KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Antti Häkkänen, Kokoomus, 24

Oma esittely

Olen 30-vuotias uuden sukupolven vaikuttaja. Olen talous- ja työelämään erikoistunut lakimies ja työskentelen talous- ja kasvupolitiikan parissa valtiovarainministeriössä sekä liikenneyhteyksiä kehittävässä liikenne- ja viestintäministeriössä. Työskentelin aiemmin pääministeri Jyrki Kataisen erityisavustajana kotimaan ja kansain-välisen politiikan ytimessä. Salibandyn ja jalkapallon lisäksi harrastuksiini kuuluvat muun muassa partio, kalastus ja historia. Ihmisiä tulisi nykyistä enemmän kannustaa kantamaan vastuuta omasta ja läheistensä elämästä ja toimimaan aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. Jokaiselle tulee turvata vapaus tehdä itse elämänsä valintoja ja jokaista tulee arvostaa yksilönä. Arvostan koulutusta ja osaamista yhteiskunnan kehityksen moottorina. Pyrin politiikassa tekemään ratkaisuja, joita kehuvat myös tulevat sukupolvet. En kiemurtele päivittäisten galluppien edessä, enkä pelkää vaikeitakaan ratkaisuja. Nyt on tartuttava toimeen ja tehtävä viisaita ratkaisuja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Antti Häkkänen:

Suomi on velkakierteessä ja menossa Kreikan tielle. Nyt on laitettava palvelut ja etuudet tärkeysjärjestykseen ja vähemmän tärkeistä on säästettävä. 10 vuoden päästä tulevat sukupolvet kiroavat nykypäättäjät jos nyt lepsuillaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Antti Häkkänen:

Työn verotusta ei saa kiristää missään palkkaluokassa. Palkkaverotus on jo nyt liian kireää, jotta työnteko, kouluttautuminen, osaaminen ja risiknotto kannattaisi. Suomi lähtee kasvuun vain jos työnteon, investoimisen ja yrittämisen kannusteet ovat kunnossa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Antti Häkkänen:

Ydinvoima on ympäristöystävällistä, edullista ja turvallista energiaa. Tämä näkyy kotitalouksian ja yritysten sähkölaskuissa. Ydinvoima lisää Suomen kilpailukykyä ja puolustaa suomalaisten työpaikkoja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Antti Häkkänen:

Yksittäisiin vuosilukuihin ei kannattaisi jumiutua. Joka tapauksessa energiaomavaraisuutta tulee lisätä ja kotimaisia energialähteitä hyödyntää nykyistä enemmän. Tämä tuo työtä ja toimeentuloa suomalaisille.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Antti Häkkänen:

Valtiolla ja kunnilla on jatkuvasti enemmän menoja ja kuin tuloja. Velkakierre on saatava poikki keventämällä julkisia palveluja ja tulonsiirtoja, jotta emme pilaa tulevien sukupolvien Suomea. Kreikkalaiset päättäjät jättivät hirveän perinnön tuleville sukupolville, Suomessa ei saa sama toistua.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Antti Häkkänen:

Ravintoloiden aukiolon rajoittamisessa on menty liian pitkälle.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Antti Häkkänen:

Kuntien määrän vähentäminen ei tuo mitään tehokkuutta. Varsinkaan

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Antti Häkkänen:

Tämä koskee erityisesti kokemattomia nuoria. Olisi tärkeämpää päästä vaikka sitten pienellä palkalla jotenkin kiinni työelämään, kuin, että on kotona sosiaalitukien varassa. Työyhteisö on parasta lääkettä syrjäytymisen ehkäisyyn.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Antti Häkkänen:

Kaikille tulee turvata riittävän tasoiset koulutus- ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Ei koko Suomea ole syytä väkipakolla pitää asuttuna, mutta jokaisessa maakunassa tulee olla hyvät lähtökohdat maakunnan oman elinvoiman ja taloudellisen menestyksen kasvattamiseen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Antti Häkkänen:

Ihmiselle on tärkeintä, että saa laadukkaasti, nopeasti ja edullisesti tuotettuja palveluja. Toissijainen kysymys on se, kenen palkkalistoilla sairaanhoitaja tai lääkäri on. Sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat uudistumista ja uusia parempia toimintatapoja. Tässä tarvitaan niin kuntien, järjestöjen kuin yritysten ideointia ja uusia toimintatapoja. Lopputuloksena tulee olla turvalliset, laadukaat ja kustannustehokkaasti tuotetut palvelut.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Antti Häkkänen:

EU on hyödyttänyt Suomea talouden ja turvallisuuden kannalta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Antti Häkkänen:

Rahoitusmarkkinavero söisi kotimaan kilpailukykyä ja karkottaisi pääomaa Suomesta. Tämä johtaisi talouskasvun ja työllisyyden heikkenemiseen sekä julkisten palvelujen rahoituksen rapautumiseen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Antti Häkkänen:

Tällä vaalikaudella tuskin enää ehtii. Ensi vaalikauden alussa on tehtävä kattava selvitys Nato-jäsenyyden hyödyistä ja mahdollisista haitoista. Tämän jälkeen on tehtävä ilman ideologisia latauksia Suomen turvallisuuspolitiikan linjaveto.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Antti Häkkänen:

Euroopassa useat maat ovat laiminlyöneet puolustusvoimien resurssoinnin. Suomen tulee pitää puolustusvoimien määrärahat uskottavalla tasolla.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Antti Häkkänen:

Työperäistä maahanmuutto pitää helpottaa, jos työpaikkoihin ei muuten riitä tekijöitä tulevaisuudessa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Antti Häkkänen:

Inhimillisestä näkökulmasta kyllä, mutta kunnan talouden kantokyvyn kannalta päätös riippuu kuinka paljon valtio korvaa kustannuksia. 6000 asukkaan pienen kunnan talouden kantokyky voi olla koetuksella, mikäli valtio ei suostu kattamaan riittävän suurta osaa kustannuksista.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Antti Häkkänen:

Tiukempi kuri ja käytöstapojen opettaminen tulisi palauttaa kouluhin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Antti Häkkänen:

Minulle nämä arvot tarkoittavat sitä, että ihmisiä tulee kannustaa kantamaan vastuuta kodin ja oman perheensä asioista sekä pyrkiä rakentamaan omaa ja läheistensä elämää vastuullisesti toimien. Uskontoon suhtaudun vieroksuen politiikan välineenä, mutta samalla on tunnustettava, että olemme länsimainen kristillisiin arvoihin perustuva oikeusvaltio. Isänmaan kehittäminen ja puolustaminen ovat jokaisen velvollisuus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Antti Häkkänen:

Ulkoistaminen ei ole itsetarkoitus. Tärkeintä on, että kustannuksia ja palvelun laatua voitaisi vertailla nykyistä läpinäkyvämmin kunnan, järjestöjen ja yritysten kesken. Se joka tuottaa laadukkaita palveluja edullisesti voittaa. Tämä vertailu on tärkeää, jotta Suomen velkakierre saadaan katkaistua julkista palvelutuotantoa tehostamalla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Antti Häkkänen:

Taloustutkimuksen mukaan pitkällä aikavälillä veronkiristykset ovat haitallisempia talouskasvulle aj työllisyydelle. Päättäjien tulee tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka pitkällä aikavälillä edistävät suomalaisten toimeentuloa ja palvelujen rahoituspohjaa. Tämän takia leikkaisin ennemmin julkisia menoja kuin ottaisin kansalaisen palkkapussista lisää veroja. Tätä linjaa tukee myös Harvardin yliopistosta valmistunut tuore tutkimus (Alessina ym.).

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Antti Häkkänen:

Suomen kaltaisissa maissa maan talouskasvu on kiinni korkeasta osaamisesta, riskinottokyvystä ja luovista keksinnöistä. Talouskasvu viime kädessä rakentuu näiden varaan. Jos emme näihin tekijöihin luo kannusteita verotuksen ja muun politiikan keinoin, rapautamme taloudellisen menestyksemme perustaa. Tuloerot eivät saa kuitenkaan mennä niin suuriksi, että yhteiskunta alkaa rajusti eriytymään esimerkiksi rikollisuuden kasvun myötä. Tässä on oltava järkevä tasapaino, ääripäät eivät ole hyväksi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Antti Häkkänen:

Julkisia menoja on voitava keventää, jotta velkakierre saadaan katkaistua. Voimme joko itse katkaista velkakierteen tai sitten kriisirahastojen edustajat tulevat katkaisemaan sen. Mielummin teemme sen nyt itse vastuullisesti, sopeuttamalla menot tulojen tasolle.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Antti Häkkänen:

Tässä jää hieman auki, että minkälaisia vahinkoja ympäristölle voidaan sallia. Jos on kyse tehtaasta, jonka savupiippu tupruttelee samoja päästöjä joita Kiinassa tupruttelee miljoona tehdasta, Suomen työpaikat menevät ympäristön edelle, koska suomalainen teollisuus on oikeasti ekoteko. Mutta jos on kyse esimerkiksi vesistömme pysyvästä pilaantumisesta pelkästään kotimaisin voimin, niin tällöin ympäristö menee talouskasvun edelle. Mustavalkoisuus näissä asioissa ei ole paras lähestymistapa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Antti Häkkänen:

Kyllä ympäristövaikutuksia tulisi arvioida, mutta aina on kyse vaikutusarvion perusteellisuudesta. Selvitetäänkö 10 virkamiehen voimin 12 kuukautta jotain navetan hajuhaittoja vai hieman kevyemmällä prosessilla. Jos havaitaan, että päätös olisi ympäristölle erityisen haitallinen niin toki hankkeesta tulee luopua jos hankkeella tavoiteltua hyötyä (esim. työpaikat alueen asukkaille) ei koeta tärkeämmäksi. Tärkeintä on, että ei tuhlata liikaa virkamiesvoimaa ja veroeuroja pienten asioiden kanssa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset