KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Eero Sistonen, Keskusta, 12

Oma esittely

Olen 29-vuotias yhteisten asioiden parissa säätävä ja päättävä rantasalmelainen. Monessa mukana olleena elämänkokemusta on kertynyt usealta sektorilta niin työelämästä, arjesta kuin politiikasta. Koulutukseltani olen liiketalouden tradenomi ja työskentelen Savonlinnassa teknologiayrityksessä myynti-insinöörinä. Elämässäni tärkeitä asioita ovat mm. ihmisten hyvinvointi, alueellisten mahdollisuuksien edistäminen ja sivistyksen kehittäminen koko elämän ajan.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Eero Sistonen:

Velkaantumisen laskuun kääntämisen eteen on tehtävä töitä ja se vaatii monia toimia. Leikkauksiakin varmasti tullaan tarvitsemaan ja jokaisen ihmisen on omalta kohdaltaan mietittävä mistä voisi luopua yhteiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi. Tulevalla kaudella tärkeää on saada luotua yrityksille mahdollisuuksia kasvuun ja sitä kautta turvata palveluiden sekä etuuksien olemassa olo.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Eero Sistonen:

Oikeudenmukaisuus on tärkeää tuloverotuksessa. Työssäkäynnin tulee olla kannattavaa ja ihmiselle käteen jäävällä palkkatulolla on tultava toimeen palkkaluokasta riippumatta. Hyvin ansaitsevien osalta pieni korotus on mielestäni ok, keskituloisten ja pienituloisten verotuksen osalta oltava tarkkana, jotta ihmisellä jää palkasta myös rahaa kulutukseen ja palveluiden käyttämiseen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Eero Sistonen:

Nykyinen ydinvoimaloiden määrä on mielestäni riittävä ja myönnettyjen voimalalupien määrä sopiva, painopistettä suunnattava uusiutuvien energiamuotojen puolelle.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Eero Sistonen:

Energian tuotannossa kannatettava ajatus. Korvaavat energiamuodot löytyvät uusiutuvien energiantuotantojen suunnalta, etenkin puunkäytön lisääminen energiantuotannossa tärkeää tulevaisuudessa. Turpeen osalta tarvetta voi olla vielä vuoden 2025 jälkeenkin energiantuotannossa, joten sen suhteen olen vielä toistaiseksi jatkon kannalla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Eero Sistonen:

Kaikki suuri ei ole kaunista. Julkinen sektori on kasvanut liiaksi ja sen myötä erilainen byrokratia lisääntynyt. Verotulojen pitää riittää tulevaisuudessa julkisen sektorin pyörittämiseen. Tämä tarkoittaa, että myös julkista sektoria on tarkasteltava kriittisesti ja löydettävä keinot kulujen pienentämiseen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Eero Sistonen:

Kielten opiskelu on voimavara meille kaikille ja pakko sanasta pitää luopua. Meillä on mahdollisuus opiskella ruotsia, mutta meillä pitää olla myös mahdollisuus alueellisesti opiskella vaihtoehtoisia kieliä. Esimerkiksi Itä-Suomessa venäjän kielen osaamisella on enemmän tarvetta kuin ruotsin kielen osaamisella.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Eero Sistonen:

Työttömällä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa työpaikan vastaanottamiseen ja sitä kautta tehdä omia valintoja elämässään. Ei ole kenenkään etu, jos työntekijä ei ole motivoitunut työhönsä ja velvoitteiden takia joutuu ottamaan työn vastaan. Työllistämisessä tärkeää on, että työnantajan tarve ja työntekijän osaaminen kohtaavat.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Eero Sistonen:

Ihmisen varallisuuden sosialisoiminen tämän kysymyksen mukaisella tavalla ei iskostu omaan ajatusmaailmaan vaan uskon siihen, että ihmisen ikään katsomatta pitää saada päättää varallisuutensa käytöstä. Hoivapalveluiden osalta vapaaehtoinen, itsenäisesti päätetty varallisuuden käyttö omiin hoivapalveluihin on toki suotavaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Eero Sistonen:

Vapaampi aukiolo aika on kannatettava ajatus, mikäli sen myötä myös alkoholin käyttöön saadaan asennemuutos ja ihmiset siirtymään humalahakuisesta juomisesta kohtuullisen juomakulttuurin pariin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Eero Sistonen:

En ole pakkoliitosten kannalla. Hyvin suunnitellut, kuntien omasta halusta ja tahdosta syntyviä liitoksia voidaan toteuttaa edelleen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Eero Sistonen:

Joustavuutta ihmisten palkkaamiseen tarvitaan ja uskon, että paikallista sopimista kehittämällä työllisyyttä pystytään parantamaan.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Eero Sistonen:

Alueiden vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen Suomen parhaaksi on koko yhteiskunnan etu. Suomen suurimmat tulevaisuuden tulon lähteet tulevat olemaan edelleen muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Näiden tulon lähteiden hyödyntäminen vaatii koko Suomen asuttuna pitämistä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Eero Sistonen:

Täysin samanlaiseen asemaan yksityisiä terveyspalveluita ei pidä mielestäni nostaa julkisten palveluiden kanssa. Jos näin tehtäisiin, niin yksityisten palveluiden tulee ottaa myös samat vastuut julkisten palveluiden kanssa. Yksityisiä terveyspalveluita tarvitaan ja niiden avulla pystytään myös saamaan säästöjä julkisen puolen kustannuksista.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Eero Sistonen:

Riittävän päätäntävallan pitäminen matalalla tasolla ja kuntien mahdollisuus tuottaa esimerkiksi ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveyspalveluita edesauttavat parhaimmalla tavalla kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Eero Sistonen:

Taksit omalta osaltaan parantavat julkisen liikenteen sujuvuutta ja on hyvä, että valtio antaa raamit taksilupien osalta ja säätää hintoja. Mutta en näe ollenkaan huonona asiana, että kokeilisimme vapaamman hinnoittelun mallia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Eero Sistonen:

Tällä hetkellä EU:sta on ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa. Tulevaisuudessa pitää olla tarkkana edunvalvonnan osalta, että Suomi jatkossakin hyötyy EU:sta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Eero Sistonen:

Rahoitusmarkkinavero ei käsittääkseni edesauta liiketoimintaa, paranna kilpailukykyä ja tuo investointeja Suomeen, niin en voi kannattaa tällaista ajatusta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Eero Sistonen:

En kannata Nato jäsenyyttä. Suomen puolustusvoimien oma kehittäminen ja reservin ylläpitäminen luovat vakaan pohjan Suomelle mielestäni.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Eero Sistonen:

Puolustusvoimien kehittäminen ja ylläpitäminen on turvattava riittävällä rahamäärällä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Eero Sistonen:

Yritysten tulee pystyä palkkaamaan osaavaa työvoimaa käyttöönsä ihmisen kotimaasta riippumatta. Suomen eteenpäin viemiseksi osaaminen on avain menestymiseen ja se vaatii myös työperäistä maahanmuuttoa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Eero Sistonen:

Ajattelen tämän asian siten, että kaikilla Suomen kansalaisilla tulee olla tasavertaiset oikeudet lain osalta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Eero Sistonen:

Olen avoimin mielin asian suhteen ja tämäkin asia selviää avoimesti keskustelemalla ja yhdessä päättämällä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Eero Sistonen:

Opettajilla ja koulun työntekijöillä tulee olla mahdollisuus puuttua varhaisessa vaiheessa lapsen kasvattamiseen myös rajoitusten kautta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Eero Sistonen:

Perinteiset arvot luovat pohjan tekemiselle, mutta arvopohjan pitää olla myös avarakatseinen, suvaitsevainen ja ennakkoluuloton uusille ajatuksille.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Eero Sistonen:

Julkisten palveluiden yksityistämiset tulee käsitellä tapauskohtaisesti ja keskustella riittävän laajasti ulkoistamisen vaikutuksista kansalaisten palveluihin. Mikäli keskustelun ja selvitysten lopputulemana todetaan, että yksityistäminen tuo lisäarvoa palveluihin, niin silloin ne kannattaa ulkoistaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Eero Sistonen:

Molempia keinoja todennäköisesti joudutaan käyttämään tulevalla hallituskaudella.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Eero Sistonen:

Tuloeroja tulee olemaan aina ja uskon siihen, että ahkeruudesta tuleekin palkita. Ahkeruus ja lahjakkuus onneksi eivät ole suoraan sidoksissa tuloeroihin vaan kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus menestyä omalla tekemisellään.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Eero Sistonen:

Sosiaalietuuksien osalta ajatuksissani on vastikkeellinen suunta eli jos jotain tukea saa valtiolta on hyvä myös ihminen velvoittaa tekemään jotakin yhteisen hyvän eteen.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Eero Sistonen:

Näistä kahdesta vaihtoehdosta olen talouskasvun ja työpaikkojen luomisen kannalla himpun verran. Talouskasvu ja työpaikat ovat yhteiskunnan tukipilareita ja niiden eteen jokaisen on tehtävä töitä sekä tarvittaessa kompromisseja. Ympäristöasiat tulee ottaa huomioon kaikessa tekemisessä ja ympäristöriskit tulee kartoittaa aina ennen lopullisia päätöksiä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Eero Sistonen:

Ympäristöasiat tulee ottaa huomioon kaikessa tekemisessä ja ympäristöriskit tulee kartoittaa aina ennen lopullisia päätöksiä. Huomiota on kiinnitettävä mielestäni siihen, että millä tavalla ympäristöasiat milläkin tasolla huomioidaan. MItä isompi hanke, sitä isommin ynpäristöasiat on huomioitava.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset