KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Hannu Tiusanen, Keskusta, 15

Oma esittely

Hei! Olen Hannu Tiusanen Kangasniemeltä. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja hallintotieteiden kandidaatti, sekä olen käynyt Aleksanteri-instituutin Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulun. Olen mm. kunnanvaltuutettu, valtuustoryhmän pj., sivistyslautakunnan jäsen, Kuntaliiton pienten kuntien neuvottelukunnan jäsen, urheiluseura Kangasniemen Kalskeen pj. ja Etelä-Savon Liikunnan hallituksen jäsen. Työskentelen Helsingin Keskustanuorten toiminnanjohtajana (tällä hetkellä toimivapaalla). Harrastan liikuntaa (suunnistus, hiihto ja juoksu), lukemista, sekä yhteisten asioiden hoitoa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Hannu Tiusanen:

Meidän on saatava Suomi pois velkaantumisen tieltä. Se tapahtuu ennenkaikkea panostamalla kestävän talouskasvun aikaansaamiseen ja rakennemuutoksia tekemällä. Lisäksi meidän on pidettävä valtion rahanyörit kireällä. Tämä on tehtävä pidemmän noin kymmenen vuoden aikana, jottemme kurista itseämme hengiltä. Kaikkien vähäosaisimmilta leikkaamista meidän tulee välttää viimeiseen saakka. Taloustilanteemme on kuitenkin niin vaikea, että joitain tarkistuksia palveluihin ja etuuksiin joudumme tekemään.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Hannu Tiusanen:

Kaikki keinot on oltava pöydällä, kun päätämme Suomen talouden tasapainottamisesta. Suomen verotaso on nyt jo korkea, mutta hyvin ansaitsevien palkkaverotuksen kiristämistä ei pidä sulkea työkalupakista pois.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Hannu Tiusanen:

Meidän on panostettava nyt vihreään talouteen ja uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvaan energiantuotantoon. Se tuo uusia työpaikkoja ympäri Suomen ja on ympäristöllisesti kestävää.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Hannu Tiusanen:

Kivihiilestä on päästävä eroon pikimmiten ja korvattava sitä kotimaisilla uusiutuvilla luonnonvaroilla. Turpeentuotannossa ei niinkään. Turpeentuotannossa on tärkeää, että se ei aiheutta haittaa vesistöillemme.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Hannu Tiusanen:

Suomen julkinen sektori on liian suuri suhteessa yksityiseen sektoriin. Esimerkiksi digitalisaation myötä ja asioita uudella tavalla tekemällä voimme saada henkilötyövuosia vähemmäksi julkiselta sektorilta. Julkisen sektorin tehostumista ei pidä ottaa työntekijöiden selkänahasta, vaan asioita entistä järkevämmin tekemällä. Kyse on pitkälti johtajuudesta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Hannu Tiusanen:

Ei koko maassa. Ruotsinkieli on toinen kansalliskielistämme. Kokeiluja pitäisi kuitenkin mahdollistaa nykyistä vapaammin, kuten venäjänkielen kokeilu Itä-Suomessa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Hannu Tiusanen:

Velvotteita on hiema kiristetty. Kiristyksiä parempi vaihtoehto on tehdä toimenpiteitä, joilla työtä on tarjolla ympäri Suomen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Hannu Tiusanen:

Kaikki ihmiset tulee hoitaa varallisuuteen katsomatta, kun ihminen ikääntymisen johdosta hoivaa tarvitsee. Se on hyvinvointiyhteiskuntamme ytimessä oleva asia. Jos ihmisellä on varallisuutta ja hän haluaa sitä hoivaansa käyttää, niin sen tulee olla mahdollista. Mutta ei pakolla, vaan vapaaehtoisesti.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Hannu Tiusanen:

Alkoholi tarjoavien ravintoloiden nykyistä vapaammalla aukiololla tulee tavoitella alkoholin käytön siirtämistä kotoa ja muista yksityisistä tiloista valvottuihin tiloihin ravintoloihin, mikä lisää työtäkin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Hannu Tiusanen:

Kunnilla on itsehallinto. Pakolla ei saada hyvää aikaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Hannu Tiusanen:

Saamme Suomeen uusia työpaikkoja kestävästi vain talouskasvua saamalla. Työntekijällä on oikeus palkkaan, joka on riittävä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Hannu Tiusanen:

Koko Suomen asuttuna pitäminen ei ole itseisarvo, mutta Suomen menestys piilee paikallisissa ja alueellisissa voimavaroissa, kuten vihreässä taloudessa. Saamme Suomeen nousuntielle vain panostamalla laajasti eri alueiden elinvoimaan, mistä seuraa työtä ympäri Suomen ja asutusta koko maassa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Hannu Tiusanen:

Laadukkaat julkiset terveyspalvelut ovat ensisijaiset, joita yksityiset terveyspalvelut täydentävät.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Hannu Tiusanen:

Kunnilla tulee säilyttää päätäntävalta sote-palveluihin, mutta niiden päätäntävalta vähenee nykyisessä sote-uudistuksessa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Hannu Tiusanen:

Vapaammalla kilpailulla voisimme saada alempia hintoja palvelusta tinkimättä, mikä ei toki tarkoita alan sääntelemyyttä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Hannu Tiusanen:

EU:sta on ollut sekä hyötyä, että haittaa. Mutta tärkeintä on se, että olemme mukana vaikuttamassa niissä pöydissä, joissa meidänkin asioista päätetään kuin olla ulkopuolella.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Hannu Tiusanen:

EU:n laajuisena se siirtäisi arvopaperikauppaa pois EU:n alueelta, mikä olisi Suomenkin haitta. Koko maailmanlaajuisena tai maailman suurimmat valtiot mukaan luettuina rahoitusmarkkinavero ajaisi tarkoitustaan paremmin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Hannu Tiusanen:

Suomen pitkäaikainen linja on hyvä. Emme hae Naton jäseneksi, mutta pidämme liittymisen mahdollisuuden avoinna.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Hannu Tiusanen:

Puolustusvoimien resurssit on pidettävä riittävän korkealla tasolla vaikeinakin talousaikoina uskottavan maanpuolustuksen ylläpitämiseksi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Hannu Tiusanen:

Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa taloutemme saattamiseksi kasvuntielle.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Hannu Tiusanen:

Rakkaus ja huolenpito on tärkeintä. Ei se mitä sukupuolta kukin on.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Hannu Tiusanen:

Tällaisen tilanteen tullessa eteen meidän tulisi harkita asiaa perusteellisesti. Nykyisessä taloustilanteessa ja muutosten vyöryessä ylitse en juuri tässä tilanteessa kotikuntaani vastaanottokeskusta ottaisi.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Hannu Tiusanen:

Opettajien oikeuksia hiukan laajennettiin, mutta ei liiallinen kuri tee lapsesta ja kouluista parempia. Järjestys olla pitää, mutta liiallista kuria parempi vaihtoehto on keskustelut lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Esimerkiksi uusi säännös oppilaan määräämisestä kasvatuskeskusteluun on hyvä tapa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Hannu Tiusanen:

Kyllä muodostaa, mutta meidän on oltava aidosti suvaitsevia muitakin näkemyksiä kohtaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Hannu Tiusanen:

Päätös on aina tilannekohtainen, mutta nyt aletaan yksityistämisessä olla rajoilla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Hannu Tiusanen:

Maltilliset veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto, mutta vain jos talouden nyörit on pidetty tiukalla ja ehtona on myös tiukka taloudenpito tulevaisuudessa ja rakennemuutokset.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Hannu Tiusanen:

Jos ihminen saa rehellisellä kovalla työllä suuremmat tulot kuin joku toinen, niin se on ok. Mutta jos suuret tuloerot johtuvat esimerkiksi kohtuuttomista optioista, niin se on väärin.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Hannu Tiusanen:

Kyllä, jos emme saa taloutta kestävästi kasvuun.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Hannu Tiusanen:

Nämä molemma ovat yhdistettävissä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Hannu Tiusanen:

Jos jokin hanke todetaan turmelevan ympäristöä lopullisesti tulee siitä luopua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset