KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Teuvo V. Riikonen, Kristillisdemokraatit, 48

Oma esittely

Olen kotoisin pienestä kylästä, asun keskisuuressa kaupungissa ja pyrin ajattelemaan globaalisti. Asun Savonlinnassa, työpaikkani toimisto on Mikkelissä ja työpaikkani on tarvittaessa koko maa ulkomaan matkoja myöten. Olen naimisissa, neljän aikuisen lapsen isä ja yhden lapsenlapsen pappa. Aikaisemmin olen toiminut mm. nuorisotyönjohtajana, päätoimittajana, opettajana, rehtorina ja kolme kertaa rauhanturvajoukoissa. Nyt Parikanniemisäätiön toiminnanjohtaja, kirjailija ja pastori. Olen kirjoittanut yksin tai muiden kanssa 31 kirjaa. Politiikassa vuodesta 2000 alkaen. Olen kaupunginvaltuutettu, puolueen 2. varapuheenjohtaja, Itellan hallintoneuvoston jäsen sekä Maanpuolustustiedotuksen Suunnittelukunnan ja mediajaoston jäsen. Aikaisemmin mm. kirkolliskokousedustaja ja varakansanedustaja. Elämääni ohjaa käsitys siitä, että jokainen ihminen on Jumalan kuva "alennustilastaan huolimatta". Kansalaisyhteiskunnan kannattaja. Harrastukseni on liikunnan eri lajit, kirjoittaminen ja matkailu.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Teuvo V. Riikonen:

Seuraaville sukupolville ei pidä jättää kaikkea.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Teuvo V. Riikonen:

Siellä on enemmän otettavaa kuin pienituloisilta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Teuvo V. Riikonen:

Osana teollisuuden energian tarvetta on mietittävä kaikkia vaihtoehtoja. Ydinvoima ei sulje pois uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksia.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Teuvo V. Riikonen:

Energiaomavaraisuutta tulee lisätä parantamalla energiatehokkuutta ja siirtymällä pois ilmaston kannalta pahimpien fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Teuvo V. Riikonen:

Kyllä Helsingin ylibuukattuja laitoksia sopii pienentää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Teuvo V. Riikonen:

Opiskelun ei tarvitse olla pakko-keskeistä. Suomi on kaksikielinen maa, jossa on myös muita vähemmistökieliä. Ei ole pakkovälitunteja eikä pakkohistoriaa, pakkobiologiaa ja pakkokoulupäivän pakkolopettamista!

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Teuvo V. Riikonen:

Pakko, kiristää...mitä muuta olette keksineet. Pitää kehittää luovia uusia vaihtoehtoja, jossa työpaikan jättäminen kuitenkin tuo jotain seurauksia.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Teuvo V. Riikonen:

Kyllä pitää enemmän hyväosaisia kannustaa antamaan omastaan, mutta ei nyt ryövätä kenenkään omaisuutta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Teuvo V. Riikonen:

Kyllä mahdollisuuksia käydä ravintoloissa on näilläkin aikatauluilla. Myös työntekijöiden levosta pitää olla huolestunut. En tiedä olisiko tällä suuri työllistävä vaikutus.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Teuvo V. Riikonen:

Kyllä Helsingin Sanomien vaalikoneexpertillä on nyt jäänyt pakkopulla päälle. Nykyinen taloustilanne on johtanut siihen, että kuntia yhdistyy koko ajan. Enemmän kannustavia porkkanoita tarjolle. Savonlinna ja Kauniainen voidaan yhdistää pakolla....

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Teuvo V. Riikonen:

Sopimukset on tehty noudatettavaksi.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Teuvo V. Riikonen:

Koko Suomi on jo asuttu, mutta väestökehitys näillä toimilla johtaa automaattisesti väestökeskittymiin. Jossakin vaiheessa suunta voi kääntyä takaisin pienempiin kaupunkeihin ja jopa maaseudulle.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Teuvo V. Riikonen:

Sote-uudistuksen tavoite on vähentää sosiaalista eriarvoisuutta ja kaventaa terveyseroja. Laadukas hoito ja pienemmät kustannukset voidaan yhdistää.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Teuvo V. Riikonen:

Kunnan pitää saada tehdä sitä, mikä on sen tehtävä. Tietyt toiminnot voidaan lisätä valtiovallan ja Kelan maksettavaksi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Teuvo V. Riikonen:

Kyllä jonkinlainen kontrolli on tarpeen, ettei mene ihan villiksi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Teuvo V. Riikonen:

Vapaa liikkuvuus, merkittävä yhteistyöfoorumi, yhteinen valuutta jne.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Teuvo V. Riikonen:

On vastustettava velkojen yhteisvastuullisuutta ja erilaisia järjestelyjä, joilla taloudellista vastuuta otetaan maiden yhdessä kannettavaksi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Teuvo V. Riikonen:

Asiasta tulee keskustella, järjestää tarvittaessa kansanäänestys ja sitten toimia sen mukaan tai lisätä omien puolustusvoimien resursseja.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Teuvo V. Riikonen:

Aivan niin kuin selonteossa on esitetty.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Teuvo V. Riikonen:

Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa, mutta sen tulee olla hallittua.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Teuvo V. Riikonen:

Tässäkin käyttäisin toisenlaisia sanamuotoja. Rehtorit, opettajat ja muu henkilökunta tarvitsee enemmän resursseja ja oikeuksia toimia vaikeissa tilanteissa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Teuvo V. Riikonen:

Kansalaisilla eri puolilla maata pitää olla laadukkaat peruspalvelut. Julkisen sektorin pitää parantaa kilpailukykyä ja tuottavuutta eivätkä ne saa näivettyä. Jos yksityiset palvelut edistää tätä, niin se on hyvä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Teuvo V. Riikonen:

Kuntapolitiikassa tehdään koko ajan molempia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Teuvo V. Riikonen:

Tuloeroihin vaikuttaa muutkin asiat kuin lahjakkuus ja ahkeruus.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Teuvo V. Riikonen:

Ne ovat jo nyt. Pitää tehdä valintoja.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Teuvo V. Riikonen:

Ei auta talouskasvu jos maapallo ja ihmiset voi huonosti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Teuvo V. Riikonen:

Tapaus kerrallaan.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset