KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Hilla Ryösö, Kristillisdemokraatit, 50

Oma esittely

Olen Lappeenrannan kaupunginvaltuuston varavaltuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen ja Kaakkois-Suomen KD Nuorten puheenjohtaja. Keväällä 2014 perustin 4h-yrityksen, joka on tarjonnut monipuolista kotiapua lapsiperheille ja vanhuksille. Haluan kantaa nuorena poliitikkona vastuuta Suomen tulevaisuudesta ja hyvinvoinnista. Keskeisimmät teemani ovat toimivat peruspalvelut, yrittäjyys sekä laadukas ja kilpailukykyinen koulutus.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Hilla Ryösö:

Tilanne on kestämätön. Velanoton vähentäminen ei saa kuitenkaan tarkoittaa talouskasvun pysäyttämistä ja taloudellisesti vaikeimmassa asemassa olevien kansalaisten elinolojen heikentämistä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Hilla Ryösö:

Työnteon tulee kannattaa ja siihen pitää rohkaista. Nykyinen palkkaverotus on korkea ja sen kiristäminen vaikuttaa

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Hilla Ryösö:

Suomi tarvitsee lisää uusiutuvia energiamuotoja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Hilla Ryösö:

Tavoite on kannatettava ja sitä kohti tulee pyrkiä. Kaipaan yhteiskunnassamme myös enemmän keskustelua energiankulutuksesta, ja siitä kuinka se voisi olla kestävämpää ja tehokkaampaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Hilla Ryösö:

Vahva julkinen sektori tuottaa tärkeitä peruspalveluja, ja sen työpaikkoja ja palveluita tarvitaan. Kolmannen sektorin rooli on kuitenkin tärkeä, ja yhteistyötä tulee kehittää ja vaalia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Hilla Ryösö:

Työn tekoon kannustaminen on tärkeää. Kohtuullisuus on kuitenkin säilytettävä, velvoitteet ovat tälläkin hetkellä jo aika tiukat.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Hilla Ryösö:

Hyvä mahdollisuus. Peruspalveluiden pitää olla kuitenkin kaikille tasapuolisia -omalla rahoituksella voisi kustantaa esimerkiksi ylimääräisiä kuntouttavia palveluita.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Hilla Ryösö:

Alkoholia tarjoavat ravintolat ovat mielestäni riittävän paljon auki jo tälläkin hetkellä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Hilla Ryösö:

Ensisijaisesti tulisi keskittyä palveluiden ja talouden organisointiin ja yhteistyöhön.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Hilla Ryösö:

Työpaikkoja tulee luoda muilla keinoilla kuin työehtosopimuksia pienemmillä palkoilla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Hilla Ryösö:

Asuminen ja eläminen on oltava mahdollista eri puolilla Suomea.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Hilla Ryösö:

Yksityiset palveluita tarvitaan. Ne täydentävät terveyspalveluiden saatavuutta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Hilla Ryösö:

Soteuudistusta kuitekin tarvitaan, sillä nykyisessä tilanteessa laaduikkaita terveyspalveluja ei pystytä enää tulevaisuudessa turvaamaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Hilla Ryösö:

Yhteistyö EU:n kanssa on tärkeää. En kannata liittovaltiokehitystä, kansalliset vaikutusmahdollisuudet tulee taata.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Hilla Ryösö:

Suomen suhdetta Natoon tulee tarkastella vakavasti ja selvittää liittymisen vaikutuksia. Tälle olen avoin.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Hilla Ryösö:

Suomen puolustusvoimien resurssit ja uskottavuus on turvattava.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Hilla Ryösö:

Kannatan hallittua ja ennakoitavaa maahanmuuttoa. Näen ulkomailta tulevan osaamisen ja työvoiman mahdollisuutena.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Hilla Ryösö:

Kouluissa tulee keskittyä ennen kaikkea vuorovaikutustaitojen harjoitteluun, kohtaamiseen sekä kasvun ja kehityksen tukemiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Hilla Ryösö:

Tarvitsemme molempia.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Hilla Ryösö:

Verotuksen rakennetta tulee muuttaa. Verotuksen tulee olla työntekoon ja yrittämiseen kannustavaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Hilla Ryösö:

Väite pitää paikkansa. Palveluita ja sosiaalietuuksia ei saa kuitenkaan karsia kohtuuttomasti. Heikoimmista on huolehdittava.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Hilla Ryösö:

Näiden kysymysten ei tarvitse sulkea toisiaan pois. Vastuullinen valtio huolehtii ympäristöstä pitkällä tähtäimellä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset