KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jan Hultin, Kokoomus, 22

Oma esittely

Yrittäjä. Entinen Savonlinnan Oopperajuhlien johtaja. Erittäin laajat yhteiskuntasuhteet. Isänmaan mies, reservin majuri.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jan Hultin:

Velkaantumisen kasvaminen on katkaistava, koska edessä oleva lasku on joka tapauksessa hoidettava. Myöhemmin se on aina vain tuskallisempaa, emmekä voi jättää velkojamme myöhempien polvien kannettavaksi. Palveluja ja etuuksia pitää leikata harkiten, huomioiden vaikutukset ostovoimaan. Vähävaraisimpien tilannetta ei saa kurjistaa lisää.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jan Hultin:

Yleisesti ottaen tuloverotusta ei pidä kiristää, päinvastoin. Hyvin ansaitseva on myös käsitteenä epätarkka ja suhteellinen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jan Hultin:

Suomen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että meillä on käytettävissämme edullista energiaa ja saatavilla tasaisesti. Jos muita kilpailukykyisiä energiaratkaisuja pystytään tuomaan vaihtoehdoiksi, voisi seitsemännestä ydinvoimalaitosyksiköstä luopua. Tämän hetken tiedoilla sekin tulisi rakentaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jan Hultin:

Kivihiilestä kyllä. Muilta osin riippuu vaihtoehdoista, kuten puuhakkeen saatavuudesta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jan Hultin:

Ennen kaikkea julkista sektoria pitää tehostaa. Se tapahtuu parhaiten kehittämällä julkisen sektorin johtajuutta, esimiestyötä ja dynamiikkaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jan Hultin:

Ainakin Itä-Suomessa vaihtoehtona pitäisi olla Venäjä. Kielet ovat erittäin tärkeitä, mutta liian monilta ruotsinkieli valuu käyttämättömänä hukkaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jan Hultin:

Työstä kieltäytyminen pitää olla erityisen hyvin perusteltua, jos työpaikka sijaitsee kohtuullisen matkan päässä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jan Hultin:

Lähtökohtaisesti yhteiskunnan tulee turvata riittävä hoivataso vanhuksille. Varakkuutta voi käyttää halutessaan lisäpalveluiden ostamiseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jan Hultin:

Ennen kaikkea kohtelun pitää olla tasapuolista eri puolilla Suomea, riippumatta viranomaisena toimivasta henkilöstä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jan Hultin:

Olennaista on kuntien yhteistyö palvelurakenteissa. Yhä useammalla kunnalla ei ole yksinään varaa ylläpitää riittävän laajaa ja laadukasta palvelurakennetta. Vahvan yhteistyön seurauksena syntyy tavoiteltavat säästöt ja mahdollisesti vapaaehtoinen liitos. Porkkanoita voi liitoksiin tarjota, mutta ei esim. 5 vuoden irtisanomissuojaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jan Hultin:

Yrityksen tilanne huomioon ottaen ja paikallisesti sopien näin pitäisi voida menetellä. Pelisäännöt selväksi ja joustavuutta lisää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jan Hultin:

Suomea ei pidä keskittää pääkaupunkiseudun ja muutaman kasvukeskuksen ympärille. Valtion on autettava kuntia tiukkojen strategioiden luonnissa ja alueiden keskityttävä omien vahvuuksiensa vahvistamiseen. Verovaroja voidaan käyttää strategian painopisteiden tukemiseen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jan Hultin:

Kilpailu lisää tehokkuutta myös julkisella sektorilla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jan Hultin:

Kunnat ovat harvoin tehokkaimpia palveluntuottajia.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jan Hultin:

Hintasääntelyä on jollain tasolla syytä ylläpitää. Taksin valintatilanne on pääosin sellainen, että asiakkaan tulee voida luottaa hinnan oikeellisuuteen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jan Hultin:

Asiaa pitää edistää, sillä pitkässä juoksussa me tarvitsemme vahvan selkänojan hyvien Venäjä-suhteiden pohjaksi. Operaatiota ei kuitenkaan pidä tehdä silloin, kun tulehdus on päällä. Mutta valmistelu kannattaa aloittaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jan Hultin:

Uskottavan puolustuskyvyn turvaamiseksi rahoitusta on lisättävä. Sen rinnalla yhteistyötä Ruotsin ja Naton suuntaan on lisättävä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jan Hultin:

Kansantaloutemme kannalta, hyvinvointimme taataksemme, tarvitsemme jatkossa merkittävästi lisää työntekijöitä Suomeen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jan Hultin:

Kysymys on ihmisoikeuksista, joiden kohdalla meidän tulee lain edessä olla tasavertaisia. Adoptio-oikeus voi olla monelle haastavin kysymys. Adoptiolapsen saaminen on kuitenkin aina tarkan harkinnan takana. Uskon, että adoptiovanhemmille lapsi on aina erityisen arvokas ja rakas olivat vanhemmat mitä sukupuolta tahansa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jan Hultin:

Se tuo työpaikkoja ja jos hyvin asian hoidamme, uusia yrittäjiä ja työntekijöitä alueellemme. Kotouttaminen pitää hoitaa tehokkaasti.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jan Hultin:

Vaikea arvioida, riippunee koulusta ja opettajasta. Joka tapauksessa opettajalla pitää olla riittävät oikeudet ja joustavat välineet järjestyksen pitämiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jan Hultin:

Nämä ovat hyviä arvoja. Muitakin hyviä toki on.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jan Hultin:

Ulkoistaminen lisää tervettä kilpailua ja tehokkuutta ja usein myös työntekijöiden motivaatiota.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jan Hultin:

Pääsääntöisesti asiat pitäisi korjata palveluiden tuottamista tehostamalla ja sosiaalietuuksien kannustavuutta vahvistamalla. Verojen korottaminen on huono tie vaikka se kuulostaisikin solidaariselta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jan Hultin:

Nykyisen "kaltaisia" palveluja tarvitaan ja ihmisistä pitää huolta jatkossakin. On kuitenkin pidettävä huolta siitä, että ne yhteiskunnan tukiverkot ovat työhön kannustavia. Palvelujen ei myöskään tarvitse aina olla maksuttomia. Verovaroilla ylläpidettyjä palveluja ja sosiaalietuuksia ja niiden vaikutuksia pitää jatkuvasti ja kriittisesti arvioida.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jan Hultin:

Vastaus riippuu kokonaan siitä, minkälaisista ympäristöasioista puhutaan. Puhutaanko kiihkeiden suojelijoiden arvojen mukaisista "ympäristöasioista" vai tavallisten luontoa kunnioittavien ihmisten "ympäristöasioista". Ensimmäisen vaihtoehdon kohdalla vastaisin esitettyyn kysymykseen "Jokseenkin samaa mieltä". Lähtökohtaisesti ajattelen siis niin, että talouskasvua ja työpaikkojen luomista ei saa rakentaa luontoa pysyvästi tuhoamalla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jan Hultin:

Tässäkin pitää kuitenkin olla tolkku mukana. Haitallisuuden määrä pitää suhteuttaa päätettävän asian tuomiin hyötyihin.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset