KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jyrki Hyttinen, Kokoomus, 23

Oma esittely

Kauppatieteiden maisteri KTM

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jyrki Hyttinen:

Mitä vahvempaa on talouskasvu, sitä vähemmän tarvitaan julkisten menojen leikkauksia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jyrki Hyttinen:

Työn verotusta ei ole järkevää kiristää missään tuloluokassa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jyrki Hyttinen:

Olkiluoto 3 ja Fennovoiman voimalahanke riittävät toistaiseksi, Loviisan voimaloiden lähetyessä käyttöaikansa loppua, tulee tilannetta tarkastella uudelleen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jyrki Hyttinen:

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää fossiilisten polttoaineiden merkittävää vähentämistä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jyrki Hyttinen:

Julkisen sektorin koon suhde BKT:hen on pidettävä kohtuullisena

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jyrki Hyttinen:

Joissakin osissa maata siihen olisi annettava mahdollisuus

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jyrki Hyttinen:

Työelämä muuttuu nopeasti ja työvoimahallinnon pitää pysyä perässä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jyrki Hyttinen:

Ihmisten pitää saada tehdä omia valintojaan, mutta nykyisin tämä olisi minille vanhuksille järkevää

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jyrki Hyttinen:

Tasapuolisten palveluiden turvaamiseksi tämä tulee olemaan välttämätöntä

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jyrki Hyttinen:

Mahdollisuuksia sopia asioista työpaikkakohtaisesti tulee lisätä

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jyrki Hyttinen:

Ihmisten mahdollisuus valita palveluitaan parantaa sekä yksityisten että julkisten paleluiden tasoa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jyrki Hyttinen:

Isoille kunnille pitäisi antaa enemmän ratkaisumahdollisuuksia

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jyrki Hyttinen:

Kilpailua voi lisätä tälläkin sektorilla ja varmistaa saatavuus ostamalla palveluita.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jyrki Hyttinen:

EU byrokratiassa on omat heikkoutensa, mutta se on Suomelle tärkeä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jyrki Hyttinen:

Rahoitusmarkkinavero toimii vain, jos se on riittävän kattava

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jyrki Hyttinen:

Uskon, että Nato jäsenyys tulee olemaan jossakin vaiheessa käytännöllinen ratkaisu sekä Suomelle että Ruotsille, jonka kanssa voi puolustusyhteistyössä edetä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jyrki Hyttinen:

Suomella on oltava uskottava oma puolustuskyky, joka nykyisillä resursseilla vaarantuu.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jyrki Hyttinen:

Työperäinen maahanmuutto on tervetullutta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jyrki Hyttinen:

Kyllä, jos kunnassa on tarkoituksenmukainen paikka ja soveltuvat tilat ja tarvittavat palvelut saadaan kustannustehokkaasti järjestettyä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jyrki Hyttinen:

Yhteiset säännöt pitää olla, niitä tulee noudattaa ja sääntörikkomuksella pitää olla seurauksia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jyrki Hyttinen:

Se on hyvä pohja, mutta varmasti hyvää politiikkaa voi tehdä muultakin arvopohjalta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jyrki Hyttinen:

Se ei saa olla itsetarkoitus, mutta palvelualoite tulisi olla käytössä nykyistä laajemmin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jyrki Hyttinen:

Jonkinlaisen keinoyhdistemän käyttö olisi tehokkainta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jyrki Hyttinen:

Kun suuret tulot maksetaan ansioista, niihin ei ole syytä puuttua.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jyrki Hyttinen:

Palvelut ja etuudet on pystyttävä mitoittamaan kansantalouden kestävyyden mukaan ja tarkastelujakso tulee olla useampi vuosi.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jyrki Hyttinen:

Ristiriitatilannetta voi tarkastella eri tavoin eri suhdannetilanteessa, vaikeassa lamassa kavu ja työpaikat ovat ensisijaisia, noususuhdanteessa ehkä päinvastoin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jyrki Hyttinen:

Ympäristövaikutukset on luonteva kriteeri hankkeiden kustannus/hyöty arvioinnissa
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset