KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Eero Aho, Kokoomus, 19

Oma esittely

Olen suorittanut ns. pitkän pelastusalan "koulutusputken"(yo,pelastajatutkinto, palo- ja pelastusalan alipäällystötutkinto, sekä päällystötutkinto). Työskentelen Etelä-Savon pelastuslaitoksella ylipalomiehen virassa. Kunnallisissa luottamustoimissa olen ollut mukana n. 10-vuoden ajan (esim. toisen kauden kaupunginvaltuutettu). *Periksi saa antaa, mutta luovuttaa ei voi*

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Eero Aho:

Mikäli Suomen velkaantumista ei saada taitettua laskusuuntaan lähitulevaisuudessa, täytyy se jokatapauksessa tehdä ns. ennemmin tai myöhemmin. Jatkuvaa velaksi elämistä ei voida jatkaa ja mitä aikaisemmin riittäviin toimenpiteisiin ryhdytään, sitä "kivuttomammin" muutos saadaan tehtyä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Eero Aho:

Hyvätuloisten palkkaverotusta voisi harkita kiristettäväksi korkeimmissa ansioluokissa. Työn tulee olla aina taloudellisesti kannattavaa, mutta ei ole yksilön, eikä yhteiskunnan etu, että varallisuuserot kasvavat.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Eero Aho:

Suomi tarvitsee ydinvoimaa säilyttääkseen kansainvälisen kilpailukyvyn. Vain omavaraisen ja kohtuuhintaisen energian avulla Suomi kykenee turvaamaan mahdollisuutensa välttämättömään kasvuun ja kehitykseen. Ydinenergia on mielestäni puhtain ja ekologisin keino tuottaa huomattava määrä energiaa. Luotan suomalaisiin säädöksiin ja rakentamisen valvontaan, joten ydinvoima on myös turvallinen vaihtoehto.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Eero Aho:

Suomi tavoittelee vuotuisen energian loppukulutuksen laskemista alle 250 terawattitutiin vuoteen 2050 mennessä. Vähenevän energiankulutuksen myötä luopumista joistakin kasvihuonepäästöjä aiheuttavista energiamuodoista tulee harkita. Tosiasia on, että Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 80 prosenttia syntyy energian tuotannosta ja kulutuksesta. Päästöjen vaikutusta voitaisiin laskea voimalaitoksiin asennettavilla hiilidioksidin talteenottolaitteistoilla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Eero Aho:

Julkinen sektori ei ole liian suuri, julkisen sektorin "ylläpidon" kustannukset ovat. Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa tällä hetkellä n. 58 prosenttia, se on liikaa. Tulevan vaalikauden aikana on saatava aikaan ratkaisuja joilla julkisen sektorin kustannuksia voidaan laskea, tai ainakin kustannusten kasvua hillitä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Eero Aho:

On käsittämätöntä, että esimerkiksi Itä-Suomessa edelleen opetetaan ruotsin kieltä. Kyllä opetuksen resursseja tulisi kohdentaa oppiaineisiin, joiden hyöty yksilölle ja yhteiskunnalle olisi suurempi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Eero Aho:

Ehdottomasti! Työttömyysturva tarvitsee täydellisen remontin. Liian usein työttömän suusta kuullaan lausahdus "ei minun kannata mennä töihin". On väärin, että työnteko ei aina kannata. Onko maksettava palkka liian pieni vai työttömyysturva ja sosiaalietuudet liian suuria.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Eero Aho:

Mikäli varakkaiden omaisuutta aletaan käyttämään esim. hoivapalveluiden kustannusten maksamiseen, johtaa se varakkaiden ikääntyneiden joukkopakoon suomesta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Eero Aho:

Uskon vapaan kilpailun pitävän huolen siitä, että aukioloaikojen rajoitusten lieventäminen ei johtaisi haitallisiin tuloksiin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Eero Aho:

Ei ole kenenkään etu, että Suomessa on alle 1000 asukkaan kuntia. Kuntien liitoksella julkista hallintoa voidaan keventää ja kohdistaa vapautuneita taloudellisia resursseja tehokkaammin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Eero Aho:

Mikäli palkkoja alennetaan, ei työn tekeminen ole taloudellisesti kannattavaa (vrt. työttömyys- ja sosiaaliturva).

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Eero Aho:

Yksityiset terveyspalvelut ovat ajaneet julkisen terveydenhuollon ahdinkoon. Ei ole väärin, että terveydenhuollon ammattilaiset myyvät vapaa-aikaansa myös yksityisellä sektorilla. Väärin on, että julkinen sektori on "pakotettu" ostamaan joitakin (esim. lääkäripalveluita) yksityiseltä sektorilta aivan kohtuuttomalla hinnalla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Eero Aho:

Kunnilla täytyy olla oikeus tuottaa sosiaali - ja terveyspalveluita, mutta kuntien yhteistyötä tulee parantaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Eero Aho:

Valtion sääntely takaa taksin laadun ja turvallisuuden.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Eero Aho:

Suomi on EU:n täysivaltainen jäsen, eikä hyödyistä ja haitoista kannata enää keskutella. Voimavarat tulee kohdistaa siihen, että etujamme EU:ssa valvotaan riittävän tehokkaasti.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Eero Aho:

En tunne asiaa riittävän hyvin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Eero Aho:

NATO kysymys on erittäin mittava ja laajasäikeinen. Ennen lopullisen kannan muodostamista on asiaan perehdyttävä tarkasti.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Eero Aho:

Suomen sotilaallinen puolustus on taattava riittävällä kalustolla ja resursseilla.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Eero Aho:

Ei ole suomalaisten etu, jos tarveharkinnasta luovutaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Eero Aho:

Tärkeintä on, että lapsella on rakastavat ja huolehtivat vanhemmat!

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Eero Aho:

Opettajalle tulee suoda auktoriteetti, jotta oppilaitosturvallisuus ja opetuksen taso säilyy. Säännöt, ohjeet ja kuri tekee oppilaille hyvää.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Eero Aho:

Käytäntö on osoittanut, että kustannussäästöä ei aina saavuteta. Lisäksi julkisesti tuotetut palvelut toimivat luotettavammin yhteiskunnan häiriötilanteissa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Eero Aho:

Sosiaaliturvaa käytetään väärin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Eero Aho:

On väärin yhdistää lahjakkuus ja ahkeruus yksiselitteisesti suuriin tuloeroihin.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Eero Aho:

Täysin samaa mieltä!

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Eero Aho:

Kun talouskasvu ja riittävä kilpailukyky on saavutettu, voidaan keskittyä enemmän ympäristöasioihin. Emme voi ajaa Suomea ahdinkoon ylenpalttisella hyssyttelyllä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Eero Aho:

Mikäli kaikessa päätöksenteossa aletaan tutkimaan kattavasti ympäristövaikutuksia, kasvaa byrokratia ja kustannukset turhaan. Päätöksissä joissa voidaan ennakoida selkeä vaikutus ympäristöön, tulee ympäristövaikutukset selvittää ja punnita saavutettavia hyötyjä ja haittoja.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset