KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Toni Vanhala, Kokoomus, 35

Oma esittely

Olen 40 vuotias Karhulassa syntynyt pyhtääläinen perheenisä. Kirjoitin ylioppilaaksi Kotkan Lyseon lukiosta ja suoritin korkeakoulututkinnon Heidelbergin yliopistossa Saksassa, jossa opiskelin valtiotieteitä ja historiaa. Olen toiminut kunnanvaltuutettuna ym. luottamustehtävissä Pyhtäällä vuodet 1997-2012 ja työskennellyt mm. kansanedustajan ja europarlamentaarikon avustajana, aluekehityssuunnittelijana ja tällä hetkellä toimin kansainvälisten asiain päällikkönä Kymenlaakson Liitossa Kotkassa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Toni Vanhala:

Suomi ei voi jatkaa elämistä yli varojensa ja jättää velkoja tulevien sukupolvien maksettavaksi. Menot ja tulot on saatava tasapainoon ja velkamäärää on pystyttävä lähitulevaisuudessa myös vähentämään. Ensisijaisesti pitää pyrkiä luomaan kestävää kasvua, joka tuottaa valtiolle tuloja, mutta myös menoja on tarkasteltava kriittisesti.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Toni Vanhala:

Kokonaisveroaste on liian kireä jo nyt. Verotuksen tulee kannustaa työntekoon ja yrittämiseen. Yltiöpäisesti verottamalla saadaan vain osaajat muuttamaan pois Suomesta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Toni Vanhala:

Suomi tarvitsee monipuolista energiantuotantoa ja kohtuuhintaista energiaa, sillä energian hinta vaikuttaa suoraan yritysten kilpailukykyyn. Fortumille tulisi myöntää luvat korvata Loviisan vanhentuvat ydinvoimalat uusilla.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Toni Vanhala:

Kivihiilen käytöstä tulee luopua niin nopeasti kuin mahdollista, mutta maakaasun osalta en pidä aikataulua realistisena. Turve on kotimaista hitaasti uusiutuvaa energiaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Toni Vanhala:

Sanotaan niin päin, että yksityisen sektorin kantokyky ei nykyisellään riitä julkisen sektorin ylläpitämiseksi, mutta kyllä tehostamisen varaa on.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Toni Vanhala:

Tämä pakollisuus tai siitä luopuminen koskee molempia kotimaisia kieliä. Uskon, että vapaaehtoisuudella saataisiin motivoituneempaa väkeä opiskelemaan ruotsia/suomea ja sitä kautta myös paremman kielitaidon omaavaa työvoimaa niihin tehtäviin, joissa toista kotimaista kieltä tarvitaan. Ruotsin kielen asemaa Suomen virallisena kielenä ei ole tarvetta muuttaa. Ne jotka näihin ammatteihin tähtäävät, ymmärtävät kyllä valita toisen kotimaisen vapaaehtoisesti.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Toni Vanhala:

Samalla tulee parantaa työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista niin, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Toni Vanhala:

Tästä voi olla sekä samaa että eri mieltä. Ihmiset voivat kyllä vapaaehtoisesti realisoida omaisuuttaan omaksi hyväkseen, mutta lainsäädännöllistä velvoitetta en haluaisi asiasta tehdä. Varallisuus vaikuttaa hoitomaksujen hintoihin jo nyt.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Toni Vanhala:

Suomen alkoholipolitiikka on jokseenkin epäonnistunutta. Ravintolat ovat yrityksiä, joiden toimintaa ei pidä liiaksi rajoittaa. Yrittäjät tietävät itse parhaiten milloin liike kannattaa pitää auki ja milloin suljettuna.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Toni Vanhala:

Suomen kuntarakenne on peräisin ajalta jolloin liikuttiin pääasiassa hevosilla. Kuntia on nykyisellään liikaa, mutta pakko on huono kannustin, enkä usko pakkoliitoksiin löytyvän poliittista tahtoa, saati niiden tuloksena syntyvän hyvin toimivia kuntia. Jos kuntamäärä pysyy nykyisellään, tulisi vakavasti harkita maakuntien roolin vahvistamista monen eurooppalaisen maan mallin mukaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Toni Vanhala:

Paikallisia sopimuksia pitäisi voida käyttää vapaammin silloin kun asioista vallitsee yhteinen näkemys työnantajan ja työntekijöiden välillä. Mikäli ei vallitse, niin sitten tulee mennä TES:n mukaan. Sopimusjärjestelmänkin pitäisi elää ajassa ja tunnustaa eri toimialoilla tapahtuva erilainen kannattavuuden kehitys. Joustoja tarvitaan.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Toni Vanhala:

Olisi toki suotavaa, että koko maa pysyisi asuttuna, mutta tukien varassa se ei onnistu. Kaupungistuminen on euroopanlaajuinen trendi. Aluekehitykseen kuitenkin panostetaan merkittävästi EU-varoja koko maassa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Toni Vanhala:

Kilpailu ja hintojen vertailtavuus tekee hyvää myös julkisen sektorin toiminnalle. Tulevat tuottamisvastuukuntayhtymät voivat hankkia palvelut ostopalveluna yksityiseltä sektorilta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Toni Vanhala:

Kuntien oma palvelutuotanto ei ole mikään itseisarvo. Sotessa, mikäli se toteutuu, vastuu siirtyy tuottamisvastuukuntayhtymille, jotka tuottavat palvelut itse tai hankkivat ne ostopalveluina yrityksiltä tai kolmannelta sektorilta. Palveluiden saatavuuden vaihtelu eri puolilla maata on ollut keskeinen syy koko uudistukselle.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Toni Vanhala:

Taksialan vapaa kilpailu on esim. Tukholmassa johtanut melko villiin menoon.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Toni Vanhala:

EU on tuonut Eurooppaan vakautta, rauhaa ja vaurautta. 500 miljoonan ihmisen sisämarkkinat, vapaa liikkuvuus, kuten mahdollisuus hakeutua työhön ja opiskelemaan toiseen EU-maahan ovat hyviä saavutuksia. Liittyminen läntiseen arvoyhteisöön harmaan YYA-kauden jälkeen selkiytti ja vahvisti Suomen kansainvälistä asemaa. Eurooppa on kotimme. Ongelmiakin toki on, mutta niitä tulee ratkaista rakentavalla yhteistyöllä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Toni Vanhala:

Jos kyseessä olisi globaali vero, joka olisi käytössä kaikissa maissa, kannattaisin. Mutta nyt moni kilpailijamaa ei ole mukana ja käyttöönotto heikentäisi Suomen tilannetta, sillä arvopaperikauppa siirtyisi todennäköisesti pois Helsingin pörssistä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Toni Vanhala:

Suomen tulisi viimeistellä länsi-integraatio liittymällä puolustusliiton jäseneksi. Nato-jäsenyys selkiyttäisi Suomen asemaa ja artikla 5:n mukaiset jäsenmaiden keskinäiset turvatakuut nostaisivat kynnystä uhata ja painostaa maatamme sotilaallisesti ja lisäisivät Suomen puolustuksen uskottavuutta. Suomen puolustuksen perustana tulee säilyttää omat vahvat puolustusvoimat ja yleinen asevelvollisuus.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Toni Vanhala:

Puolustusvoimien viime vuosien säästöt uhkaavat rapauttaa maamme puolustuskyvyn. Puolustusvoimien kalusto ja reserviläisten taidot on pidettävä ajan tasalla. Myös kyberturvallisuuteen ja tiedusteluun olisi syytä panostaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Toni Vanhala:

Elämme globaalissa markkinataloudessa ja työnantajien tulee saada itse valita kenet yritykseensä palkkaavat. Suomi tarvitsee osaavia maahanmuuttajia, jotka tuovat paitsi tietotaitonsa, myös kansainväliset verkostonsa mukanaan ja voivat näin avata suomalaisten tuotteiden viennille uusia ovia. Suomi ei sitä paitsi nykyisellään ole erityisen houkutteleva maa, eivätkä osaajat jonota tänne pääsemistä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Toni Vanhala:

Kansalaisten tulee olla lain edessä tasa-arvoisia. Avioliitto-käsitteen pitäisin miehen ja naisen välisenä liittona.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Toni Vanhala:

Hädänalaisia tulee auttaa. Kotouttamista ja kielikoulutusta tulee tehostaa, jotta tulijat pääsisivät mahdollisimman nopeasti kiinni työelämään.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Toni Vanhala:

Tämä on melko yleistävä väite.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Toni Vanhala:

Ovat hyviä arvoja, nykyaikaan sovitettuna. Koti on jokaiselle tärkeä oma paikka. Kristinuskon perusteet ovat relevantteja elämänohjeita, vaikka pidänkin uskonasioita jokaisen yksityisasiana. Uskonnonvapautta, toisia uskontoja ja myös oikeutta olla uskomatta tulee kunnioittaa, omista arvoista kuitenkaan tinkimättä. Isänmaan vapaus ja vakaus ovat tärkeitä. Isoisien perintö tämän maan puolustamisesta velvoittaa. Isänmaani Suomi on osa Eurooppaa ja kansainvälistä maailmaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Toni Vanhala:

Julkinen palvelutuotanto ei ole mikään itseisarvo.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Toni Vanhala:

Suomen kokonaisveroaste on korkea jo nyt ja sitä tulisi pikemminkin alentaa, jotta talouteen saadaan lisää dynamiikkaa. Verovähennyksiä voidaan tarkastella kriittisesti.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Toni Vanhala:

Työnteon ja ahkeruuden tulee kannattaa. Ne jotka ovat kouluttautuneet ja toimivat vastuullisissa tehtävissä ovat korkeammat palkkansa ansainneet ja maksavat niistä progressiivisen verotuksen periaatteen mukaan korkeita verojakin, jotka koituvat koko yhteiskunnan hyödyksi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Toni Vanhala:

Se riippuu talouskehityksestä ja yksityisen sektorin tuottavuudesta. Laskukaudella talous ei kestä ja nousukaudella julkisia menoja helposti lisätään, sillä uusia palvelutarpeita nousee esiin jatkuvasti.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Toni Vanhala:

Ympäristön hyvinvointi on edellytys elämän jatkumiselle maapallolla. Talouskasvua ja työllisyyttä voidaan saada aikaan kehittämällä kestävämpää ja ympäristöystävällisempää tuotantoa. Ympäristölle selkeästi haitalliseen taloudelliseen toimintaan tulee suhtautua kriittisesti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Toni Vanhala:

Ympäristövaikutuksia arvioidaan kattavasti jo nyt.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset