KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kairit Tahvola, Keskusta, 13

Oma esittely

Imatralainen liiketalouden opiskelija, käyn koulun ohelta töissä päivittäistavarakaupassa. Olen hyväntuulinen ja vahvaluonteinen, en pienestä lannistu.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kairit Tahvola:

Joistain saavutetuista eduista on luovuttava, jotta pitkässä juoksussa saisimme talouden kasvuun, muttemme voi leikata lähipalveluista tai koulutuksesta eikä vanhustenhoidosta. Yhteiskunnan vastuuta on tukea kaatunutta yksilöä, mutta yksilön yhteiskuntavastuuta on suoristaa selkänsä ja laittaa kortensa kekoon.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kairit Tahvola:

En puolla uusien lupien myöntämistä, nykyiset luvat saaneet ydinvoimalat toimivaksi ja tulevaisuudessa enemmän panostettava kotimaisten raaka-aineiden käyttöön.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kairit Tahvola:

Kivihiili on näistä pahin, joista pitäisi etupäässä pyrkiä eroon ja pääkaupungilla on suuri vetovastuu tämän tavoitteen toteuttamisessa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kairit Tahvola:

Turhaa byrokratiaa ja hallintoa pois, enemmän käsiä varsinaiseen työntekoon.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kairit Tahvola:

Kielten opiskelu on tärkeää ja ruotsin kieltä osaamalla saattaa pärjätä suuremmissa määrin myös Norjassa, Ruotsissa sekä Tanskassa. Opiskelu voitaisiin aloittaa ehkä jo aiemmin kuin 7.luokalla ja ruotsin kielisillä alueilla pitäisi opiskella hyvin ruotsia, mutta vapaaehtoisuuden lisäämisellä kielten opiskelussa voitaisiin saada parempia tuloksia aikaiseksi, kun halu sekä motivaatio kielen omaksumiseen olisi opiskelijalähtöistä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kairit Tahvola:

Työnteon pitäisi aina olla kannattavaa kaikissa olosuhteissa, työtehtävät voisivat valikoitua henkilön kyvykyyden sekä toiveiden mukaisesti.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kairit Tahvola:

Haluaisin uskoa, että jokainen pystyisi hetkellisesti tulemaan toimeen pienemmällä palkalla, jotta pitkällä tähtäimellä saataisiin talous nousuun. Paikallinen sopiminen kohtuuden rajoissa ja tietylle määräajalle voisi toimia, mikäli työntekijä ja työnantaja pääsevät asiasta yhteisymmärrykseen, mutta on liian sinisilmäistiä ajatella, etteikö työntekijä joutuisi pakon edestä allekirjoittamaan yhtään sopimuspaperia, jota hän kokee oikeuksiaan ja kyvykkyytään loukkaavaksi.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kairit Tahvola:

Yksityiset ja julkiset palvelut voisivat hyvin toimia rinnakkain. Kilpailu eri toimijoiden välillä voisi kannustaa tehokkaampaan ja hoitoa tuottavaan toimintaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kairit Tahvola:

Hoitoon pääsy ja palveluiden saatavuus ovat tärkeitä jokaiselle kuntalaiselle, mikäli on tarvetta käyttää sote-palveluita.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kairit Tahvola:

Turvapaikanhakijat sijoitettava eri puolille kaupungia, kuntia sekä maata, jotta saisimme integroitua heitä paremmin osaksi yhteiskuntaa ja panostettava kielen opiskeluun. Sijoittamalla kaikki turvapaikanhakijat samaan paikkaan saattaa se johtaa siihen, ettei tule kosketusta suomen kulttuuriin eikä kieleen niin tehokkaasti kuin mikä olisi suotavaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kairit Tahvola:

Opiskelijoille haasteita heidän kykyjensä mukaisesti. Häiriköt kuriin ja opettajille turvallinen työskentely-ympäristö, pelkkä puhe ei aina auta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kairit Tahvola:

On olemassa muitakin hyviä arvoja, mutta koti on tärkeä ja sieltä saatu kasvatus on merkittävää yksilön kehityksessä kohti aikuisuutta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kairit Tahvola:

Mikäli se on mahdollista hinta-laatu osalta, laatu ei voi heikentyä, jos kilpailutilanteessa valitaan hinnaltaan halvin palvelu.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kairit Tahvola:

Meidän verot ovat aika korkeita, toivottavasti tätä tilannetta ei tule eteen.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kairit Tahvola:

Heikoimpia ei saa unohtaa, vaan verotuksen avulla voimme yrittää tasata tuloeroja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kairit Tahvola:

Tuntuu, että on palveluita palvelujen päällä ja säästöjä voidaan saada uusimalla perinpohjaisesti nykyrakenteet.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kairit Tahvola:

Suomen luonnonvaroja pitää ottaa käyttöön siinä määrin, että se on kohtuullista ja kestävää tulevaisuutemme kannalta, mutta ympäristökysmykset pitää tarkastella laajassa mittakaavassa ja tehdä ne etukäteen hyvin, jotta vältymme pahimmilta katastrofeilta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset