KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Antti Pakkanen, Keskusta, 7

Oma esittely

Olen 25-vuotias ehdokas Haminasta. Toimin Haminassa kaupunginvaltuutettuna ja Kymenlaakson maakuntahallituksessa, sekä Kaakkois-Suomen poliisin neuvottelukunnassa. Koulutukseltani olen oikeustradenomi ja työuraa löytyy mm. logistiikka- ja turvallisuusalalta, sekä oikeushallinnon virkatehtävistä. Keskeisimpinä arvoina minulle ovat yhteisöllisyys, yritteliäisyys, kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus. Harrastuksiini kuuluu vapaaehtoinen maanpuolustustyö. Haluan valvoa kotimaakuntani ja vaalipiirini etuja kansanedustajan tehtävässä, sekä olla tekemässä turvallista ja hyvinvoivaa isänmaata.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Antti Pakkanen:

Suomi tarvitsee ensisijaisesti uusia työpaikkoja ja sitä kautta kasvua ja verotuloja valtion kassaan. Velaksi eläminen on sama kun siirtäisi laskua tuleville sukupolville ja sille on pantava stoppi. Nykyisten talouden rakenteellisten ongelmien korjaaminen on voimakkaasti aloitettava tulevalla vaalikaudella ja sitä kautta velkaantuminen saada pysäytetyksi. Samalla tulee kuitenkin pitää huolta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevista ja riittävät lähipalvelut ja perusturva taata kaikille.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Antti Pakkanen:

Todella hyvätuloisten yli 100 000 euroa vuodessa tienaavien verotusta voitaisiin ainakin määräajaksi kiristää pahimman talouden alamäen yli. Vastaavasti alle 60 000 euroa kuukaudessa tienaavien palkkaverotusta tulisi keventää sisäisen kulutuksen lisäämiseksi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Antti Pakkanen:

Suomen energiapolitiikka ei voi rakentua ainoastaan ydinvoiman varaan, mutta Suomi tarvitsee vakaan perustan energiantuotantoon. Siksi lisää ydinvoimaakin tarvitaan. Lisäksi energiantuotannossa tulee tulevaisuudessa lisätä uusiutuvaa energiaa ja pyrkiä kohti energiaomavaraisuutta, sekä hajauttaa energiantuotantoa eikä keskittää vain pariin tuotantomuotoon.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Antti Pakkanen:

Pitkällä tähtäimellä 2050 -lukua kohti Suomenkin tulee pyrkiä eroon fossiilisista energiamuodoista, mutta 2025 mennessä se ei vielä onnistu. Turpeen käyttöä energianlähteenä tulisi päinvastoin lisätä, mutta kivihiilestä tulisi voida asteittain luopua. Kivihiilestä luopuminen käytännössä tarkoittaa lisää ydinvoimaa. Suomi tarvitsee kilpailukykyistä ja kohtuu hintaista energiaa, erityisesti nyt kun talous laahaa alamäkeä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Antti Pakkanen:

Niin työllisyys-, kuin sosiaalipolitiikkaakin pitää viedä suuntaan, jossa työnteko on aina kannattavampaa kuin sosiaalituilla eläminen. Tarjottu työ ei aina ole mielekästä tai "kivaa" mutta sen vastaanottamisen velvoitetta pitäisi kiristää. Ei voi olla niin, että Suomessa on mahdollista työkykyisen, mutta työhaluttoman elää muiden verovaroilla pelkästään, koska ei pidä tarjotusta työstä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Antti Pakkanen:

Alkoholipolitiikkaa pitäisi viedä suuntaan, jossa alkoholin nauttiminen tapahtuisi enemmän ravintolaolosuhteissa. Ravintolat voisivat päättää vapaammin aukioloajoistaan, sekä ravintoloiden alkoholiveroa tulisi laskea. Ja kerran nyt alkoholista puhutaan, niin minun puolestani nelosoluen voisi tuoda ruokakauppojen hyllyille.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Antti Pakkanen:

Kuntien määrä ei ole itseisarvo eikä sillä ratkaista mitään ongelmia. Kuntahallinnon kulut ovat vain muutaman prosentin kuntatalouden menoista, joten kuntien hallinnon tiivistäminen tekemällä pakkoliitoksia ei tuo säästöjä. Kunnat voivat vapaasti tehdä kuntaliitoksia niin halutessaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Antti Pakkanen:

Osittain kyllä siksi, että työmarkkinat ovat muuttuneet ja työmarkkinoille tarvitaan joustavuutta. Palkkaratkaisuissa työpaikka- ja yrityskohtaisuutta pitäisi lisätä. Kuitenkaan sellaista ei tule sallia, että yrityskohtainen sopiminen johtaisi ulkomaisen työvoiman kasvuun ja palkkojen polkemiseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Antti Pakkanen:

Suomi elää vain koko voimallaan. Kaikkia seutuja on voitava hyödyntää ja ihmisillä on oikeus valita asuinpaikkansa. Palveluiden saanti ei pidä olla postinumerosta kiinni.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Antti Pakkanen:

Varmasti vaativammat palvelut, kuten erityissairaanhoito on syytä pitää leveämmillä hartioilla, mutta lähipalvelujen tuottamisessa kunnilla pitää olla sanottavansa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Antti Pakkanen:

Sääntelyä toki voidaan vähentää. Kilpailu lisää kuluttajan vaihtoehtoja ja varmasti hintakin määräytyy kysynnän mukaan.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Antti Pakkanen:

EU:sta on varmasti ollut monessa mielessä Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa, mutta eurovaluutasta on ollut Suomelle suuria ongelmia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Antti Pakkanen:

Suomen tulisi ensisijaisesti tehdä selvitys Nato-jäsenyyden mahdollisista vaikutuksista ja sen jälkeen asiasta on käytävä perusteellinen keskustelu. Nato-jäsenyys ei saa olla mörkö, mutta ei mikään vastausautomaattikaan Suomen turvallisuuspolitiikkaan. Nato-jäsenyyttä on arvioitava tilanteen kehityksen mukaan ja pidettävä yllä mahdollisuutta hakea jäsenyyttä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Antti Pakkanen:

Puolustusvoimien rahoitus on jo kriisissä, lisävaroja kaivataan heti. Uskottava kansallinen puolustus on turvattava.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Antti Pakkanen:

Turvapaikanhakijoiden määrää pitäisi pystyä hillitsemään ja oleskelulupapäätöksiä nopeuttamaan. Perusteettomat hakijat pitäisi pystyä karkottamaan nopeammin, tällöin ylimääräisiä vastaanottokeskuksiakaan ei tarvitse perustaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Antti Pakkanen:

Ehdottomasti!

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Antti Pakkanen:

Julkisilla palveluilla tulee olla vahva sija palveluiden tuottamisessa, mutta yksityisten toimijoiden osuutta voidaan toki kasvattaa alakohtaisesti. Lähtökohtaisesti julkiset ja yksityiset palvelut voivat mennä lomittain, jotta saadaan kansalaisille kustannustehokaat ja samalla laadukkaat palvelut.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Antti Pakkanen:

Kansantalous ei kestä veronkorotuksia. Suomessa verotus on jo nyt ajettu hyvin kireäksi. Palkansaajien ostovoima ei kestä enää kaventamista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Antti Pakkanen:

En hyväksy suuria tuloeroja, mutta jonkinlaiset tuloerot markkinataloudessa ovat varmasti realismia, jotta ahkeruudestakin voidaan riittävästi palkita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Antti Pakkanen:

Kyllä näin on, mikäli Suomeen ei saada luotua lisää työpaikkoja ja vientiä vetämään. Nykyisellä BKT-kehityksellä nykyinen tilanne on kestämätön ja vajetta paikataan velanotolla joka on laskua tuleville sukupolville, se on vastuutonta politiikkaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Antti Pakkanen:

Eri hankkeiden ympäristövaikutuksia toki pitää aina pohtia ja toki pitää pyrkiä välttämään tilanteita, joissa ympäristöä kuormitetaan merkittävästi, mutta ympäristöä ei saa asettaa esteeksi kaikelle päätöksenteolle.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset