KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pekka Pöyry, Keskusta, 10

Oma esittely

Olen 37-vuotias kaupunginvaltuutettu, metsäkoulun opettaja ja yrittäjä Mikkelistä. Olen kahden pojanviikarin isä ja upean naisen mies. Vapaa-aika kuluu lasten harrastusten ja liikunnan parissa, mutta myös politiikka on lähellä sydäntäni. Edustan uudenlaista ja taitavaa arvomaailmaa, jossa Suomen menestys perustuu ihmisten hyvinvoinnista kasvavaan hyvään. Olen ylpeä, että meillä jokaisella suomalaisella on mahdollisuus vaikuttaa. Kotimaisten luonnonvarojen hyödyntäminen yhdessä teknologisen kehityksen kanssa tuovat työtä koko Suomeen. Hyvinvointi perustuu työn tekemiseen. Työllisyys tuottaa verotuloja joilla kustannetaan ihmisten hyvinvointia ja ehkäistään nykyisen kaltaista eriarvoistumiskehitystä. "Lapsista vanhuksiin, meistä kaikista on huolehdittava parhaalla mahdollisella tavalla."

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Pekka Pöyry:

Valtion budjetin sisällä rahan käytön suuntaaminen koko Suomen työllisyyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen ja eriarvoistumisen vähentämiseen on tarkasteltava uudelleen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Pekka Pöyry:

Suurien palkkojen ja eläkkeiden progressiivinen verotus on mielestäni oikea tapa hallita eriarvoistumiskehitystä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Pekka Pöyry:

Ydinvoima on teollisuuden voimaa. Ilman edullista energiaa ei Suomen teollisuus voi kilpailla globaaleilla markkinoilla vientituotteilla. Kun joka tapauksessa ostamme ydinvoimalla tuotetun energian ulkomailta, olisi mielestäni ekologisinta ja vastuullisinta tuottaa sitä itse ja saada nekin työpaikat Suomeen. Kansainvälisellä yhteistyöllä tulisi tutkia ja kehittää fuusioenergiaa tulevaisuuden energiantuottomuotona.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Pekka Pöyry:

Kivihiili tulee korvata puuhakkeella. Raaka-aine eli puu on Suomessa ja työpaikat sekä hyvinvointi jäisi Suomeen. Turpeen käyttöä tulee vähentää. Erityisesti Järvi-Suomen alueella turvetuotannon ympäristöhaitat ovat liian suuret.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Pekka Pöyry:

Jos byrokratian ja ylimääräisen sääntelyn purkutalkoissa onnistutaan, niin julkinen sektori kevenee. Nyt on kiinnitettävä huomiota, ettei jokainen uusi hanke mukaan lukien Sote pelkästään kasvata hallinnon ja julkisen sektorin osuutta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pekka Pöyry:

Ruotsin kielen opiskelu samalle viivalle muiden kielien kanssa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Pekka Pöyry:

Mielestäni pakottaa ei voi, sillä jos työvoimatoimisto pakottaa työntekijän työhön ja työ ei kiinnosta, on työntekijää etsinyt yritys pahassa pulassa. Työttömyyskorvausta vastaan suoritettava jokin yhteiskunnallinen työvelvoite olisi hyvä ratkaisu.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Pekka Pöyry:

Kannatan, mutta vapaaehtoisesti. Jos tästä tehtäisiin laki olisit velvoitettu maksamaan mitä joku laskuttaa. Tässä piilee se vaara, että ylikansalliset yritykset lypsäisivät tavallisilta Suomalaisilta vanhuksilta varallisuuden ulkomaille ylihinnoitetuilla hoitomaksuilla. Oikeasti varakkaat ovat omia varojaan käyttäneet hoivapalveluidensa kustantamiseen nykyisinkin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Pekka Pöyry:

Mielestäni nykyinen linja on riittävä ja tasapainottaa ravintoloiden henkilöstökustannuksia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pekka Pöyry:

Palvelutuotannon kustannustehokkuus on ratkaiseva tekijä. Pienikin kunta voi toimia kilpailukykyisesti ja perustella paikkansa. Kuntaliitosten tulee olla aidosti vapaaehtoisia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pekka Pöyry:

Töehtosopimusten tulee elää ajassa. Nyt tarvitaan palkkamalttia, mutta palkalla työntekijän täytyy voida pärjätä. Yhteiskunnan työllisyyttä edistävät ratkaisut ovat avainasemassa. Jos työvoimakustannukset vain nousevat katoavat työpaikat Suomesta. Työvoimakustannukset ovat vain yksi, mutta keskeinen osa globaalia kilpailua.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Pekka Pöyry:

Ihmiset asuvat siellä missä on työtä ja hyvinvointia. Kysymys ei ole asumisen verovaroin tukemisesta vaan työllisyyden kehittämisestä. Se että Suomi on tulevaisuudessa hyvinvointivaltio, niihin talkoisiin tarvitaan koko maamme mahdollisuudet ja resurssit. Hallituksen ratkaisut ohjaavat maakuntien työllisyyskehitystä. Tässä on mahdollisuutemme. Metsäteollisuus, puuhake kivihiilen tilalle, biodiiseli, hoivapalvelut ja matkailu ym. Suomen maakunnat ovat täynnä mahdollisuuksia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Pekka Pöyry:

Näin voidaan turvata hoidon taso ja resurssit. Kustannustasoa on tarkkailtava ja julkisten palveluiden kehitystä tehostettava. Jos jäädään yksityisten palveluiden varaan niin ylikansalliset yhtiöt osaavat vedättää kuntayhtymiltä rahat ulkomaille. Palveluita voidaan tuottaa molemmissa, mutta päätösvalta mitä ostetaan ja mitä ei on oltava julkishallinnolla ettei kustannustaso karkaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Pekka Pöyry:

Kustannustasoa on tarkkailtava ja julkisten palveluiden kehitystä tehostettava. Jos jäädään yksityisten palveluiden varaan niin ylikansalliset yhtiöt osaavat vedättää kuntayhtymiltä rahat ulkomaille. Palveluita voidaan tuottaa molemmissa, mutta päätösvalta mitä ostetaan ja mitä ei on oltava julkishallinnolla ettei kustannustaso karkaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Pekka Pöyry:

Turvallinen ja laadukas palvelu on turvattava taloudellisia toimintaresursseja unohtamatta. Terveelle kilpailulle on aina sijansa. Taksipalvelut eivät voi mennä villiksi, siksi on hyvä, että valtio kontrolloi toimintaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Pekka Pöyry:

Talousalueeseen kuuluminen on positiivinen asia. Kaikkeen ei silti pidä lähteä mukaan. Etelä-Euroopan yli lainoittamista en pidä hyvänä ratkaisuna. Taloudellisesti heikkojen ja kulttuurillisesti täysin erilaisten maiden mukaan ottaminen ja rahoittaminen ei ole järkevää. Kuulutaan talousalueeseen ja pidetään Suomen puolta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Pekka Pöyry:

Suomessa tarvitaan investointeja. Rahoitusmarkkinavero voisi haitata liiketoimintaa ja karkoittaa sijoittajat muualle.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Pekka Pöyry:

Suomella ei ole sotilaallista uhkaa. Tehokas itsenäinen puolustus on avainasemassa. Naton sotilaallisen liittouman 5. lauselma ei ole aukoton sekään. Sotilaallista mahtia tärkeämpiä ovat hyvät diplomaattiset suhteet itänaapuriin.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Pekka Pöyry:

Suomen uskottava puolustus vaatii määrärahojen korottamista. Mielestäni Natonkin suosittelema 2% taso bruttokansantuotteesta on hyvä tavoite pidemmällä aikajänteellä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Pekka Pöyry:

Ei riitä, että on rasti kohdassa työperäinen maahanmuutto. Työperäinen maahanmuutto on hyvä asia, kun se on perusteltu ja tulijalla on resurssit työhön ryhtymiseen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Pekka Pöyry:

Mielestäni onnellisuutta ja juridisia oikeuksia homopareilta ei tarvitse rajoittaa. Tuskin se on keneltäkään pois. Adoptio-oikeus sisältää nykyisellään tarkan harkinnan heteroparienkin kohdalla ja tästä ei tule tinkiä jatkossakaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Pekka Pöyry:

Kunta ratkaisee asian parhaaksi katsomallaan tavalla kuten muutkin asiat. Kunta voi hyväksyä sen tai jättää hyväksymättä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Pekka Pöyry:

Nykyisellään koulussa on melkoisen kova pedagoginen vaatimustaso. Opettajilla on oltava oikeus ja resurssit pitää järjestystä yllä ja turvata opetussuunnitelman mukainen koulutyö.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Pekka Pöyry:

Tämä on hyvä arvopohja. Globalisoituvassa maailmassa on hyvä pitää perusasiat mielessä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Pekka Pöyry:

Mielestäni myös kunta tai kaupunki voi olla hyvä työpaikka ja palveluiden tuottaja. Varmasti pidemmällä aikajänteellä edullisin vaihtoehto.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pekka Pöyry:

Pelkät veronkorotukset lamaannuttavat taloutta, nyt Suomessa tarvitaan sopeutustoimia kaikilla osa-alueilla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Pekka Pöyry:

Kansallinen kilpailukyky on heikomman kansanosan mukainen. Tämä on syytä muistaa. Eriarvoistumiskehitystä on hillittävä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pekka Pöyry:

Sote-ratkaisun taloudellinen tehokkuus on keskeinen kysymys. On selvää, että sosiaalietuudet eivät ole tulevina vuosina noususuunnassa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Pekka Pöyry:

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulee suunnitella ja toteuttaa sopusoinnussa ympäristön kanssa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Pekka Pöyry:

Ei luopua hankkeista, vaan kehittää hankkeita ympäristölle sopiviksi.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset