KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Markku Heikkilä, Keskusta, 2

Oma esittely

Olen suurperheen isä ja rakennusyrittäjä. Sydäntäni lähellä ovat yrittäjyys, terveellinen rakentaminen, lapsiperheiden asiat ja omaishoito. Olen yrittäjänä tottunut tekemään työtä ahkerasti ja tuloksellisesti.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Markku Heikkilä:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun, mutta sen voi tehdä myös byrokratiaa purkamalla ja julkisen talouden kuluja karsimalla. Palveluihin ja etuuksiin ei tarvitse silloin puuttua.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Markku Heikkilä:

Ainakaan pienituloisilta ei enää voi ottaa, se on selvä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Markku Heikkilä:

Teollisuuden tarpeisiin tulee sähköä tuottaa ydinvoimalla jatkossakin, mutta muita energiamuotoja on myös kehitettävä -kuten tuulivoimaa, aurinkoenergiaa ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttämistä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Markku Heikkilä:

Tuontiraaka-aineiden polttamisesta tulee luopua, mutta kotimaisen turpeen vastuullinen käyttäminen on varmasti tarpeen jatkossakin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Markku Heikkilä:

Julkisen sektorin osuus bruttokansantuotteestamme on liian suuri ja sitä tulee pienentää, sillä veronmaksukykymme ei riitä nykyisen julkisen sektorin kulujen maksamiseen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Markku Heikkilä:

Esimerkiksi Itä- ja Kaakkois-Suomessa voisi hyvin ottaa tilalle venäjän kielen, sillä se on täällä tarpeellisempi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Markku Heikkilä:

Työelämästä vieraantuminen johtaa helposti syrjäytymiseen, jolloin on parempi ottaa vastaan työ myös oman koulutuksensa ulkopuolelta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Markku Heikkilä:

Vanhukset ovat pitkän työuransa aikana maksaneet veroina ja veroluontoisina maksuina vanhuutensa hoivapalvelut, joten yhteiskunnan tulee ne tarjota. Oman rahan käyttämisellä tietysti voi nostaa palvelun tasoa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Markku Heikkilä:

Jatkoaikojen saaminen juhlapäiville voisi olla yksinkertaisempaa, mutta muuten asia on mielestäni ok.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Markku Heikkilä:

Kyllä pienet kunnat ovat jo nyt niin tiukoilla, ettei kuntaliitoksiin tule pakottaa. Uskon asian hoituvan lähitulevaisuudessa ilman pakottamistakin ja kuntien osaavan itse päättää omasta parhaastaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Markku Heikkilä:

Työmies on palkkansa ansainnut!

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Markku Heikkilä:

Uskon biotalouden lisäävän työpaikkoja maaseudulle ja syrjäkyliinkin, joten ei nyt tyhjennetä niitä turhan vuoksi.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Markku Heikkilä:

Kyllä julkisen sairaanhoidon tulee järjestää kaikille hoito, mutta yksityisiä voi hyvin käyttää rinnalla ja apuna tarvittaessa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Markku Heikkilä:

Jokaisella kunnalla on erityistarpeensa, joten kyllä omaakin päätöksentekoa täytyy niille jättää.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Markku Heikkilä:

Taksitoiminta on hyvä olla luvanvaraista ja hinnaltaan säännösteltyä, että tietää taksiin mennessään olevansa turvallisessa kyydissä ja ettei joudu maksamaan ylihintaa. Luotan Suomen takseihin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Markku Heikkilä:

Nettomaksaminen ja halpatyövoiman käyttäminen rakennustyömailla toki harmittaa, mutta on kuitenkin parempi olla sisällä kuin ulkona.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Markku Heikkilä:

Pidetään Naton ovi auki ja harkitaan sitä sitten kun maailmantilanne on rauhallisempi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Markku Heikkilä:

Puolustuskykymme säilyttäminen tarvitsee uutta kalustoa ja uudentyyppisiä aseita.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Markku Heikkilä:

Kun työluvan hakijalla on työpaikka valmiina ja hän tulee hyödyntämään yhteiskuntaamme, niin ei minulla ole mitään sitä vastaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Markku Heikkilä:

Tasa-arvoinen avioliittolaki on jo nyt mennyt läpi eduskunnassa. Ja on ainoastaan lopullista lainvalmistelua vaille. Adoptiovanhemmiksi haluavien asiat selvitetään erittäin perusteellisesti kotiselvitysvaiheessa, joten annetaan ammattilaisten päättää, mikä koti on lapselle hyvä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Markku Heikkilä:

Vastaanottokeskus tuo työtä ja rahaa kuntaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Markku Heikkilä:

Lapsia tulee mieluummin kannustaa ja motivoida koulunkäyntiin kuin pakottaa. Uuden opetussuunnitelma 2016:n mukaan tähän suuntaan mennään voimakkaasti ja kannatan sitä täysin, koska olen opettajavaimoni kautta seurannut jo käytössä olevaa, uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Markku Heikkilä:

On muitakin nk. perinteisiä arvoja kuin nuo kolme, kuten heikommista huolehtiminen, rehellisyys, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, lähimmäisenrakkaus, luonnosta huolehtiminen jne jne..

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Markku Heikkilä:

Jos säästöä syntyy ja/tai palvelun laatu paranee, niin miksei.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Markku Heikkilä:

Pienituloisilta ei voi enää ottaa, joten hyvin ansaitsevalta keskiluokalta joudutaan kuvatussa tilanteessa ottamaan. Mutta toivon, ettemme maalaisi itseämme aivan noin pahasti nurkkaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Markku Heikkilä:

Palkkaerot eivät toki mitenkään tarvitse olla nykyiselläkään tasolla, mutta koulutusjärjestelmämme tulee olla tasa-arvoinen, että jokaisella on mahdollisuus käyttää lahjojaan varallisuudestaan riippumatta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Markku Heikkilä:

Palveluja ei tarvitse karsia, kun pienennämme byrokratiaa ja tuotamme palvelut tehokkaammin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Markku Heikkilä:

Kyllä kasvun tulee olla kestävää myös luonnon kannalta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Markku Heikkilä:

Tasapainohan tässä asiassa on löydyttävä. Talouden tulee pyöriä, mutta luontoa ei saa sen vuoksi tuhota.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset