventää, mutta pitää varmistaa, että tässä kohtaa sääntelyn purkaminen ei johda esimerkiksi turvallisuuden kannalta kestämättömään lopputulokseen.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Paula Kylä-Harakka:

Palkanalennukset veisivät ostovoimaa. Toisaalta paikallista sopimista tulisi voida lisätä. Ja etenkin taloudellisesti vaikeina aikoina voi olla tarpeen sopia paikallisesti palkkojen väliaikaisesta leikkaamisesta, jos sillä voidaan pelastaa kriisissä oleva yritys tai estää irtisanomiset.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Paula Kylä-Harakka:

Palveluiden järjestämisvastuun tulee olla sote-alueilla. Tuottajina on oltava julkisen sektorin lisäksi järjestöt ja yritykset.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Paula Kylä-Harakka:

Jäsenyys Natossa lisäisi Suomen turvallisuutta ja vaikutusvaltaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Paula Kylä-Harakka:

Ilman turvallisuutta ei ole hyvinvointia. Puolustusvoimien määrärahat on nostettava uskottavan puolustuskyvyn edellyttämälle tasolle.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Paula Kylä-Harakka:

Suomen väestö ikääntyy ja työvoimatarpeen kattamiseksi tarvitaan myös työperäistä maahanmuuttoa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Paula Kylä-Harakka:

Tasa-arvon tulee olla lähtökohta. Olennaista ei ole se, minkälainen parisuhde adoptiota suunnittelevalla on, vaan se, soveltuuko hän vanhemmaksi.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Paula Kylä-Harakka:

Koulujen välillä on varmasti eroja. Tiukempi kuri ei tee kouluista automaattisesti parempia. Olennaista on se, että yhteistyö koulun ja kodin välillä pelaa. Ensisijainen vastuu kasvatuksesta on kodilla.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Paula Kylä-Harakka:

Sekä Suomen että suomalaisten hyvinvoinnin kannalta on olennaista, että turvallisuudesta pidetään huolta ja että perheet voivat hyvin arjessaan. Myös uskonnolla on ollut keskeinen rooli yhteiskuntamme rakentamisessa, mutta nyky-Suomessa uskontoa ei voida rajata kristinuskoon. Uskontojen välille ei tule luoda vastakkainasettelua. Paljon yhteistä hyvääkin on löydettävissä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Paula Kylä-Harakka:

Tuottajina on oltava julkisen sektorin lisäksi järjestöt ja yritykset.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Paula Kylä-Harakka:

Kokonaisveroastetta ei tule nostaa. Suomen julkinen talous on sellaisessa tilassa, että joudutaan sekä leikkamaan että tekemään rakenneuudistuksia pitkällä tähtäyksellä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Paula Kylä-Harakka:

Kohtuulliset erot tuloissa ovat hyväksyttäviä ja ahkeruudesta tulee palkita. Suomesta ei tule kuitenkaan muodostua liian suurien tuloerojen maata.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Paula Kylä-Harakka:

Suomen julkinen talous on pahasti velkaantunut ja velkaantuu edelleen. Jotain on tehtävä: mietittävä hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta olennainen, uudistettava rakenteita, jotta tärkeimmät asiat turvataan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Paula Kylä-Harakka:

Ei voida ajatella, että kestävää talouskasvua voidaan luoda ympäristön kustannuksella.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Paula Kylä-Harakka:

Ei voida ajatella, että kestävää talouskasvua voidaan luoda ympäristön kustannuksella.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset