KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sari Palm, Kristillisdemokraatit, 45

Oma esittely

Sari on luokanopettaja, erityisopettaja ja erityisluokanopettaja, joka on vuodesta 2007 työskennellyt kansanedustajana. Hän on ollut jäsen suuressa valiokunnassa, puolustusvaliokunnassa ja ympäristövaliokunnassa. Varajäsenenä hän on ollut liikenne- ja viestintävaliokunnassa, sivistys- ja työ- ja tasa-arvovaliokunnassa. Sari on ETNO:n varapuheenjohtaja ja Valtakunnallisen työpajayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sari Palm:

Julkinen velka, kun huomioidaan myös kuntatalouden nykyinen tilanne, on merkittävä ja suunta on edelleen kasvava. Tämä on kestämätön tilanne yhtä aikaa kun verojen keruumahdollisuudet, talouden kasvupotentiaali ja työmarkkinat eivät luo edellytyksiä hoitaa yhä kasvussa olevaa velkataakkaa. Tapa tarjota palveluja tulee kriittisesti tarkastella: laatu+sujuvat palvelut+taloudellisuus.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sari Palm:

Työtä tekevät palkansaajat eivät voi olla hamaan tappiin maksuvastuussa. Verotusta tulee tarkastella laajemmin: käyttö-, haitta- ja yleellisyysveroja tulee lisätä. Työnteon kannattavuus riippuu myös verotaakasta, joka ei saa syödä työn tekemisen mielekkyyttä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sari Palm:

Ydinvoima on siirtymäkauden voimaa, johon maassamme on nyt panostettu ja meneillään on vielä keskeneräisiä hankkeita. Suomen tulee panostaa ja vahvistaa osaamista ja käyttöä uusiutuvien energioiden suuntaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sari Palm:

Tavoite on oikea, mutta aikataulu on liian optimistinen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sari Palm:

Julkisella sektorilla tuotetaan paljon yhteiskunnan perustana olevia palveluja kuten koulutus tai terveys- ja sosiaalipalvelut. Julkisen sektorin työpaikat ja palvelut tarvitaan. Julkisella puolella on palveluketjut syytä tarkastella ja tarvittaessa tehostaa, mutta tarvitsemme elinvoimaisen ja toimivan julkisen sektorin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sari Palm:

Kielivalikoimaa tulee laajentaa ja mahdollistaa monien kielien oppiminen ja opiskelu.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sari Palm:

Väite on haastava, onhan työpaikkoja kovin erilaisia ja jo nyt velvoitteet ovat esimerkiksi työmatkan osalta aika laajat. Jos ajatellaan matalapalkkatyötä tai osa-aikatyötä, perhetilannetta tai terveyden tilaa, kohtuullisuus on säilytettävä. Työn teon on kuitenkin aina oltava kannattavampaa kuin passiivisen olemisen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sari Palm:

Tämä on mahdollisuus. Jos on varallisuutta, voi järjestää ja saada itselleen vanhuuden turvaan sellaista hoivaa, jota yhteisistä varoista ei voida kaikille järjestää ja taata. Se voi olla esimerkiksi toimintakykyä ja terveyttä ylläpitäävää tai parantavaa lisää arkeen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jostakin tulorajasta lähtien koko hoivapalveluvastuu olisi henkilön oma.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sari Palm:

Yöhön kohdistuvat aukioloajat, samoin kuin aamuihin ja pyhiin voisi olla rajatummatkin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sari Palm:

Mielestäni kunnan kokoa merkityksellisempää on se, miten kunta on yhteistyössä toisten kuntien kanssa, miten talous ja palvelut ovat sopusoinnussa ja miten kestävät ja laadukkaat palvelut pystytään tarjoamaan. Kysymys on johtamisesta ja organisoinnista enemmän kuin koosta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sari Palm:

Olen kriittinen palkkasummien alentamiskehitykselle, onhan maksutaakkaa yksilöiden osalle merkittävästi erilaisista palveluista. Sen sijaan työelämää tulisi kehittää joustavien työaikojen ja -määrien osalta, tätä voisi paikallisesti neuvotella, jotta työpaikat säilyisivät ennemmin kuin työttömyys realisoituisi. Yrityksissä kaikkien palkkaetujen tulee kulkea linjassa, johdon edut eivät voi elää omaa elämää suhteessa työntekijöihin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sari Palm:

Vastakysymyksenä voi esittää: tuleeko Suomi keskittää vain joihinkin kaupunkikeskuksiin? Ei, vaan Suomessa tulee voida asua, yrittää ja elää, myös opiskella eri puolella maata. Kallista on keskittäminenkin, yhteistä tukea tarvitaan ja toisaalta yksilölle keskittynyt asuminen on kallista. Pelkästään asuntojen hinnat nousevat ohi palkansaajan arkirealismin isoissa kaupungeissa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sari Palm:

Rahoitusmallia tarkasteltaessa yksityisten palveluiden täydentävä ja palveluja rikastava, lisäävä mahdollisuus tulee taata. Sairausvakuutusjärjestelmäämme, josta mahdollistuu palveluiden valinta myös yksityiseltä puolelta ei tule heikentää eikä romuttaa. Julkinen sektorimme ei pysty yhtä äkkiä ottamaan koko vastuuta kaikista palveluista.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sari Palm:

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet tulee taata jatkossakin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sari Palm:

Suomessa toimiva taksipalveluiden järjestämistapa on toimiva, laatu palveluissa on hyvää ja saatavuus on taattu myös palveluiden osalta haastavammillakin alueilla. Suomessa on turvallinen taksi!

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sari Palm:

EU:n toimintaa ei tule laajentaa liittovaltion suuntaan. Suomi hyötyy EU:n yhteistyöstä, mutta kansallisen vaikutuksen määrää ei pidä vähentää.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sari Palm:

Pidän tärkeänä, että osakekaupan, johdannaisten ja muiden rahoitusmarkkinatuotteiden kauppaa käytäessä kannetaan myös yhteiskuntavastuuta veron muodossa. Ihannetilanne olisi, jos rahoitusmarkkinavero olisi mahdollisimman laajasti käytössä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sari Palm:

En pidä Nato-jäsenyyttä maamme edun mukaisena nykytilanteessa, enkä näe Nato-jäsenyyttä ratkaisuna Suomen puolustuksen kiireisimpiin tarpeisiin. Suomen tulee kaikissa tilanteissa pitää huolta riittävästä ja ulottuvasta puolustuskyvystä! On tarkasti punnittava, toisiko Nato Suomelle lisää vakautta vai mahdollista vastakkainasettelua muun muassa geopoliittisesta asemasta johtuen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sari Palm:

Vuoden 2020 jälkeisiin materiaalihankintoihin niin ilmavoimien kuin merivoimien kykyjen osalta tulee varautua ohi budjettikehyksen. Lisäksi vuotuisissa kustannuksissa tarvitaan tarkistus: parlamentaarisen selvitysryhmän (syksy 2014) ja selonteon mukainen + 50 milj /yhteensä 150 milj lisäys on nykyisen tason tarpeiden mukainen rahoituskorjaus.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sari Palm:

Suomi tarvitsee osaamista ja työperäistä maahanmuuttoa. "Tarveharkinnan" käyttö ja mahdollisuus tulla Suomeen työhön tulee olla mahdollista kotimaasta huolimatta. Työ- ja osaamisperustainen maahanmuutto on kannatettavaa!

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sari Palm:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen parisuhdesopimus. Jokaisella lapsella tulee olla lain edessä oikeus isään ja äitiin, vanhempien parisuhteesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai lapsen alkuun liittyneistä olosuhteista riippumatta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sari Palm:

Koulussa tulee taata riittävät resurssit opettaja - oppilas -kohtaamiselle, henkilökohtaiselle ajalle ja ohjaukselle sekä mahdollisuus saada oikea-aikaista ja riittävää tukea, jos kasvu ja kehitys tarvitsee vahvistettua tukea.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sari Palm:

Tarvitsemme sekä julkisia palveluja että yksityisiä palvelutuottajia lakisääteisten ja myös valinnaisten yhteisten palveluiden tuottamiseen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sari Palm:

Veropohjaa olisi uudistettava ja laajennettava, esimerkiksi palkkatuloverotus on vedetty nyt aika "tappiinsa".

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sari Palm:

On tehtävä työtä aktiivisesti tuloerojen kaventamisen eteen. Tehdystä työstä tulee maksaa korvaus, mutta palkka- ja korvausmaltti on tarpeen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sari Palm:

Palvelu- ja etuusvalikkoa on tarkasteltava kriittisesti, ja mahdollisesti virtaviivaistettava etuuksia tai palveluita niin, ettei ketään kuitenkaan jätetä eikä toisaalta syrjitä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sari Palm:

Pitkässä juoksussa on vastuullista pitää ympäristöasiat "iholla" kaikenlaisia päätöksiä tehtäessä. Talouskasvu, työpaikat ja ilmastokysymykset eivät ole toisia poissulkevia. Päinvastoin ympäristöosaaminen ja ympäristöteknologia tarjoaa kasvu- ja työmahdollisuuksia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sari Palm:

Kaikessa päätöksenteossa on useita eri aihealueita, joiden vaikutusarviointi tulee tehdä päätöksiä tehtäessä. Ympäristövaikutukset on yksi tärkeä vaikutusarvioalue, joka tulee säätelyssä tehdä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset