KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Merja Rehn, Keskusta, 11

Oma esittely

Tietokirjailija ja kolumnisti. Syvän vihreä maakuntien puolestapuhuja. Kolmen nuoren aikuisen äiti ja veteraanijalkapalloilijan puoliso.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Merja Rehn:

Kivihiilestä tulee luopua. Maakaasua tarvitaan vielä ja turve pitäisi luokitella uusiutuvaksi luonnonvaraksi, joten sitäkin voidaan edelleen käyttää.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Merja Rehn:

Nykyistä hallinto- ja byrokratiahimmeliä pitää järkeistää, päällekkäisiä toimintoja purkaa ja turhia instansseja lakkauttaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Merja Rehn:

Kielten opiskelussa olisi hyvä käyttää alueellista harkintaa. Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa ja muutenkin itärajan tuntumassa pitäisi voida opiskella Venäjää valinnaisena.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Merja Rehn:

Työn tekeminen pitää ihmiselle olla kaikissa vaihtoehdoissa mielekkäämpi, kannustavampi ja kannatavampi vaihtoehto kuin työttömyys.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Merja Rehn:

Ihmisen elinaikanaan hankkimaan omaisuuteen ei pidä kajota. Jo nykyinen järjestelmä on kohtuuton, koska se antaa hoitolaitokselle mahdollisuuden ottaa hoitomaksuna lähes koko hoidettavan eläkkeen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Merja Rehn:

Jo nykyisellään ravintoloiden aukioloajat ovat riittävät. Sunnuntaiaukioloihin vaikuttaa säädöksiä enemmän viikonlopputyön korkea hinta. Yrittäjällä ei ole varaa pitää ravintolaa auki sunnuntaisin tai pyhinä korkeiden palkkakustannuksien vuoksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Merja Rehn:

En kannata pakkoliitoksia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Merja Rehn:

Suomessa tehty työ ei ole kansainvälisesti hintakilpailukykyistä. En esitä palkkojen polkemista, mutta työntekemisen kustannuksia on alennettava. Paikallista sopimista yrityksissä on lisättävä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Merja Rehn:

Kysymys on mielestäni väärin asetettu. Koko Suomi pysyy asuttuna, kun otetaan maan kaikki voimavarat käyttöön. Suomen kansallisvarallisuutta, eli liikenneverkkoja ei saa päästää rapistumaan. Henkilöliikenteen lisäksi myös tavarat on saatva liikkumaan maan laidasta laitaan sekä mielellään myös vientiin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Merja Rehn:

Yksityisellä yrittäjyydellä on oltava mahdollisuus kilpailla julkisen tuotannon kanssa. Näin luodaan uusia työpaikkoja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Merja Rehn:

Sote-uudistuksen perimmäinen tarkoitus on siirtää rahoitus, päätöksenteko, järjestämis- ja toteuttamisvastuu viiden sote-alueen ja maksimissaan 19 kuntayhtymän tehtäväksi, pois yksittäisiltä kunnilta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Merja Rehn:

Varmaan nykyisessä järjestelmässä on kehittämisen varaa, mutta villi järjestelmä toisi liikenteeseen pimeitä taksteja, joka ei ole kenenkään etu.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Merja Rehn:

Tärkeintä on huolehti kansallisen puolustuksen uskottavuudesta. Suomen on hyvä pitää Nato-optio auki. Nato-jäsenyys herättää kansassa suuria tunteita niin puolesta kuin vastaan, joten päätöstä on hyvä harkita tarkkaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Merja Rehn:

Koulujen paremmuuteen vaikuttavat kuria enemmän opetussuunnitelmat ja opettajien ammattitaito. Suomessa opettajakoulutus on korkeatasoista ja suomalaista koulujärjestelmää arvostetaan maailmalla. Karttakepillä ei saada oppia lasten päähän, mutta järjestyksestä ja turvallisuudesta on huolehdittava, että oppimisrauha säilyy kouluissa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Merja Rehn:

Uskontoa ei pidä sotkea politiikkaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Merja Rehn:

Parhaimmillaan yksityiset palvelut työllistävät ja turhia kustannuksia saadaan purettua. Sisältyy sote-uudistukseen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Merja Rehn:

En kannata suuria tuloeroja. Työnteko ja koulutus ansaitsevat tulla kannustavasti palkituiksi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Merja Rehn:

Ne ovat ainakin tällä hetkellä liian kalliita. Velkaantuminen on saatava kuriin ja se tarkoittaa myös julkisten palveluiden leikkaamista.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Merja Rehn:

Kaikessa päätöksenteossa pitää arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset