KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Marko (Fobba) Forss, Kokoomus, 20

Oma esittely

Ylikonstaapeli, nettipoliisi

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Marko (Fobba) Forss:

Velkaantumisen lopettaminen onnistuu rakenteellisia uudistuksia tekemällä ja käytännössä kaikkia palveluja ja etuuksia ei voi tuolloin säilyttää. Kukaan ei tietenkään halua luopua mistään, mutta valitettavasti myös itse on oltava valmis kantamaan kortensa kekoon. Itse olisin esimerkiksi valmis luopumaan pitkälomalaisuudestani ja maksamaan puolet ensimmäisen sairaslomapäiväni kustannuksista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Marko (Fobba) Forss:

Ensinnäkin hyvätuloista on vaikea määrittää ja veroja pitäisi ennemmikin keventää ostovoiman lisäämiseksi. Suomessa on jo nyt esimerkiksi yli 100 000 euroa vuodessa tienaavilla yksi Euroopan kovimmista veroasteista. Hyvätuloisten palkkaveroa korottamalla vain lisätään eroa suuria pääomatuloja tienaavien välillä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Marko (Fobba) Forss:

Emme välttämättä tarvitse lisää ydinvoimaa, mutta emme siitä voi lähivuosina luopuakaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Marko (Fobba) Forss:

Näistä luopuminen vaatii lisää ydinvoimaa ja sitä ei ole näin nopealla aikataululla tulossa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Marko (Fobba) Forss:

Julkista sektoria on varmasti mahdollisuus pienentää, ilman että oleellisesti vaikutetaan palvelujen laatuun. Tärkeämpää olisi kuitenkin tehostaa sisäisiä prosesseja. Näiden osalta työntekijät ovat avainasemassa ja julkisella puolella pitäisikin olla kannustimia työntekijöille, jos he pystyvät esittämään ideoita, joilla työn tuottavuutta voidaan lisätä. Monesti kun se osaaminen on enemmän siellä ruohonjuuritasolla ja johdossa prosessit ovat vain numeroita.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Marko (Fobba) Forss:

Pakolliselle ruotsin opiskelulle ei ole olemassa mitään järjellistä perustetta. Kaksikielisyys voidaan säilyttää myös ilman pakkoruotsia. Tosin esimerkiksi poliisin virkaruotsin pakollisuus on poistettava, koska käytännössä konstaapelit eivät pysty käyttämään sitä virallisena asiointikielenä kielitodistuksesta huolimatta. Samalla pakollisuus kuitenkin estää pätevimmän henkilön valitsemisen virkaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Marko (Fobba) Forss:

Työn vastaanottamisen velvoitteet ovat jo nyt melko hyvällä tasolla, mutta jos henkilö on työkykyinen, niin myös lainsäätäjän on varmistettava, että työ otetaan vastaan ennemmin kuin jäädään nauttimaan tukia.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Marko (Fobba) Forss:

Hoivapalveluissa tulee pyrkiä siihen, että mahdollisimman moni pystyy asumaan mahdollisimman pitkään kotioloissa laitoksen sijaan. Tämän varmistamiseksi julkisen puolen tulee taata hoivapalvelut.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Marko (Fobba) Forss:

Koko anniskeluun liittyvän aukiolosääntelyn voisi poistaa. Kysyntä kyllä rajoittaa aukioloaikoja tarpeen mukaan. Vapauttamisella vähennettäisiin sääntelyn ja lupamenettelyn aiheuttamia kuluja. Jopa nakkikioski ja taksijonotappelut voisi vähentyä, kun kaikki eivät tunge jonoon neljän aikaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Marko (Fobba) Forss:

Kuntauudistus ei onnistunut ja etenkin pakkoliittämisen mahdollisuus herätti paljon kritiikkiä. Pakkoliitoksia voidaan harkita vain tilanteissa, jossa kriisikunnan kriteerit täyttyvät.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Marko (Fobba) Forss:

Paikallinen sopiminen pitäisi onnistua. Parempi himpun verran huonompi palkka kuin ei työtä ollenkaan.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Marko (Fobba) Forss:

Koko maata ei voida pitää elinvoimaisena, joten tiettyä syrjäseutuja ei tule ylläpitää väkisin verovaroilla. Tämä korostuu etenkin avoimen Euroopan takia, koska muuttoliike ei ole pelkästään Suomen sisäistä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Marko (Fobba) Forss:

Rahan pitää seurata asiakasta. Kilpailun kannalta on hyvä asia, että saan valita palvelujeni toteuttajan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Marko (Fobba) Forss:

Riippuu siitä mitä järjestävät ja millä tavalla. Ei ole mitään järkeä, että pienet terveyskeskukset käyvät tyhjäkäynnillä. Palvelut tulisi järjestämiseen tulisi harkita uusia vaihtoehtoja, joista yhtenä esimerkkinä kauppabussin tapaan vieraileva "lääkäribussi", joka tuo palvelut vielä lähemmäs kuin terveyskeskus. Erikoissairaanhoito voidaan hajauttaa vielä harvemmille alueille osaamisen ja kustannustehokkuuden takia.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Marko (Fobba) Forss:

Kilpailun pitää olla sinänsä vapaata, mutta se ei saa vaarantaa toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Vaikka taksilla matkustaminen ei ole Suomessa halvimmasta päästä, on taksilla matkustaminen turvallista. Vedätyksen mahdollisuus on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi Ruotsissa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Marko (Fobba) Forss:

Vaikea sanoa varauksetta tässä tilanteessa, jossa nettomaksumme odotetaan nousevan vuodelta 2014 jo miljardiin euroon, sen ollessa vuonna 2013 noin 600 miljoonan luokkaa. Suomen tulee joka tapauksessa pysyä osana EU:ta, mutta ajaa myös selkeästi omaa etuaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Marko (Fobba) Forss:

Viime aikojen kehitys Venäjällä on saanut asiat kääntymään siihen suuntaan, että Naton jäsenyys kiinnostaa yhä enemmän. Etenkin kun olemme jo osa EU:ta ja selkeästi läntinen demokratia. Valmistelu voidaan aloittaa, mutta sillä varauksella, että tilanne rauhoittuu Ukrainassa ja kahdenväliset suhteet Venäjään varmistetaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Marko (Fobba) Forss:

Parlamentaarisen ehdottoma 150 miljoonan lisäraha on sopivalla tasolla.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Marko (Fobba) Forss:

Oikeasti töihin tuleva ammattilainen on tervetullut, jos täällä odottaa työpaikka, jolle ei ole täyttäjää.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Marko (Fobba) Forss:

Avioliiton käsite ei ole minulle sillä tavalla pyhä, että sen salliminen homo- ja lesbopareille vähentäisi oman heteroliittoni arvoa jollain tavalla. Jo tällä hetkellä yksinään asuva lesbo tai homo voi adoptoida lapsen. Tilanne, jossa heitä on kaksi, ei mielestäni muuta tilannetta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Marko (Fobba) Forss:

Koulukurin ylläpitämisen ongelmat ovat enemmän koulukohtaisia, kuin lainsäädäntöön liittyvää problematiikkaa. Samaan aikaan on kuitenkin tehtävissä lainsäädäntöön uudistuksia, joilla voitaisiin esimerkiksi selventää koulun henkilökunnan velvollisuutta huolehtia oppilaan oikeudesta turvalliseen koulunkäyntiin. Jossain tapauksissa kun kiusaamiseen ei puututa riittävän tehokkaasti ja kiusattu voi olla se, joka joutuu vaihtamaan koulua. Näissä tapauksissa koulu on laiminlyönyt velvollisuutensa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Marko (Fobba) Forss:

Näistä osuu kaksi kohdalleen: koti ja isänmaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Marko (Fobba) Forss:

On tiettyjä julkisia palveluja, kuten poliisi, joita ei pidä ulkoistaa. Tosin perustuslain mukaan tämä ei ole välttämättä edes mahdollista. Tietyissä tapauksissa tulee kuitenkin tarjota mahdollisuus molempiin, kuten sote-puolelle on toivottu.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Marko (Fobba) Forss:

Verot ovat jo nyt korkealla ja julkisella puolella on useita eri mahdollisuuksia tehdä leikkauksia. Itseni kohdalla voin mainita presidentti Niistön toiveen mukaisesti esimerkkinä loma-ajan lyhentämisen yksityistä puolta lähemmäs.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Marko (Fobba) Forss:

Vaikka Suomessa tuloerot ovat selkeästi Euroopan keskiarvon alapuolella, tulee lähtökohtana olla mahdollisuuksien tasa-arvo. Jos joku on lahjakas ja ahkera, ei ole väärin ansaita sen takia. Toki myös vähempiosaisista on yhteiskunnan pidettävä huolta ja tähän osallistuvat myös nämä lahjakkaat ja ahkerat esimerkiksi progressiivinen verotuksen kautta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Marko (Fobba) Forss:

Palveluja ei voida tässä velkatilanteessa ylläpitää täysin samanlaisina. Tarvitsemme rakenteellisia muutoksia, joiden seurauksena palvelujen tasosta täytyy hieman tinkiä ja karsia päällekkäisyyksiä. Tehostamista löytyy riittäämiin esimerkiksi it-puolelta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Marko (Fobba) Forss:

Ympäristö tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa, mutta se ei myöskään saa olla liiallinen rasite. Tulee siis esimerkiksi välttää ns. hiilivuotoa, jossa raskas teollisuus karkaa löysemmän ilmastopolitiikan maihin. Tällöin ilmasto saastuu joka tapauksessa ja kaupan päälle menetämme työpaikat.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Marko (Fobba) Forss:

Ympäristö tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa, mutta se ei myöskään saa olla liiallinen rasite. Tulee siis esimerkiksi välttää ns. hiilivuotoa, jossa raskas teollisuus karkaa löysemmän ilmastopolitiikan maihin. Tällöin ilmasto saastuu joka tapauksessa ja kaupan päälle menetämme työpaikat.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset