KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jukka Vuorinen, Keskusta, 18

Oma esittely

Diplomi-insinööri, konetekniikka. Toimitusjohtaja, yrittäjä. Savitaipaleen kunnanhallituksen puheenjohtaja Etelä-Karjalan Sosiaali- ja Terveyspiirin EKSOTE:n hallituksen jäsen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jukka Vuorinen:

Velkaantuminen voidaan kääntää laskuun myös parantamalla suomalaisten tuotteiden kilpailukykyä. Kaikissa tapauksissa maksajina ovat suomalaiset ihmiset. Se miten kurjuus jaetaan sitten tasaisesti ja oikeudenmukaisesti onkin toinen juttu. Mielipiteitä edellisiin on varmasti aika monta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jukka Vuorinen:

Ei siinä kyllä enää paljon kiristettävää ole. Tässäkin pitäisi katsoa paljonko sillä saavutetaan. Kohtuuttomista jättipalkoista voi ottaa kohtuuttoman veronkin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jukka Vuorinen:

Vanhat ydinvoimalat tulevat elinkaarensa loppuun aika pian. Niiden korvaamiseksi tarvitaan uusia voimaloita. Suomalainen teollisuus tarvitsee paljon myös sähköenergiaa ja kotien lämmityskustannukset edelleenkin riippuvat vahvasti sähkön hinnasta. Tuuli- ja aurinkovoima ei toimi tuulettomana pakkasyönä ja se vaatii paljon säätöenergiaa sekä rahallista tukea. Yhden ydinvoimalan elinkaaren ajaksi pitää tuulivoimala rakentaa kolme kertaa teknisen käyttöiän rajallisuuden takia.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jukka Vuorinen:

Mitään energiamuotoa ei kannata sulkea periaatteellisista syistä pois. Kivihiilellä on huono maine aiheesta. Turve on tärkeä työllisyyden ja omavaraisuuden takia. Jossain tapauksissa jopa kivihiili voi olla järkevä vaihtoehto, sen saastuttavuuskin on pienentynyt paljon uusien poltto- ja puhdistustekniikan ansiosta. Maakaasussa on maariski nimeltä Venäjä. Turvetuotannossa Vapolla on edelleen työsarkaa valumavesien puhtauden suhteen, tosin valumavesiä tulee järviin paljon myös metsäojituksilta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jukka Vuorinen:

Julkisen sektorin iso ongelma on, että määräys- ja sääntelyviidakon takia osa siellä työskentelevistä ihmisistä joutuu tekemään työtä, joka ei varsinaisesti hyödytä yhteiskuntaa. Kaikki julkisen sektorin työntekijät joutuvat käyttämään osan työajastaan työhön, josta ei ole hyötyä sen enempää asiakkaille kuin yhteiskunnallekaan. Sellaisen työn tekeminen, joka ei ole kenenkään kannalta tarpeellista eikä mielekästä on turhaa. Julkinenkin voi olla tehokas oikein hoidettuna oikeassa paikassa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jukka Vuorinen:

Koulussa olisi syytä opiskella kieliä, joista on hyötyä. Ruotsin asema Suomen kouluissa on suhteettoman korkealla. 90% koululaisista ei joudu koskaan edes työssään käyttämään Ruotsia. Miksi juuri Ruotsin kieli on nostettu tällaiselle jalustalle. Saksa on Euroopan johtava talousmaa ja sen opetus ei ole millään tavalla pakollista ja usein jopa opetukseen pääsy voi olla mahdotonta. Itä-Suomessa Venäjän opiskeluun pitäisi kannustaa huolimatta nykyisestä maailman tilanteesta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jukka Vuorinen:

Työpaikan pitää olla sellainen, että siellä on mahdollista käydä ja töissä käymisen pitää kannattaa. Työttömyysturvan ja muiden tukien ja pienten tulojen yhteensovittamisesta olisi kyllä paljon tekemistä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jukka Vuorinen:

Omaisuus pitää jättää rauhaan, se on jo kertaalleen verotetuilla tuloilla hankittu. Nykyisin tehostetussa palveluasumisessa tai vastaavassa eläke menee käytännössä kokonaan aina asumis- yms hoito- ja palvelumaksuihin. Onko se sitten oikein on hyvä kysymys. Toisaalta jos ihmisen koko elämä on aamusta iltaan toisten hoidettavana olemista niin ei siitä tarvitse enää siinä vaiheessa paljon säästöön jäädäkään. Valtiohan ottaa kyllä omansa sitten perintövaiheessa pois, tavalla tai toisella.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jukka Vuorinen:

Niin ja näin. Sitä haluava ehtii viinaa juoda vaikka olisi rajoituksiakin. Toisaalta ravintolan pitäjä varmasti itse tietää parhaiten milloin auki kannattaa olla. Kapakan ei tarvitse olla aamuviiteen asti auki. Yö on nukkumista eikä kukkumista varten. Hölmöt anniskelualuerajoitukset (naruaidat yms) voisi poistaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jukka Vuorinen:

Kunnissa tiedetään itsekin milloin pitää ruveta mietttimään yhteistyötä tai liittymistä. Pienet kunnat ovat yllättävän tehokkaita, ne ovat ketteriä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jukka Vuorinen:

Yrityksen kannattaa usein maksaa jopa TES:ä isompia palkkoja, että hyvät työntekijät pysyvät töissä. Isommalla palkkajoustolla alaspäin yritykset voisivat palkata nuoria, harjoittelijoita, vajaakuntoisia yms vaikeasti työllistyviä paremmin. Palkkaamisen pitää olla kannattavaa myös yritykselle, tämä unohtuu kovin usein.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jukka Vuorinen:

Valtionosuuksien tasausjärjestelmä on toimiva systeemi. Jos maalaiskunnissa ei ole mahdollista asua, syntyy valtava muuttoliike kaupunkiseuduille, mikä nostaa asumis- yms kustannuksia, mikä puolestaan välillisesti heikentää Suomen kilpailukykyä muihin maihin verrattuna. Meillä ei ole varaa rakentaa Suomea taas uudestaan muutama kymmenen tai sata kilometriä uuteen paikkaan. Maalaiskuntien verotuloista puuttuvat kaikki maakunnallisten ja valtion toimijoiden verotulot, minkä takia veroja tasataan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jukka Vuorinen:

Julkinen puoli tarvitsee kilpailijan rinnalleen. Kummallekaan ei saa syntyä monopoliasemaa. Julkinen puoli joutuu hoitamaan myös kaikki ne toiminnot, jotka eivät ole yksityiselle puolelle kannattavia tai kiinnostavia. Se lisää osaltaan julkisen terveydenhoidon kustannuksia.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jukka Vuorinen:

Valta, vastuu ja rahat pitää olla samassa paikassa. Kunta on paras oman alueensa asukkaiden hoidon valvoja silloin kun sillä on mahdollisuus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen ja niiden hintaan. Jos kunnan osaksi jää maksaa vain loppulasku ilman vaikutusmahdollisuuksia, ei kunnalla ole myöskään mitään intressiä tehdä asioille mitään. Tämä johtaisi varsinkin kaupunkiseuduilla täysin hallitsemattomaan kustannusten nousuun.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jukka Vuorinen:

Tukholmalainen taksi on vapaan kilpailun irvikuva. Maaseudulla taksitoiminta on ainoa julkisen liikenteen toimiva muoto. Siihen pitää pystyä luottamaan. Tosin kustannustasoa voisi painaa vähän alaspäin edullisemmalla kalustolla. Taksimiehen eurostakin taitaa olla monta välistävetäjää.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jukka Vuorinen:

Aika yksin me täällä Suomi-nimisellä kaupallisella ja logistisella saarella olisimme ilman EU:ta. EU-byrokratia on paljolti ihan suomalaisten omaa aikaansaannosta. Euroopan reuna-alueena Suomi hyötyy ehdottomasti taloudellista ja poliittisesta vakaudesta. EU-haitat korvautuisivat aika äkkiä muilla ongelmilla, jos EU:sta erottaisiin, vaikka EU ei kovin täydellinen olekaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jukka Vuorinen:

Vero on kaunis ajatus, jossa joka rahan siirrosta otettaisiin pikku siivu. Isot pelurit kiertäisivät kuitenkin veron toimimalla nimellisesti muista maista ja pienet suomalaiset maksaisivat sitä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jukka Vuorinen:

Nato-asia pitää selvittää. Hintalapusta ei ole luotettavaa tietoa. Oleellinen osa hintaa on myös kaluston hinnoittelu. Nato-leimattu kalusto on kalliimpaa kuin muu. Valmius on kuitenkin hyvä säilyttää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jukka Vuorinen:

Puolustus on kallista, mutta sota se vasta kallista olisikin. Puolustusvoimien hankinnat suunnattava omaan maahan niin paljon kuin mahdollista, niin ne muutkin tekevät. Iso osa puolustusvoimien rahasta kiertää takaisin oman maan kulutukseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jukka Vuorinen:

Tässähän puhutaan ihmisistä, jotka eivät ole mistään EU-maasta, joista voi vapaasti muuttaa nytkin. Suomeen tulijan pitää opetella Suomea ja sopeutua Suomeen, muuten homma ei toimi,

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jukka Vuorinen:

Kukin eläköön minun puolestani niin kuin haluaa. Elää voi nykyisilläkin säännöillä. Lasten kohdalla on pakko sanoa, että biologista vanhemmuutta ei voi millään konstilla kiertää. Adoptio on nykyisinkin mahdollinen. Avioliitto on kirkon määrittelemä juttu. Valtio voisi hoitaa asian esim pariliitto-käsitteen avulla, jolloin ihmiset voisivat keskenään sopia mm taloudelliset asiat.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jukka Vuorinen:

Katsotaan ensin numerot ja sitten harkitaan jatkoa. Pienistä resursseista on paha nyhjäistä. Ihmisiä pitäisi tietysti auttaa, mutta autettaviltakin pitää voida vaatia aika paljon, jos apua vaaditaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jukka Vuorinen:

Liian löysä kuri ja opettajilla käytössä olevat olemattomat keinot eivät ole kenenkään etu, ainakaan niiden heikoimpien etu.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jukka Vuorinen:

Koko suomalainen yhteiskunta perustuu näihin. Jopa ateistit vaativat näihin pohjautuvien arvojen ja lainsäädännön tiukkaa noudattamista.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jukka Vuorinen:

Siinä ja siinä. Ainakaan valtion ulkoistamiset eivät ole tuoneet säästöjä vaan lisäkustannuksia. Yksityisille pitäisi aina olla mahdollisuus tarjota palvelua myös heidän hoitamanaan. Autokatsastuksen ulkoistamisen hedelmät keräsivät espanjalaiset pääomasijoittajat, maksajina suomalaiset autoilijat.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jukka Vuorinen:

Lopetetaan turhan byrokratian jauhaminen, sieltä saadaan nopeimmin tehoa lisää julkiselle puolelle.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jukka Vuorinen:

Rajansa kaikella. Yksityisellä puolella on lähinnä omistajien asia, mihin ja miten firman palkkarahat käytetään. Julkisella puolella liian suuret tuloerot eivät ole hyväksyttäviä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jukka Vuorinen:

Ihmisten omaa osallistumista ja käytännön vastuuta pitää lisätä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jukka Vuorinen:

Eiköhän niitä ympäristömääräyksiä ole jo ihan tarpeeksi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jukka Vuorinen:

Se mikä on ympäristölle "haitaksi" tuntuu oleva kovasti suhteellinen käsite. Liito-orava on hämmästyttävän usein tavattu niinkin harvinaiseksi elukaksi.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset