KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Markku Laukkanen, Keskusta, 5

Oma esittely

Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteen maisteri ja ammatiltani toimittaja. Takana on pitkä työura mediassa ja 16 vuoden kokemus kansanedustajatyöstä eduskunnassa eri tehtävissä. Vaikuttamisen verkostot ovat valmiina. Suomi on nyt sekaisin. Näissä vaaleissa on kysymys Suomen talouden kuntoon saattamisesta, uuden työn luomisesta ja vaikuttamisesta myönteiseen turvallisuuskehitykseen. On aika palauttaa luottamus poliitikkojen kykyyn ratkaista Suomen haasteet. Katso vaalivideo https://www.youtube.com/watch?v=gQZLYCqRtJ4&feature=youtu.be

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Markku Laukkanen:

Emme voi jatkaa julkisen talouden velkaantumista tätä vauhtia ja jättää niitä lapsiemme maksettavaksi. On tehtävä sopeuttamistoimia ja luotava uutta verotuloja lisäävää työtä. Valtion talouden tasapaino on paras tae julkisten palvelujen turvaamiselle tulevaisuudessa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Markku Laukkanen:

No meillä alkaa verotuksen taso olla nyt jo tapissaan. Tässä taloustilanteessa pieni kiristys voi olla paikallaan tulojen yläpäässä, mutta verojen kiristyksessä on muistettava niiden kulutusta vähentävä vaikutus.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Markku Laukkanen:

Ydinvoima on siirtymäkauden ratkaisu, jolla turvataan teollisuuden ja kotitalouksien kohtuuhintainen energiasaatavuus. Samalla on kehitettävä voimakkaasti uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaa teknologiaa ja niiden käyttöönottoa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Markku Laukkanen:

Tavoite on oikea, mutta aikatauluna vuosi 2025 on epärealistinen. Turvetta tarvitaan jatkossakin puupolttoaineen tukena yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Markku Laukkanen:

Suomen julkisen sektorin osuus bruttokansantuotteesta on 56 prosentin luokkaa, kun EU-maiden keskiarvo on alle 50 prosentin. Pienentämisen tarvetta ja mahdollisuutta siis on ilman että palvelut kärsivät.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Markku Laukkanen:

Vapaaehtoisuuden suuntaan mennään. Ruotsi on toinen virallinen kielemme. Pidän ruotsin kielen opiskelua erittäin tärkeänä. Sen osaaminen helpottaa muiden anglosaksisten kielten opiskelua. Inhosin koulussa aikanaan ruotsia, mutta sen kohtuullisesta osaamisesta on ollut elämässä paljon hyötyä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Markku Laukkanen:

No onhan tarjotun työn oltava jotenkin suhteessa työntekijän koulutukseen/osaamiseen, työmatkan tulee olla kohtuullinen ja palkan oltava sellainen, että se kannustaa työn vastaanottamiseen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Markku Laukkanen:

Aika monen kohdalla asia on jo näin. Tosin kuinka paljon vanhuksen eläketulosta voidaan ottaa hoitokustannusten peittoon, pitäisi olla katto. Mitä paremmin pidämme huolta eläkeläisistä, sen parempikuntoisia vanhuksia meillä on.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Markku Laukkanen:

Suomessa on aika siirtyä holhoavasta alkoholikulttuurista valistavaan ja pohjaavaan kulttuuriin. Vaikka maailmalla saa viinaa kioskista, ei se tarkoita sitä, että porukka on jonossa sitä ostamassa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Markku Laukkanen:

Kuntien määrä tulee vähentää, mutta ei pakolla. Vanhasen hallitusten aikana kunnat vähenivät merkittävästi. Suurta kuntauudistusta ja pakkokorttia vilauttanut Kataisen/Stubin hallitus ei ole saanut liitoksia aikaiseksi juuri lainkaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Markku Laukkanen:

Työehtosopimusjärjestelmän heikkous on siinä, että se ei tunnuista riittävästi yrityskohtaista ja paikallista tilannetta. Joustoilla voitaisiin pelastaa monta yritystä. Usein työntekijätkin ovat siihen valmiita, mutta ay liike ei.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Markku Laukkanen:

Tukeminenhan tapahtuu lähinnä kuntien valtionapujen kautta. Niiden vähentyessä palveluverkkoa on ajettu jo rajusti alas ja sen myötä syrjäseuduilla asumisen puitteet tehty todella vaikeiksi.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Markku Laukkanen:

Yksityisten palveluiden tulee olla julkista terveydenhuoltoa tukevia, ei niitä korvaavia. Julkisen ja yksityisen rajaa pitää hälventää ja yhteistyötä esim tilojen ja laitteiden käytössä lisättävä

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Markku Laukkanen:

On hyvä säilyttää mahdollisuus kuntayhtymiin, joissa kunnilla on vahvempi rooli kuin hallituksen surkeassa sote-uudistuksessa on. On monenlaisia kuntia. On niitä, jotka ovat kyenneet tuottamaan hyvät palvelut ja niitä isojakin kaupunkeja, jotka taas eivät.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Markku Laukkanen:

Säätelyllä on puolensa. Suomessa on laadukas ja toimiva järjestelmä, kilpailussa Tukholmassa taas ei. Mutta uudet digitaaliset tilaus- ja maksujärjestelmät vievät siihen suuntaan että järjestelmää on arvioitava koko ajan.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Markku Laukkanen:

On nähtävä metsä puilta. EU on tärkeä poliittinen ja taloudellinen arvoyhteisö, jonka ulkopuolella tällä hetkellä Suomen olisi aika hankala olla. Suomen on vaikutettava EU:n yhteiseen politiikkaan aktiivisesti.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Markku Laukkanen:

Suomen ei pidä varsinkaan tässä taloustilanteessa mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon, jolla kerättäisiin mm. osakekaupoista rahaa EU:n tarpeisiin. Tämä oli harvoja hallituksen fiksuja päätöksiä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Markku Laukkanen:

Suomi on Naton rauhankumppanuusjäsen ja olemme "yhteensopiva maa" niin pitkälle kuin voimme olla ilman jäsenyyttä. Tässä vaiheessa on hyvä selvittää esim. jäsenyyden talousvaikutuksia.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Markku Laukkanen:

Suomea puolustaa parhaiten suomalainen sotilas. Puolustusvoimien kalusto- ja resurssitarpeista on pidettävä huolta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Markku Laukkanen:

Tässä työllisyys- ja taloustilanteessa ei ole ajankohtauista tarvetta työperäisen maahanmuuton edistämiseen. Työllisyystilanteen ja talouden kohentuessa asiaa on arvioitava uudelleen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Markku Laukkanen:

Eduskuntahan päätti jo asian ja sen mukaan eletään. En pidä tarkoituksenmukaisena lähteä avaamaan kansalaisaloitteeseen perustuvaa lakia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Markku Laukkanen:

Kotikunnassani Valkealassa on sellainen ollut jo 1990 luvun alussa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Markku Laukkanen:

Kysymys liittyy yleiseen kulttuuri- ja kasvatusmuutokseen. Koulu on työpaikka, jossa on turvattava kaikkien oppilaiden ja opettajien työ- ja opiskelurauha. Ja myös vanhempien pitää antaa kouluille työrauha eikä puuttua joka asiaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Markku Laukkanen:

Arvopohjan periaatteessa kyllä, mutta uskontoa ja politiikkaa ei tule sekoittaa kuten pj Räsänen tekee sen vastenmielisellä tavalla. Mutta myös toisinpäin, poliitikkojen ei tule puuttua kirkon julistukseen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Markku Laukkanen:

Suomessa julkisen sektorin osuus bruttokansantuotteesta on Euroopan korkeimpia. Yksityiset palvelut täydentävät julkisia ja jos ne ovat laadultaan ja kustannustehokkuudeltaan kilpailukykyisiä, niitä tulee käyttää ja niiden syntyä edistää.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Markku Laukkanen:

Katainen / Stubin hallitus on nostanut veroja 3 miljardia euroa. Kiitos riittää. Tällä verotasolla tukahdutamme kotimarkkinat kokonaan. On haettava palvelutuotannosta kustannussäästöjä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Markku Laukkanen:

Työstä, sen vaativuudesta ja onnistumisesta tulee toki palkita. Suomalainen progressiivinen verotus tasoittaa kyllä kovien tulojen tason.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Markku Laukkanen:

Katainen/Stubin hallitus on onnistunut kaksinkertaistamaan vaalikauden aikana valtion velan. Ja edelleen valtio velkaantuu kymppitonnin minuutissa. Jotainhan on tehtävä. Edessä on sopeutustoimia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Markku Laukkanen:

Millä on moninkertainen ja liian raskas ympäristöhallinto, jolla on oikeus YVA menettelyllä jarruttaa merkittäviäkin taloudellisia hankkeita vuosikausia. Talous- ja työllisyysvaikutuksilla tulee olla enemmän merkitystä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Markku Laukkanen:

Meillähän arvioidaan jo kaikessa ympäristövaikutukset ja on halvaannutettu mm. haja-asutusalueiden rakentaminen. Talvivaara on esimerkki hankkeesta, jota ei tällaisena hankkeena olisi pitänyt toteuttaa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset